Danfoss sætter høje standarder for ESG i ny strategi

#
  • 19/09/22

Danfoss med CEO og koncernchef Kim Fausing i spidsen skruer nu op for ambitionerne på hele ESG-agendaen og er ikke bange for at påtage sig et stort samfunds- og sektoransvar. Med den nye strategi placerer en af Danmarks største industrivirksomheder sig i front, når det gælder dekarbonisering, cirkularitet og diversitet. Kim Fausing ser masser af udfordringer, men også et stort potentiale. På den ene side mangler der gennemsigtighed og data på CO2 footprint. På den anden side skal der mere fokus på energieffektivitet, hvis vi skal nå i mål.

Efter et længere tilløb afslørede en af Danmarks største ­industrivirksomheder i april i år sin nye ESG-strategi for den store koncern med hovedsæde i Nordborg på Als. En strategi, der på mange måder afslører, at ­Danfoss nu har tænkt sig at tage ESG (miljø, ­sociale forhold og ansvarlig ledelsespraksis) til et nyt niveau. Det gælder både ­internt i virksomheden og i relation til de mange tusinde underleverandører, der hver dag holder øje med den retning, Danfoss udstikker.

“Danfoss har alle dage været en virksomhed, hvor ansvarlighed og bæredygtighed er en integreret del af vores forretning og vores måde at drive virksomheden på. På samme måde havde vi også en ESG-strategi førhen, men den nye strategi signalerer et step up for os. Vi indfriede vores tidligere 2030-klimamål ni år før tid og mente ikke, at den gamle plan var ambitiøs nok,” ­afslører Kim Fausing, CEO og koncernchef, Danfoss.

Den nye strategi indeholder en lang række målsætninger og krav, der får stor impact internt hos Danfoss, men ikke mindst også på produkterne og hele forsyningskæden med leverandørerne. Der er særligt tre områder, hvor Danfoss vil være outstanding, forklarer Kim Fausing.

Pointer fra artiklen

  • Ny ESG-strategi skal gøre Danfoss til branchens bedste på dekarbonisering
  • Stort potentiale i øget gennemsigtighed og data på CO2 footprints
  • Det kræver store forbedringer på energieffektivitet, hvis vi skal nå Parisaftalens målsætninger

For det første vil Danfoss være den bedste dekarboniseringspartner for virksomhedens kunder, hvilket ifølge Kim ­Fausing bl.a. betyder, at man vil være drivkraft for dekarboniseringen af de sektorer, hvor Danfoss spiller en rolle, herunder at levere den bedste teknologi til at hjælpe kunderne med at dekarbonisere. Med andre ord gør Danfoss det nu helt klart, at man har tænkt sig at føre an i målet om at tage CO2 ud af hele forsyningskæden. Den ambition understreges af, at man for nylig fik godkendt sine såkaldte Science Based Targets, hvilket grundlæggende betyder, at de ambitiøse mål, Danfoss har sat, er i overensstemmelse med videnskabeligt anerkendte beregninger på, hvad der skal til for at følge Parisaftalens målsætninger.

“Science Based Targets er et vigtigt skridt for os, fordi vi gerne vil have videnskabelig dokumentation for vores fremskridt, så vi kan sige internt og eksternt, at vores strategi er den rigtige, og at vi følger den for at nå klimamålene i Parisaftalen. For at nå de nye mål tager vi vores egen medicin ved bl.a. at ­bruge vore egne løsninger til at reducere energiforbruget i bygninger og udnytte overskudsvarme fra processer og ­datacentre,” siger Kim Fausing.

Det andet område, hvor Danfoss vil være i særklasse, er på cirkulære produkter og produktionsprocesser.

“En stor del af det at drive dekarboniseringen i vores ­primære brancher er at øge fokus på genanvendelse af ressourcer, og vi kommer til at se på, hvordan Danfoss kan tilbyde produkter med lavt carbon footprint, som kan tages tilbage, og som kan recycles. Dette er vigtigere, end de fleste formentlig er klar over. Fx genbruges cirka ni pct. bredt af de produkter, vi anvender globalt. Hvis vi kunne øge det til 18 pct., så ville vi sænke det globale carbon footprint med omkring 40 pct. Vi har allerede igangsat en række cirkulære pilotprojekter, fordi genanvendelse af ressourcer har en helt enorm impact, som vi er nødt til at udnytte bedre, end vi gør i dag,” siger Kim Fausing.

Det tredje område, hvor Danfoss placerer sig visionært helt i front med den nye strategi, er på diversiteten i virksomheden. Ser man på kønsdiversiteten i Danfoss, er ca. hver femte leder blandt de godt 3.000 ledere kvinder. Målet er at nå 30 pct. inden 2030.

Danfoss har alle dage været en virksomhed, hvor ansvarlighed og bæredygtighed er en integreret del af vores forretning og vores måde at drive virksomheden på. På samme måde havde vi også en ESG-strategi førhen, men den nye strategi signalerer et step up for os

Kim Fausing, CEO og koncernchef, Danfoss

“Vi tror på, at diversitet og inklusion er en kæmpe mulighed for Danfoss. Vi kan se, at de mest diverse teams hos os er mere kreative og udvikler mere innovative løsninger. Vi opnår mere succes og skaber bedre forretning på den måde. Helt konkret lancerer vi nu en række Employee Resource Groups, hvor medarbejdere mødes på baggrund af fælles træk som fx fysiske udfordringer, generationer og køn for at hjælpes ad med at skabe større tryghed, uanset hvem man er,” forklarer Kim Fausing, der tydeligt fornemmer, at ESG er på agendaen hos eksisterende og kommende medarbejdere.

“Det ser vi på mange måder, og en af de måder, det udarter sig på, er, at de unge talenter, vi rekrutterer i øjeblikket, fokuserer meget på virksomhedens mål om at udvikle en bedre fremtid med vores løsninger. Det er en stor ændring i forhold til, hvordan det var for bare nogle år tilbage,” siger Kim Fausing.

Om Kim Fausing

Født i 1964 og uddannet maskiningeniør fra Aarhus Teknikum (1987). Har desuden en MBA fra Henley Business School, London (1996)

Siden 2017 CEO og koncernchef, Danfoss

Fra 2008-2017 Chief Operating Officer, Danfoss

Fra 2007-2008 Divisionsdirektør, Refrigerators & Air Conditioning, Danfoss

Uro rokker ikke ved ESG-agendaen

Han glæder sig over, at ESG er blevet en så stærk driver for de værdier, der pejles efter i samfundet generelt og ikke mindst også i erhvervslivet. Han frygter derfor ikke, at ESG mister momentum på grund af den uro, vi ser lige nu – som fx udfordringer med forsyningskæderne, inflation, krig i Ukraine osv.

“ESG-agendaen er så stærk en bevægelse, at de udfordringer, vi ser i verden nu, ikke kommer til at sætte en stopper for det. Tværtimod bliver der lige nu sat fokus på ESG på nye måder, hvor det ikke kun handler om miljø og klima, men også om socialt ansvar og ledelse. ESG er blevet en differentierende faktor. Jeg kan se, at alle vores store kunder i øjeblikket er i fuld gang med at sikre sig, at de har de rigtige partnere med høje ESG-ratings. Det ændrer krig eller recession ikke på, men du kan ikke nøjes med at have styr på klima længere.”

En anden væsentlig faktor er, ifølge Kim Fausing, at meget af verdens finansiering på erhvervssiden er knyttet op på virksomhedernes performance på ESG.

“Da vi i august sidste år købte den irsk-amerikanske hydraulik­virksomhed Eaton for et tocifret milliardbeløb – det største opkøb for Danfoss i nyere tid – var det ganske bemærkelsesværdigt, at vi i forhold til finansiering brugte forholdsvis meget tid på at tale om ESG, og hvordan vi var positioneret i forhold til ESG. Ser du på grønne lån, er væksten eksponentielt stigende, og din performance på ESG har en afgørende indflydelse på, hvilke terms du får,” siger Kim Fausing.

Scope 3 er en udfordring

Og netop på performance går det ganske udmærket for Danfoss, når man ser på Scope 1 og 2 (Scope 1 dækker over ­direkte emissioner fra virksomhedens egne eller kontrollerede kilder. Scope 2 dækker over indirekte emissioner fra produktion af indkøbt el, varme og køling forbrugt af virksomheden). Som eksempel er det lykkedes at reducere varmeforbruget med hele 70 procent og elforbruget med 43 procent på det 250.000 kvadratmeter store site i Nordborg med bl.a. fem fabrikker, der nu er carbon neutrale. I Polen har Danfoss bygget en helt ny CO2-neutral fabrik, og i 2030 vil alle 95 Danfoss-sites verden over være carbon neutrale. Dér, hvor det bliver mere vanskeligt, er på Scope 3 (dækker over emissioner i værdikæden hos leverandører og kunder). Danfoss har sat et mål om, at der skal ske en reduktion på 15 procent af udledningen af Scope 3-emissioner i Danfoss’ værdikæde inden 2030. Kim Fausing erkender, at ­Scope 3 bliver den store udfordring i jagten på at fjerne CO2.

“Allerførst handler det om at få overblik over udfordringen. Gennemsigtighed er helt afgørende, og netop data på CO2 footprint på tværs af værdikæden er den store udfordring for rigtig mange lige nu. De fleste virksomheder har i dag ikke de data, vi skal bruge, når vi spørger dem. Mange kender ganske enkelt ikke deres eget carbon footprint, og det er en ­betydelig udfordring i forhold til at nå helt i mål med hele forsynings­kæden.”

Om Danfoss

Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder med en omsætning i 2021 på 7,5 mia. euro og et driftsoverskud samme år på 969 mio. euro. Halvårsomsætningen for første halvår 2022 steg med 50 pct. sammenlignet med sidste år til 4,9 mia. euro

Danfoss beskæftiger omtrent 40.000 medarbejdere, heraf ca. 5.300 i Danmark. Virksomheden har 95 fabrikker i mere end 20 lande

Danfoss udvikler løsninger, der øger produktivitet, reducerer emissioner, sænker energiforbruget og muliggør elektrificering. Løsninger inden for køling, aircondition, opvarmning, strømkonvertering, motorstyring, industrimaskiner, automotive og marine. Desuden løsninger til vedvarende energi, såsom sol- og vindkraft, samt energiinfrastruktur

Hovedsæde i Nordborg på Als

Fokus på de største gevinster

Han forklarer, at Danfoss i første omgang fokuserer kræfterne på de største og mest progressive leverandører, fordi det er herigennem, at man kan opnå de største resultater hurtigst. Sideløbende samarbejder man med andre leverandører på at få styr på data og footprints.

“Vi sætter nogle mål på de forbedringer, vi gerne vil opnå, og så præsenterer vi dem for vores leverandører og diskuterer med dem, hvordan vi opnår de mål sammen, så vi på den måde får styr på hele værdikæden,” forklarer Kim Fausing.

Topchefen for Danfoss glæder sig over, at grøn energi for alvor har fået vind i sejlene, men frygter dog også, at fokus alt for ensidigt er på grøn energiproduktion og ikke nok på energieffektivitet.

“Det må ikke misforstås. Jeg er meget fortaler for grøn energiproduktion, men vi er nødt til at nå til en erkendelse af, at der er andre metoder, der skal i brug for at nå i mål til tiden. Og her er der et enormt potentiale i energieffektivitet i forhold til at reducere klodens energiforbrug, som vi ikke udnytter godt nok,” siger Kim Fausing og fortsætter: “Jeg er nødt til at gøre det klart, så alle forstår det: Vi når ikke i mål med Parisaftalen, medmindre vi bliver bedre til at reducere vores energiforbrug eller genbruge den grønne energi, der produceres. Vi har et ineffektivt energisystem, og vi gør ikke nok for at forbedre det,” lyder det fra topchefen, der i juni i år benyttede lejligheden til at vise Europas politikere, hvor langt man kan nå ved energi­forbedringer under Det Internationale Energiagenturs (IEA) topmøde i Sønderborg.

Ifølge Kim Fausing og Danfoss er der tre ting, vi skal blive bedre til, hvis vi skal nå i mål til tiden: 1. Brug mindre energi, fordi den mest grønne energi er den, du ikke bruger, 2. Genbrug energien – brug eksempelvis varmen fra datacentre til at varme bygninger op med, og 3. Køb grøn strøm. Så enkelt kan det siges.

Få det nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #31

Læs hele magasinet

Download (PDF of 8.67mb)

Kontakt os

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail