Danske topledere inddrager ESG i ­strategien – det lover godt for fremtiden

  • 19/09/22

I dette nummer af CXO Magasinet sætter vi fokus på ­bæredygtighedsagendaen, herunder hvordan erhvervslivet håndterer ESG (miljø, sociale forhold og ansvarlig ledelsespraksis) samt ikke mindst på de muligheder og udfordringer, der følger med.

Gennem de interviews, vi har foretaget, fremgår det, at ­bæredygtighed og ESG for alvor er rykket op på topledelsens agenda og ind på direktionsgangen. Det samlede indtryk er, at flere danske virksomheder har taget en række væsentlige skridt i retning af at integrere ESG-agendaen i det strategiske arbejde. Vi ser ambitioner om at forpligte sig på konkrete målsætninger på ESG-området. Vi ser ambitioner om at løfte rapporteringen, så den får samme disciplin, troværdighed og kvalitet, som vi kender fra finansiel rapportering. Vi ser også, at flere virksomheder træffer bedre informerede beslutninger, når de tager ESG-temaer med i deres betragtninger.

Et af de områder, hvor vi ser, at danske topledere gør ESG til en del af strategien, er i forhold til klimaspørgsmålet. PwC’s CEO Survey 2022 viser fx, at næsten to ud af tre (63 pct.) topledere i de største danske virksomheder inddrager mål for at ­nedbringe udledningen af drivhusgasser i virksomhedens langsigtede strategi. På globalt plan er det lidt over en tredjedel (37 pct.). Danske virksomheder lykkes således bedre end de fleste globale kolleger og konkurrenter med at integrere klima­indsatsen i det strategiske arbejde.

En anden vigtig indikator på ESG som del af strategiarbejdet er en stigende tilslutning til den uafhængige og anerkendte klima­standard for virksomheder, Science Based Target ­initiative (SBTi). Tilslutningen er stadig relativt lille (0,43 promille af ­ikke-finansielle danske virksomheder har tilsluttet sig), men det væsentlige her er selve stigningstakten i tilslutningen og det faktum, at virksomhederne – også internationalt – har taget standarden til sig. Tilslutningen til SBTi er steget hhv. 52 pct. globalt, 65 pct. i Europa og 104 pct. i Danmark siden udgangen af 2021. Det er med til at skabe tillid og troværdighed i ESG-arbejdet.

Toplederne skaber forandring ved at lytte til kunderne, der bl.a. efterspørger bæredygtige produkter, og ved at lytte til medarbejderne, der vil være en del af en arbejdsplads, der gør en positiv forskel for samfundet. Det viser både vores interviews og analyser, der ligeledes peger på, at lovgivning spiller en afgørende rolle for den bæredygtige omstilling. Der stilles flere og mere konkrete krav om rapportering og dokumentation i virksom­hederne som en del af EU’s handlingsplan for grøn omstilling og bæredygtig vækst, og det er positivt, at mange danske topledere er proaktive og på forkant med disse krav, da dette uden tvivl er – og i stigende grad bliver – et vigtigt konkurrenceparameter.

Vi i PwC vil gerne sige stor tak til de fremtrædende erhvervs­ledere, der har bidraget med indsigt og viden til denne udgave af CXO Magasinet. Det er afgørende, at vi kan inspirere hinanden til, hvordan vi griber ledelsesopgaven an. Succes skaber vi sammen.

Få det nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #31

Læs hele magasinet

Download (PDF of 8.67mb)