Drømmen om vækst skal indfries gennem investeringer i bæredygtighed og digitalisering

#
  • 06/01/22

Ulrich Mosegaard havde altid drømt om at blive en del af familiens virksomhed Borch Textile Group. Efter et generationsskifte samt flere års samarbejde med en kapitalfond er han i dag ejerleder og klar til at sætte høje vækstmål for virksomheden – og nye miljøstandarder i branchen.

Ulrich Mosegaard udlever sin drøm om at være ejer­ leder i familievirksomheden Borch Textile Group. Han er anden generation i virksomheden, der pro­ ducerer og sælger arbejdstøj til offentlige og private virksomheder. Der har været nogle bump på vejen til at blive succesfuld ejerleder, men nu, hvor drømmen er gået i opfyldelse, er planen, at Borch Textile Group skal runde en mil­ liard kroner i omsætning, inden han selv giver stafetten videre til næste ejer – uanset om det skulle blive til næste generation eller til en eventuel køber.

Det er ikke, fordi Ulrich Mosegaard kun har øje for vækst.
Det er, fordi størrelse er et afgørende parameter i branchen for arbejdstøj. Det faktum lærer han, da han og broren i starten af det nye årtusinde træder ind i ledelsen af familievirksomheden, der er drevet af deres far.

“Jeg er 26 år og kommer direkte fra Eksportskolen i Herning.
Min drøm er gået i opfyldelse, men virkeligheden rammer mig stort fra dag ét. Der er på det tidspunkt en privatisering af vores branche i gang. Det betyder, at vores største og tredjestørste kunde bliver købt af den samme virksomhed, der fra den ene dag til den anden bliver vores suverænt største kunde og står for 50 procent af omsætningen. Det giver en ubalance i forholdet mellem os og dem. Vi bliver simpelthen for sårbare,” siger Ulrich Mosegaard.

Pointer fra artiklen

  • Ulrich Mosegaard vil nå en milliard kroner i omsætning inden næste ejerskifte
  • Samarbejde med kapitalfond har skabt ny energi for Ulrich Mosegaard
  • Investering i bæredygtighed og digitalisering skal sikre væksten

Vækst via opkøb

Resultatet er, at Borch Textile Group kommer ud med et underskud på fire millioner kroner det første år, hvor han og broren er med i ledelsen. Sammen formår de to brødre og faren dog at rette skuden op, og året efter er underskuddet på to millioner kroner, mens det tredje år ender med et rundt nul. Første bump på vejen er klaret, og Ulrich Mosegaard er blevet klogere.

“Vores branche er en cost leader-branche, og prisen er en afgørende faktor. Hele denne proces gør, at vi bliver klar over, at vi er nødt til at vokse os større for bl.a. at blive mere konkurrencedygtige,” siger Ulrich Mosegaard.

I kølvandet på den nye erkendelse fastlægger man en opkøbsstrategi, der betyder, at virksomheden, der dengang om­ satte for 40 millioner kroner, i dag omsætter for et trecifret millionbeløb. En vækst, der bl.a. er båret af opkøb af virksomheder som Almedahl i Sverige, Sølvberg Tekstil i Norge og Jyden Workwear i Danmark.

EU-blomsten er en vigtig certificering for os. Så vi hyrede vores egen konsulent specifikt til opgaven for at komme i dybden med forståelsen af reglerne. Og vi er nu blandt de første, der lever op til de nye, strammere krav

Ulrich Mosegaard, ejerleder, Borch Textile Group

Mødet med kapitalfonden

Det har hele tiden ligget i kortene, at Ulrich og hans bror skulle overtage virksomheden fra faren, men som årene går, bliver det tydeligt, at samarbejdet ikke fungerer som håbet. I 2012 bliver brødrene enige om, at de ikke skal drive virksomheden sammen. I den forbindelse køber Ulrich Mosegaard virksomheden ved at inddrage kapitalfonden Industri Udvikling (i dag Dansk Ejerkapital, red.) som medejer på en tredjedel.

“Da vi tager kapitalfonden ind, er det med henblik på at forberede virksomheden til at blive solgt. Jeg kan på det tidspunkt ikke se for mig, at jeg skal drive virksomheden videre og overdrage den til mine børn,” siger han.

Mødet med Industri Udvikling bliver dog begyndelsen på en vigtig rejse for ham, og i de syv år med kapitalfonden som samarbejdspartner finder Ulrich Mosegaard tilbage til drømmen om at eje og lede sin egen virksomhed.

“Det er en fest for mig at få Industri Udvikling ind. I starten går jeg og venter på, at de tager styringen og sætter tommelskruerne på mig, men jeg opdager hurtigt, at de i stedet er fuldt fokuserede på at få mig til at yde mit bedste. Det er en meget lærerig periode, og det gør en masse positive ting for virksomheden,” siger Ulrich Mosegaard.

Om Ulrich Mosegaard

Ulrich Mosegaard er født i 1975 og oprindeligt uddannet på Danmarks Eksportskole. Har desuden en MBA fra Hen­ley Business School og har desuden gennemført Executive Board Programme INSEAD

Siden 2019 eneejer af Borch Textile Group

Fra 2013 til 2019 medejer af Borch Textile Group sammen med Industri Udvikling (i dag Dansk Ejerkapital, red.)

Siden 2000 CEO for Borch Textile Group

For første gang eneejer

Med kapitalfonden ombord fortsætter Borch Textile sin vækststrategi, og man køber bl.a. Jyden Workwear i 2015. Og i 2019 mener Ulrich Mosegaard så, at det er på tide at få nye kræfter i bestyrelsen. Der er brug for at “ryste posen”, som han siger. Kapitalfonden er enig og fortæller, at man har en køber til virksomheden klar i kulissen. Og selvom det hele tiden var planen, så stikker det alligevel i hjertet på Ulrich Mosegaard at skulle give slip på familievirksomheden.

“Jeg var ikke klar til at sælge. Jeg siger til Industri Udvikling, at jeg ser mig selv gå på pension med virksomheden, og at gerne vil beholde den,” forklarer Ulrich Mosegaard, der i 2019 køber Industri Udvikling ud og for første gang står med det fulde ejerskab af Borch Textile Group.

Sammen med eksterne konsulenter får han trimmet virksomheden og gjort klar til yderligere vækst. Særligt fokus er på digitalisering og at få styr på stamdata.

“Vækst kræver skalerbarhed. Og skalerbarhed kræver, at vi får styr på vores stamdata. Og det arbejde er i fuld gang lige nu. Vi kører et stort dataprojekt, der handler om at synkronisere vo­ res produktnumre, hvilket bl.a. skal til for at muliggøre den store vækst, vi har planer om,” siger Ulrich Mosegaard og fortsætter:

“Mentalt er jeg stadig på rejsen mod en milliard kroner i om­ sætning, og jeg forventer, at vi er klar til at opkøbe den næste virksomhed inden for det kommende år. Og til den tid vil vi være i stand til at integrere stamdata på tværs meget lettere, end vi tidligere har været. Sådan at vi i stedet for fx at bruge et år på at synkronisere produktnumre kan gøre det på en måned.”

Mentalt er jeg stadig på rejsen mod en milliard kroner i omsætning, og jeg forventer, at vi er klar til at opkøbe den næste virksomhed inden for det kommende år

Ulrich Mosegaard, ejerleder, Borch Textile Group

Jeg vil gøre en forskel

Ulrich Mosegaard forventer, at Borch Textile Group fordobler omsætningen hvert tredje år fremadrettet. Og drømmen om at skabe en stor virksomhed handler ikke kun om konkurrencedyg­ tighed. Det handler også om at gøre en forskel i lokalområdet, hvor han er vokset op.

“Jeg savner, at Vestsjælland udvikler nogle store, væsentlige virksomheder, der kan være med til at skabe dynamik på mange fronter. Regionen er god til at tiltrække offentlige virksomheder og uddannelser, men vi mangler de store private aktører i den akse. Dem, der kan bakke op med væsentlige investeringer til glæde og gavn for lokalområdet. Jeg tænker om mit projekt, at det er min måde at prøve at gøre en forskel på. Jeg skal ikke i byrådet, men jeg kan skabe en betydningsfuld virksomhed.”

Om Borch Textile Group

Borch Textile Group producerer og sælger personale- og patientbeklædning samt arbejdsbeklædning og tekstiler til industrielle vaskerier. Slutbrugerne er primært personale inden for sundhedssektoren, industrien samt hotel- og re­ staurationsbranchen

Borch Textile Group beskæftiger ca. 120 medarbejdere fordelt på selskaber i Danmark, Sverige, Norge, Polen samt salgskontor i Tyskland

Første leverandør med EU-blomsten

Ulrich Mosegaard og Borch Textile Group forsøger også at gøre en forskel, når det handler om klima og miljø. Borch Textile Group har igennem mange år været tilsluttet FN’s Global Compact og er desuden tilmeldt ’amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)’, der arbejder for at fremme handel og sociale forbedringer i leverandørkæden.

“Amfori BSCI er en uafhængig tredjepart, der certificerer virksomheder og deres leverandører. Vi får en rating på vores leverandører, og ud fra den rating har vi en dialog med dem om, hvordan de kan forbedre sig,” siger Ulrich Mosegaard, der fortæller, at Borch Textile Group også er ISO 14001-certificeret for at styrke dokumentation og rapportering af miljøledelse.

I øjeblikket er man i den særlige position, at man desuden er den første leverandør af arbejdsbeklædning, der er certificeret med EU’s Ecolabel – også kaldet EU-blomsten.

“For nogle år siden var der flere leverandører, der kunne le­ vere arbejdstøj certificeret med EU-blomsten, men så stramme­ de EU kravene, og pludselig var der ingen, der havde blomsten længere,” siger Ulrich Mosegaard og fortsætter:

“EU-blomsten er en vigtig certificering for os. Så vi hyrede vores egen konsulent specifikt til opgaven for at komme i dyb­ den med forståelsen af reglerne. Og vi er nu blandt de første, der lever op til de nye, strammere krav,” siger Ulrich Mosegaard.

Næste store udfordring

Han er derfor også glad for, at Danmark officielt har meldt ud, at alt offentligt indkøb skal være mærket med EU-blomsten i 2030.

“Vi forsøger at være proaktive på området, og vi ser frem til, at alle indkøbere stiller krav til leverandørerne om, at tøjet skal være certificeret,” siger Ulrich Mosegaard, der gerne ser den samme proaktive indstilling hos de offentlige indkøbere.

“I udbudsprocesserne mener jeg, at man kunne blive bedre til at bruge certificeringer som et krav til leverandøren. I dag ser vi udbud, hvor man bliver spurgt, hvad man gør på de forskellige områder inden for bæredygtighed. Man bruger ikke certificerin­ gerne. Man burde efter min mening stille krav i stedet.”

Den næste store udfordring kommer i 2025, hvor det ikke længere er lovligt at brænde tekstilaffald af, og det betyder, at alle varer i princippet skal tages tilbage frem for at blive destru­ eret.

“Lige nu ved vi ikke, hvem der faktisk skal tage varerne til­ bage, men vi har tænkt os at tage vores del af ansvaret. Så vi bruger en masse energi på upcycling og recycling – at finde ud af, hvordan vi kan tage produkterne tilbage, og hvordan vi kan få dem ud at leve igen. Det er noget af det, jeg bruger meget tid på. Der er ingen, der helt har knækket koden på det endnu, men det er afgørende, at vi er på forkant.”

Få det nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #28

Læs hele magasinet

Download (PDF of 16.72mb)

Kontakt os

PwC Danmark

Generelle henvendelser, PwC Denmark

3945 3945

E-mail