DSV har fortsat fokus på vækst – og investerer massivt i grønne tiltag

#
  • 14/03/23

Transport- og logistikselskabet DSV nød godt af en række markedsmæssige faktorer i 2022, men nu er situationen vendt. 2023 bliver langt mere udfordrende. CEO Jens Bjørn Andersen vælger dog at se længere ud i horisonten end blot de næste volatile kvartaler. Og det, han ser, gør ham optimistisk – ikke mindst for den grønne omstilling.

Transportbranchen er særdeles påvirket af økonomiske konjunktursvingninger. Behovet for transport af varer og produktkomponenter er direkte forbundet med, hvilken vej de makroøkonomiske pile peger, og hvordan forbrugernes købelyst ser ud. Derfor kan det måske overraske, at den danske transport- og logistikkoncern DSV i sin årsrapport for 2022 kunne melde om stor aktivitet i løbet af året samt et tårnhøjt milliardoverskud, når man i samme rapport melder om afmatning i andet halvår af 2022.

Faktum er dog, at en række unikke faktorer gjorde, at den store danske transportvirksomhed kunne levere et driftsresultat EBIT før særlige poster på 25 mia. kr. Det resultat er CEO Jens Bjørn Andersen ganske tilfreds med. Men det gør ham ikke til jubeloptimist for indeværende år. Faktisk indrømmer han, at han nok er blandt dem, der ser med skepsis på den makroøkonomiske udvikling i den kommende tid – og han mener, at man skal ruste sig til fremtiden.

”Det skal ikke forstås, som om vi er meget pessimistiske, men vi guider i 2023 efter en nedgang i vores resultat på mellem syv og ni mia. kr. i forhold til 2022. Årsagen er dog ret branchespecifik. Vi har på kort tid haft en ekstraordinær indtjeningsmargin på grund af de globale supply chain-forstyrrelser. Vores kunder har gerne villet opbygge lagre,” siger han og tilføjer:

”Det i kombination med udfordringerne med verdensøkonomien gør, at vi ser en nedgang i transportmængderne i den nære fremtid. Vi skal nedad fra det niveau, vi kommer fra. Derfor er jeg også en af dem, der i PwC’s CEO Survey 2023 har svaret, at vi er lidt bekymrede for fremtiden.”

Når Jens Bjørn Andersen bruger ordet bekymret, skal det dog ikke overfortolkes. Han og det børsnoterede selskab skriver i årsrapporten, at man forventer et driftsresultat, der ligger mere på linje med det, som man præsterede i 2021, hvor man kunne melde om en EBIT på 16 mia. kr.

Pointer fra artiklen

  • Det forventede globale økonomiske tilbageslag vil påvirke DSV, men DSV tror på fremtiden
  • En vej til øget fremtidig omsætning er at fokusere på samarbejde med kunder i vækstbrancher
  • DSV vil være CO2-neutral i 2050 og er klar til at bruge en mia. kr. til interne grønne tiltag

Vil vokse trods udfordringerne

DSV har haft hjul på vejene i omtrent 50 år. Virksomheden, der har hovedsæde i Hedehusene vest for København, blev etableret i 1976 og er lige siden vokset vedvarende via organisk vækst, fusioner og en lang række af opkøb. Det hele har resulteret i, at koncernen i dag ikke blot er Danmarks næststørste målt på omsætning, men også blandt verdens største af sin slags. Koncernen har omtrent 76.000 ansatte, opererer i 80 lande og kunne i 2022 præstere en omsætning på 236 mia. kr. – en stigning fra 182 mia. kr. året før. Det gevaldige hop i både top- og bundlinje er dog udtryk for en helt ekstraordinær situation, understreger Jens Bjørn Andersen.

Man kan nærmest se det som en funktion af de seneste års kombinerede udfordringer – herunder COVID-19, ketchupeffekten i verdenshandlen, krigen i Ukraine og inflationen. Verdens virksomheder har haft lave varelagre, og dem har de haft brug for at fylde op – ofte, så de også vil være rustet til nye problemer. Lagrene er så godt som fyldte nu, og det vil komme til at påvirke verdenshandlen.

”Vi forventer i år, at der vil være en nedgang i transportmængderne på et sted mellem to og fem pct. på de globale luft- og sømarkeder, mens vi forventer en lille vækst i den globale økonomi. Så kan man som virksomhed gøre to ting: Man kan lægge sig over i hjørnet og have ondt af sig selv – men man kan også sige, at vi kan se det som en mulighed,” siger Jens Bjørn Andersen og slår fast, at DSV og han selv er af den sidstnævnte type.

”Vi er en meget fragmenteret industri. Selvom vi er store, er vores markedsandel kun omkring fem pct. Der er mange konkurrenter, så det er ikke let at få en masse nye kunder på nul komma fem. Men vi mener, at vi kan bruge DSV’s styrke til at vise en anden økonomisk udvikling, end der er på markedet. Vi vil nok komme til at effektivisere og reducere omkostningerne. Da vi har næsten 15 pct. naturlig medarbejderafgang om året, er der luft til den slags,” siger Jens Bjørn Andersen.

Vi har allerede vundet en del ved at associere os med succesfulde virksomheder. Det er en del af vores strategi at finde ud af, hvilke industrier der gør det godt og er på vej op – og det modsatte, selvom det altså skal siges, at vi er glade for alle vores kunder

Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV

Om Jens Bjørn Andersen

Født i 1966 og begyndte sin karriere som speditørelev i virksomheden Samson Transport A/S i 1988

Siden 2008 CEO for DSV Group

Fra 2007 til 2008 chef for DSV Road Holding

Fra 2003 til 2007 CEO for DFDS Transport i England

Fra 2001 til 2003 CEO for Tollpost Globe i Norge

Fra 1996 til 2001 CEO for DSV i Norge samt Samson Transport

Jens Bjørn Andersen er desuden bestyrelsesformand for DSV Air & Sea Holding A/S og DSV Solutions Holding A/S. Han er medlem af bestyrelsen for DSV Road Holding. Derudover medlem af bestyrelsen for Nordea-fonden og Børnecancerfonden samt medlem af repræsentantskabet for Nationalbanken

Fokuserer på vækstbrancher

Opkøb har traditionelt været en af måderne, som DSV har forsøgt at ruste sig til fremtiden på. Ved at blive større og stærkere vil man kunne have styrken til at modstå fx konjunktursvingninger, lyder argumentet. Koncernens pengeskab bugner, men helt usædvanligt har man ikke kunnet bruge kræfterne til at købe konkurrenter i 2022. Priserne har været urealistisk høje, lyder forklaringen. Men det kan meget vel ændre sig.

”Vi er fuldt committed på vores M&A-strategi. Vi vil gerne købe konkurrenter, hvis vi kan blive enige om, hvad de forskellige aktiver skal koste. Jeg vil nok være skuffet, hvis vi ikke laver opkøb i 2023. Men det betyder ikke, at det skal være store, spektakulære opkøb. Det kan også være mindre, mellemstore aktører, der passer ind i vores strategi,” siger Jens Bjørn Andersen.

DSV forsøger dog ikke kun at komme til øget omsætning via opkøb eller organisk vækst. Den danske transportkæmpe forsøger også at ruste sig til fremtiden via intelligent strategi.

”Vi har allerede vundet en del ved at associere os med succesfulde virksomheder. Det er en del af vores strategi at finde ud af, hvilke industrier der gør det godt og er på vej op – og det modsatte, selvom det altså skal siges, at vi er glade for alle vores kunder. Men der er jo vertikaler, der bevæger sig i en vis retning. Dem ser vi på med interesse,” siger han.

Et nyligt eksempel på det er at finde i den globale mangel på mikrochips, der opstod i halen af COVID-19.

”For tiden understøtter vi i høj grad nogle af verdens største tech-selskaber – bl.a. med at få styr på deres supply chain inden for semiconductors, der har været meget svære at få fat i for kunderne. Her har vi lavet forskellige operationer, der hjalp dem, og som er med til at løse problemet generelt,” siger han.

Om DSV

DSV blev etableret i 1976 og har igennem årene været igennem en række fusioner for at opretholde en nøgleposition i den globale transportindustri

Med købet af UTI Worldwide Inc. i 2016 og Panalpina i 2019 blev DSV blandt top fem speditionsselskaber på verdensplan. Opkøbte i 2021 en anden stor konkurrent GIL

Koncernen har omtrent 76.000 ansatte og kontorer i mere end 80 lande. DSV er Danmarks næststørste virksomhed målt på omsætning (Berlingske Guld 1000, 2022)

Koncernen er børsnoteret i Danmark og omsatte i 2022 for 236 mia. kr. og kunne levere et EBIT på 25 mia. kr.

Milliard til grøn omstilling

DSV’s virke er tæt kædet sammen med de globale konjunkturudsving. Har økonomien det godt, så sælger virksomhederne flere varer, og de varer skal transporteres. Omvendt mærker transportbranchen også det modsatte, når pilen peger nedad.

Transport- og logistikbranchen er grundlæggende cyklisk. Derfor tager Jens Bjørn Andersen også udsigter til midlertidig nedgang i fragtmængderne med knusende ro. Hans vurdering er, at den globale økonomi vil rette sig op igen, selvom den måske dykker lidt i første halvår 2023.

Hvad der sker på den endnu længere bane, er det svært at spå om. Én ting er dog sikkert, og det er, at endnu en konkurrenceparameter er ved at manifestere sig. Det er den grønne omstilling.

I den sammenhæng er transportbranchen speciel. Det skyldes, at noget nær 25 pct. af verdens samlede emissioner kommer fra fragt- og persontransport, vurderer FN. Det betyder, at aktører her har mulighed for at gøre en stor forskel. Og det er netop, hvad DSV planlægger at gøre.

”Det er en gigantisk opgave, og den har vi sat os for at løse i DSV. Tidligere har vi kun haft mål for 2030, men i vores nye årsrapport udmeldte vi, at vi har et mål om at blive netto CO2-neutrale i 2050. Vi gør det ikke, fordi nogen beder os om det. Det er noget, der starter her på mit kontor, og det er noget, vi gør, fordi jeg synes, vi skal gøre det,” siger Jens Bjørn Andersen.

Dermed skal DSV fremover til at navigere i et marked, hvor den danske transport- og logistikvirksomhed også vil vælge samarbejdspartnere ud fra grønne overvejelser. I hvert fald med tiden. Det håber Jens Bjørn Andersen virkelig kan være med til at flytte verden i retning af øget bæredygtighed.

Men det er også indadtil, at DSV vil forsøge at finde grønne løsninger, der måske ikke er udbredte i dag. Faktisk pålægger DSV nu sine regionskontorer en intern afgift, der er beregnet ud fra regionens CO2-udledninger. Afgifterne skal rejse 200 mio. kr. hvert år de næste fem år. Det bliver i alt til en mia. kroner, der skal bruges til grønne formål.

”Man kan lidt firkantet sige, at vi sender en faktura til de lande i DSV, som udleder mest CO2. Det giver incitament. Derudover kan landene efterfølgende søge fra de indsamlede midler om tilskud til grønne initiativer som fx solceller, el-lastbiler eller anden ny innovation, der måske ikke er helt konkurrencedygtig. Fremover bliver landecheferne også målt på emissioner – selvom det nok aldrig går af mode at blive målt på EBIT i DSV,” fortæller Jens Bjørn Andersen.

Tænk over det. Tænk, hvor fedt og cool og hvor sejt det ville være at være en del af en international koncern, der havde 50.000 lastbiler og udledte nul CO2 i det samlede regnestykke. Det ville give mening på et større plan, og det ville for mig være en drøm, der gik i opfyldelse

Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV

Transformation i transportbranchen

DSV vil gerne være i førerfeltet inden for grøn omstilling. Jens Bjørn Andersen er i den forbindelse ikke bange for at opfordre politiske magthavere til at regulere området. Afgifter på sort energi er acceptabelt for ham – så længe det bliver indført i større regioner, som fx på tværs af Europa. Ellers flytter man bare problemet, som han siger.

For en transportkoncern som DSV er der tillige en interessant sideeffekt af det grønne fokus. Det er den interne stolthed i en branche, der grundlæggende blot flytter varer fra A til B, og som måske tidligere har lidt under manglen på et større værdimæssigt fundament, der ikke bare var kroner og øre.

”Tænk over det. Tænk, hvor fedt og cool og hvor sejt det ville være at være en del af en international koncern, der havde 50.000 lastbiler og udledte nul CO2 i det samlede regnestykke. Det ville give mening på et større plan, og det ville for mig være en drøm, der gik i opfyldelse,” siger Jens Bjørn Andersen.

Et værdimæssigt formål er en stærk driver. Ikke mindst i en vestlig verden, hvor der er rift om arbejdskraften. Det er ikke et utænkeligt mål. Faktisk minder Jens Bjørn Andersen om, at man allerede under COVID-19 internt mærkede, hvordan der voksede en intern stolthed op, der for alvor begyndte at præge organisationen.

”Man glemmer det jo næsten i dag, hvor COVID-19 er kommet lidt på afstand, men vi lykkedes med mange svære opgaver, der pludselig var essentielle. Værnemidler og sprit skulle hasteflyttes fra Kina på et tidspunkt, hvor flytransporten var gået i stå. Vacciner skulle distribueres ud i alle afkroge af verden. Vi havde folk, der arbejdede næsten 24/7 i flere måneder for at få det til at ske,” siger Jens Bjørn Andersen med en dyb alvor i stemmen og tilføjer:

”Og vi havde mange medarbejdere, der blev smittet og døde. Det var en hård tid. Men vi løftede udfordringen. Det gav medarbejderne et dybereliggende formål og en stolthed, som jeg deler. Branchen kan være lidt usynlig i hverdagen, men vi viste, hvad vi kan, når vi beslutter os for at gøre det. Det er også planen på bæredygtighedsområdet.”

Få nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #33

Læs hele magasinet

Download (PDF of 2.94mb)

Kontakt os

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail