Ejerledere fastholder fokus på væst - og tiltrækker talenter gennem øget tillid

#
  • 18/11/22

Danske ejerledere skruer en anelse ned for vækstforventningerne, når de ser tre år ud i fremtiden sammenlignet med forventningerne for et år siden. Høj inflation, stigende energipriser og geopolitisk uro sætter en dæmper på prognoserne for aktivitetsniveauet de kommende år. Kampen om arbejdskraft er stadig aktuel trods afdæmpede forventninger, og i rekrutteringen mærker ejerlederne en stigende interesse for virksomhedernes samfundsmæssige bidrag, herunder initiativer på bæredygtighedsagendaen.

De danske ejerledere kommer fra en periode med høj vækst og står dermed relativt stærkt på ­vejen ind i en fremtid, hvor de giver udtryk for mere afdæmpede vækstforventninger. Det viser Ejerlederanalysen 2022 fra PwC. Analysen, der er foretaget blandt de bedst performende ejerledede ­virksomheder viser, at en faldende andel ejerledere ­forventer høj vækst fremadrettet. I 2022 svarer hver anden, at de forventer en akkumuleret vækst på mere end 25 pct. i de kommende tre år. Til sammenligning var det mere end to ud af tre (69 pct.) i 2021.

“Når vi lytter til de bedst performende ejerledere lige nu, så hører vi, at de forventer en mere afdæmpet vækst, end de har oplevet i tidligere år. Ligesom resten af erhvervslivet ser de en forandret verden, hvor bl.a. høj inflation, stigende energipriser og geopolitisk uro sætter deres aftryk, og det afspejler sig i ­deres prognoser,” siger Ulrik Ræbild, partner og markedsleder for ­Middle Market i PwC.

Ejerlederne kommer fra et udgangspunkt, hvor over halvdelen vurderer, at væksten de seneste tre år har været over deres egne forventninger. Hver femte ejerleder svarer endda, at væksten har været langt over forventningerne.

“Analysen bekræfter, at mange af de bedst performende ejerledere generelt har klaret sig godt de seneste år, og de har således et godt udgangspunkt for at klare sig igennem en periode med lavere vækst. Ejerlederne har også tidligere bevist, at de er dygtige til at omstille sig til en ny virkelighed, bl.a. under pandemien,” understreger Ulrik Ræbild.

En af de ejerledere, der har gennemlevet mange op- og ­nedture igennem årene, er Torben Østergaard-Nielsen, der står bag olie- og shippingkoncernen United Shipping & ­Trading Company (USTC). Som han ser den ­nuværende ­situation, er det nye, at der er mange potentielle ­kriser i spil, men for Torben Østergaard-Nielsen handler det om at se muligheder i ­udfordringerne og ikke mindst at for­berede sig på, hvordan fremtidsscenarierne kan se ud for virksom­heden.

”Lige nu ser det hele lidt sort ud. Hos os håndterer vi det på den måde, at vi de seneste år har brugt rigtig mange ressourcer på at lave strategier for hvert enkelt af vores selskaber. Sådan, at hvis markedet er anderledes i morgen, så skal vi kunne ­omstille os til det. Volatilitet ligger lidt i vores DNA, fordi vi er vant til det – og derfor står vi måske bedre rustet til at håndtere store forandringer på kort tid end andre virksomheder i andre brancher,” siger Torben Østergaard-Nielsen.

Som eksempel på en udfordring, han og USTC har vendt til en mulighed, nævner han den grønne transformation, der fylder meget i shippingindustrien.

“Vi ser ikke den grønne transformation som en trussel, men som en kæmpe mulighed for os. Vi vil jo gerne være dem, der faciliterer overgangen til de nye grønne brændstoffer hos ­vores kunder – rederierne,” siger Torben Østergaard-Nielsen, der tidligere i år overdrog driftsansvaret for USTC til døtrene Nina Østergaard Borris og Mia Østergaard Rechnitzer, og nu selv ­besidder rollen som bestyrelsesformand.

”Det er klart, at når du når en vis størrelse, så får du også et andet ansvar. Vi har om nogen et ansvar i dag, idet vi er de største inden for olie til skibstransport. Derfor har vi også forpligtet os på at rapportere på Scope 3, som er det, vi ikke har direkte kontrol over. Vi arbejder med mange forskellige partnerskaber i branchen for at kunne tilbyde en række bæredygtige løsninger til kunderne i takt med, at de skal decarbonisere deres forretning. Vi vil være med til at påvirke den agenda og hjælpe kunderne med at omstille til CO2-neutrale brændstoffer som biodiesel generation 2 og 3 samt metanol. Her har vi været tidligt ude og er med i mange fora, hvor vi kan påvirke den agenda. Det er jo her, fremtidens vækst ligger, og her, vi som virksomhed fortsat skal udvikle os og læne os ind i forandringerne,” forklarer Torben Østergaard-Nielsen.

Volatilitet ligger lidt i vores DNA, fordi vi er vant til det – og derfor står vi måske bedre rustet til at håndtere store forandringer på kort tid, end andre virksomheder i andre brancher

Torben Østergaard-Nielsen, ejerleder, USTC

Forventninger til vækst fremadrettet

Hos Titan Containers er ejerleder Layland Barker også ­fortrøstningsfuld, når han ser på vækstmulighederne i ­fremtiden. Titan Containers’ kombination af salg og udlejning af ­containere til langt de fleste formål har vist sig bæredygtig ­uanset ­konjunkturerne, forklarer Layland Barker.

“På trods af den nuværende høje inflation og sandsynligheden for recession er jeg overbevist om, at ­tocifret vækst vil dominere det meste af de næste tre år for Titan Containers. Vi fortsætter vores ekspansion på nye ­markeder, og vi forventer, at væksten på de nyeste markeder og ­kommende markeder vil ligge i omegnen af 40-50 pct. i perioden 2023-2025. Alle vores brands har vist sig ekstremt robuste i tidligere ­perioder med lav og negativ økonomisk vækst,” forklarer Layland ­Barker.

Også hos den fremadstormende sjællandske cykel­producent Nihola ser man positivt på de kommende år. Det skyldes en kombination af gunstige markedsvilkår på virksomhedens forretningsområde samt store forventninger til ­resultater af investeringer i produktudvikling.

“Vi har muligheden for at vækste, fordi vi allerede har en god position på markedet. Desuden har vi en ny tohjulet cykel, der er i patentfase lige nu, og når den rammer markedet i 2023, forventer vi os markant forøget omsætning og indtjening. Endelig har vi en ting mere i støbeskeen, som vil gøre det muligt at skære 30 pct. af vores interne produktionsomkostninger – og endnu mere af vores forsendelsesomkostninger,” siger ejerleder Niels Holme Larsen, Nihola.

Ejerlederanalysen 2022 fra PwC viser, at vejen til vækst i en vis udstrækning fortsat går gennem evnen til at tiltrække den rette arbejdskraft, og ifølge ejerlederne er kampen for kvalificeret arbejdskraft stadig aktuel. Godt hver tredje (35 pct.) ejerleder svarer, at deres vækstforventninger for de kommende tre regnskabsår er påvirket negativt af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og inden for de seneste 12 måneder har ca. halvdelen af ejerlederne oplevet ikke at kunne rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer.

“Mangel på talent er fortsat en væsentlig barriere for ejerledernes fremtidige vækst. Ejerlederanalysen peger på, at ejerlederne på den baggrund planlægger at sætte tryk på talentjagten for at sikre sig, at de kan rekruttere de medarbejdere og kompetencer, som de har behov for,” siger Ulrik Ræbild.

Omtrent to ud af tre ejerledere forventer ifølge Ejerlederanalysen 2022 fra PwC at øge investeringerne i talenttiltrækning de kommende tre år. Af dem, der vil øge investeringerne, forventer 43 pct. at øge dem med mindst 10 pct. En af de virksomheder, der lægger stor vægt på at investere i eksisterende og kommende nye medarbejdere, er det aarhusianske IT-konsulenthus Vertica med ejerleder Jeppe Møller Hansen i spidsen. Virksomheden investerer bl.a. i uddannelser, karrierecoaches og sociale arrangementer.

”Den sociale sammenhængskraft fylder meget hos Vertica, og sammenhængskraften ligger i de relationer, der bygges op mellem mennesker, og den skal have næring. Det er også vigtigt, når vi skal tiltrække nye medarbejdere, for det er specialister, der kræver høje lønninger,” siger Jeppe Møller Hansen, der fortæller, at man tidligere anvendte eksterne rekrutteringsbureauer, men i dag har egne rekrutteringsfolk.

“Det har været et kæmpe scoop. De interne rekrutteringsfolk er så meget mere inde i vores virksomhed og værdisæt, at de kan formidle det klart og tydeligt til potentielle kandidater,” siger Jeppe Møller Hansen, der dog kan mærke, at den aktuelle krise gør det vanskeligere at få fat i nye medarbejdere.

Tillid er væsentligt for rekrutteringen

Hos de ejerledere, der klarer sig bedst i Danmark, ser man, at der stilles nye krav til virksomhederne for at kunne fastholde væksten fremadrettet. Det gælder fra kunder og samarbejdspartnere, og det gælder i særlig grad også fra medarbejderne. Hele 88 pct. af ejerlederne er enige eller delvist enige i, at tillid til virksomhedens omdømme har fået større betydning i forhold til at kunne tiltrække og fastholde talent sammenlignet med for tre år siden.

To ud af tre ejerledere er enige i, at medarbejderne stiller flere krav til, at ejerlederen er engageret i samfundsanliggender som fx klima og miljø.

Ejerlederanalysen bakkes op af ejerleder Torben Viby i AM Tooling i Odense, som fortæller, at bæredygtighed er en vigtig del af forretningsstrategien, og samtidig er det en vigtig del af rekrutteringsstrategien.

Virksomheden laver specialværktøjer til solceller og energioptimering af vinduer, og halvdelen af omsætningen hentes på elbilmarkedet. AM Tooling var en af de første virksomheder, der fik kortlagt virksomhedens CO2-aftryk i projektet Klimaklar SMV, og er i dag Science Based Target-certificeret. Og det betyder noget i rekrutteringen:

“Når vi skal tiltrække unge mennesker til virksomheden, så spørger de direkte ind til virksomhedens grønne profil, og hvordan vi håndterer spørgsmål om samfundsmæssig ansvarlighed,” siger Torben Viby, ejerleder, AM Tooling.

Samme oplevelse har ejerleder Morten Dilling Bertelsen fra undertøjsvirksomheden DILLING i Herning. Her lægger man stor vægt på bæredygtighed og åben kommunikation om værdikædens processer og metoder i et bæredygtigt perspektiv. Han fortæller, at de medarbejdere, der kommer til virksomheden, også bemærker de bæredygtige værdier.

”Produktion af tøj kan være voldsomt forurenende. Dér oplever jeg, at de folk, der er ansat her, gerne vil være en del af en virksomhed, hvor man ikke bare siger, hvad man vil gøre, men rent faktisk gør det helhjertet. Der er sket noget med de yngre generationer. De forlanger mere åbenhed og ærlighed om det, der foregår, og lige netop det er helt centralt for os,” forklarer Morten Dilling Bertelsen.

På trods af den nuværende høje inflation og sandsynligheden for en recession er jeg overbevist om, at tocifret vækst vil dominere det meste af de næste tre år for Titan Containers

Layland Barker, ejerleder, Titan Containers

Flere ejerledere er åbne for et fremtidigt salg

Ejerlederanalysen 2022 fra PwC viser en stigning i andelen af ejerledere, der overvejer et fremtidigt salg af deres virksomhed. Hele 76 pct. af ejerlederne svarer således, at et fremtidigt salg af deres virksomhed kan komme på tale (mod 74 pct. i 2021 og 67 pct. i 2020). Der er flere, der vil sælge, når der ses på den lange bane, end tidligere, mens der er lidt færre, der vil sælge allerede inden for to år.

“Der er en stigning i ejerledere, der tænker i salg af deres virksomhed, men oplevelsen er generelt, at det er mindre gunstigt at sælge under de aktuelle markedsvilkår,” vurderer Ulrik Ræbild.

Flere af de ejerledere, der er interviewet til denne udgave af CXO Magasinet, har solgt dele eller overvejer at sælge hele eller dele af virksomheden. En af dem er Lars Jensen, der er ejerleder i Eltronic i Hedensted. Han valgte i 2013 at tage kapitalfonden Blue Equity ind som medejer af virksomheden. I samme ombæring besluttede han at overdrage en andel af virksomheden til både medarbejdere og familiemedlemmer som en del af forberedelsen til et generationsskifte.

En stærk partner til den næste del af forretningsrejsen

“Det havde været en del af mine overvejelser i en længere periode på det tidspunkt, og det var naturligt at tage beslutningen som en del af processen dengang, vi fik Blue Equity ind som medejer,” siger Lars Jensen, der fortæller, at der inden for de næste år meget vel kan ske et reelt generationsskifte af virksomheden.

“Hvis der kommer nogen, der er en bedre ejer end mig til at drive Eltronic videre, så er jeg åben for et ejerskifte af virksomheden,” siger Lars Jensen.

Hos ejerleder og CEO i nordjyske Beritech Group, Bent Larsen, har man også gjort sig tanker om ejerskabet i fremtiden. Bent Larsen er i dag 54 år, og han fortæller, at visionen på sigt er at skabe en varigt blivende virksomhed i Aalborg, og at han meget gerne ser, at virksomheden forbliver ejerledet.

“I dag drives min forretning i høj grad på baggrund af, at medarbejderne har det godt. Jeg tror på, at en veldrevet virksomhed i balance kræver oprigtig interesse i medarbejderne. Som ejerleder kan jeg gøre en forskel, fordi jeg ikke er styret af KPI’er, og jeg behøver ikke at ramme et præcist måltal for året,” siger Bent Larsen.

Han pointerer samtidig, at det på sigt, med virksomhedens vækst og hans egen alder taget i betragtning, kan blive nødvendigt at få en samarbejdspartner ind i foretagendet:

“Når den rette tid kommer, ønsker jeg at finde en stærk partner til næste del af forretningsrejsen.”

Ifølge Ejerlederanalysen 2022 fra PwC er en stor andel af ejerlederne blevet kontaktet for et muligt salg. I 2022 blev hele 65 pct. kontaktet herom, hvilket er et stykke over sidste år (62 pct.), men noget lavere end i 2020, hvor 73 pct. blev kontaktet for et muligt salg.

PwC, Nykredit, Dansk Erhverv og Finans står bag Årets Ejerleder, som afholdes for 19. gang. Årets tema er talent og tillid. Ejerlederanalysen 2022 fra PwC er afsæt for konkurrencen. Analysen tager udgangspunkt i besvarelser fra nogle af de dygtigste ejerledere i Danmark. PwC ser på mere end 10.000 ejerledede virksomheder ud fra offentlige regnskabstal. Af disse er de 159 bedst performende ejerledere udvalgt som nominerede. PwC’s og Nykredits eksperter interviewer de 159 ejerledere personligt, hvorefter der udarbejdes en kvalitativ analyse. En regional jury, bestående af bl.a. regionsvinderne fra 2021, en lokal erhvervsperson og repræsentanter fra samarbejdspartnerne, udvælger tre finalister og en regionsvinder i hver af de syv regioner. Derudover udvælger den regionale jury i hver region også en temaprisvinder på baggrund af årets tema samt en vinder af Årets Helt. Blandt disse syv regionsvindere udvælger landsjuryen de personer, der kåres som landsvinder af Årets Ejerleder 2022 og Årets Temaprisvinder 2022.

Kriterier for udvælgelse:

A/S, ApS og P/S. Eksisteret i min. 5 år, 10 ansatte eller flere. Positiv egenkapital, positivt resultat og vækst i dækningsbidrag i seneste regnskab. Ejerlederen skal have en betydende ejerandel (>20 %) samt central indflydelse på driften. Børsnoterede selskaber, datterselskaber af udenlandske selskaber og selskaber på Børsens Top 100 eller datterselskaber er ikke omfattet.

Samarbejdspartnere:

  • PwC, Dansk Erhverv, Nykredit og Finans.

Landsjuryen:

  • Morten Langager, direktør, Dansk Erhverv
  • Henrik Damsgaard, regionsdirektør, Nykredit – Aarhus
  • Årets Ejerleder 2021 Peter Vang Christensen, Plantorama
  • Ulrik Ræbild, Partner, middle market markedsleder og ansvarlig for Årets Ejerleder, PwC.

Få det nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #32

Læs hele magasinet

Download (PDF of 7.68mb)

Kontakt os

Ulrik Ræbild

Partner, København, PwC Denmark

3945 3288

E-mail