En virksomhed i balance kræver oprigtig interesse i de ansatte

#
  • 18/11/22

Udgangspunktet for godt lederskab udspringer af en naturlig glæde ved arbejdet med mennesker, mens fundamentet for motiverede medarbejdere skabes af ­evnen til at følge med udviklingen og ­differentiere mellem ansattes individuelle behov. Det mener ejerleder af Beritech Group, Bent Larsen, der har skabt et dansk vækst­eventyr i stålindustrien.

Da den 28-årige Bent Larsen med en ­uddannelse som smed og maskintekniker tog i banken ­tilbage i 1995 for at låne penge til at starte sin første ­virksomhed, var der ikke meget, der tydede på, at han i dag, næsten 30 år efter, ville være en ­succesrig ejerleder i spidsen for den nordjyske stålproducent Beritech. Hans forældre måtte kautionere for ham, før banken ville låne ham 90.000 kroner til etablering af virksomheden.

Bent Larsen får i løbet af Beritechs 15 første leveår skabt en konkurrencedygtig vækstvirksomhed, og via en række ­opkøb af andre mindre stålproducenter opnår Beritech en ­størrelse, der gør den til en interessant fusionspartner for ­andre i ­branchen for stålproduktion.

I 2010 vælger Bent Larsen at indgå i en fusion med den ­anerkendte nordjyske maskin­producent Carsoe, som også blev navnet på den fusionerede virksomhed. ­Opkøbsstrategien og væksten fortsatte, og efter flere henvendelser fra kapitalfonde blev det i 2018 ­besluttet at sælge Carsoe til kapitalfonden ­Solix.

Pointer fra artiklen

  • Opkøb og vækst er en forudsætning for overlevelse, men aldrig på bekostning af det gode lederskab
  • Det gode lederskab bygger på interesse i de ansatte og en evne til at lede medarbejderstaben individuelt
  • Ensidigt fokus på vækst kan være ødelæggende for virksomhedsdriften

Med en medarbejderstab på 400 og en omsætning på 900 mio. kr. er Carsoe en veldrevet forretning. To år efter salget af Carsoe til Solix har Bent Larsen behov for at tage et sporskifte i karrieren, og derfor vælger han i 2020 at forlade stillingen som System Engineering and ­Production Director i Carsoe. Ikke fordi han er træt af sit ­arbejde, men fordi han savner at mærke iværksætterånden og -mentaliteten igen. Trangen til at skabe kommer til udtryk samme år, hvor han starter forfra som iværksætter og opretter Beritech Group i 2020, ejet af Beritech Holding, der er stiftet i 2001. I dag er han ejer­leder og CEO i ­Beritech Group, et selskab, der ­repræsenterer stålvirksomhederne ­Beritech ­Solutions, Beritech ­Manufacturing, ­Beritech Tank og RUTEK. Tilsammen tæller selskaberne en medarbejderstab på 200 ansatte, og de leverer produkter til industrien samt design og projektering af hele projekter til en række erhverv, herunder fødevare­industrien og medicinal­industrien.

“Visionen er, at Beritech Group skal vokse gennem opkøb. Den vision er indtil videre lykkedes med opkøb af seks mindre virksomheder, og en omsætning, der er fulgt med. I 2020 ­omsatte vi for 42 mio. kr., og i år er forventningen at ramme en omsætning på 340 mio. kr.,” lyder det fra den nordjyske ejer­leder.

“Jeg bygger op, fordi det er vigtigt at have en virksomhed med en vis indtjening og størrelse, hvis man skal have en chance mod de store leverandører på markedet. At få de dygtige folk kræver en vis volumen, hvor man kan tilbyde dem fx optimale arbejdsvilkår, karrieremuligheder og personlig udvikling,” forklarer Bent Larsen.

Jeg bygger op, fordi det er vigtigt at have en ­virksomhed med en vis ­indtjening og størrelse, hvis man skal have en chance mod de store på markedet

Bent Larsen, ejerleder, Beritech Group

Om Bent Larsen

Bent Larsen er født den 27. december 1967 og ­uddannet smed fra Carsoe/Åby Stål. Sidenhen har han efter­uddannet sig til maskintekniker

Særlige ekspertiser: At projektere og anlægge bro-/tunnelforbindelser, at drive og vedligeholde trafikanlæg samt at drive betalingssystemer

Bruger millioner af data fra fx sensorer og droner til at optimere vedligehold og forlænge levetid for anlæg

Ca. 400 ansatte på hovedkontoret i København samt i Halsskov på Vestsjælland og i Rødbyhavn på Lolland

Ejet 100 pct. af den danske stat

Plads til individuelle behov og selvbestemmelse

Trods de aktuelle udfordringer med at tiltrække kvalificeret ­arbejdskraft på det danske jobmarked er og har det, ifølge Bent Larsen, ikke været et egentligt problem for Beritech Group at finde egnede kandidater. Selv peger han på, at man er lykkedes med tiltag, der øger den personlige frihed og skaber arbejds­glæde hos de ansatte. Tiltag der ikke kræver meget af virksomheden – andet end et opgør med fastlåste mønstre og tankegange.

“Jeg har været begunstiget af at arbejde for Carsoe og være med til at opbygge en virksomhed med 400 ansatte. Det har skabt et kæmpe netværk. At mange valgte at følge med mig i 2020, da jeg startede Beritech Group op, har selvfølgelig også hjulpet mig godt på vej,” fortæller Bent Larsen og fortsætter: “Når vi rekrutterer nye talenter eller specialister til vores virksomhed, prøver jeg at sætte mig ind i kandidatens behov og prioriteter. Kommer medarbejderen fx fra Horsens, vil jeg ikke stille krav om daglig mødepligt i Aalborg. Jeg mener, at det gode lederskab kræver, at man har lyst til at arbejde med mennesker, og at man evner at differentiere mellem de ansattes individuelle behov for at opnå en god og sund kultur på arbejdspladsen. Jeg undrer mig over, hvorfor mange virksomheder sagtens kan bruge 100-200.000 kr. i rekrutterings- og ansættelsesprocessen, mens man ikke prioriterer de nye medarbejdere og deres behov særlig højt, når først vedkommende er blevet ansat,” fortæller Bent Larsen.

Han påpeger, at en højere grad af selvbestemmelse og frihed ikke er ensbetydende med, at han som ejerleder undlader at stille krav til sine medarbejdere.

“Jeg bryder mig ikke om det, jeg kalder slendrian. Jeg kan acceptere, at jeg skal bruge penge på, at der laves fejl, og at ting bliver ødelagt, men hvis den ansatte altid kommer for sent, har “mandags- og fredagssygdomme”, mener jeg, at man gør folk en bjørnetjeneste, hvis ikke man sætter en retning,” siger Bent Larsen.

Om Beritech

Første udgave af Beritech Group blev stiftet i 1995 og fusioneret med virksomheden Carsoe i 2010. Anden udgave af virksomheden blev etableret i 2020 og ejes af Beritech Holding, der er stiftet i 2001. Der er fire datterselskaber: Beritech Solutions, Beritech Manufacturing, RUTEK og Beritech Tank Beritech tilbyder design og projektering samt produktion i rustfrit stål og leverer stålprodukter til mange erhverv, herunder fødevareindustrien og medicinalindustrien

Beritech tilbyder design og projektering samt produktion i rustfrit stål og leverer stålprodukter til mange erhverv, herunder fødevareindustrien og medicinalindustrien

I 2020 omsatte Beritech for 42 mio. kr. I år forventes omsætningen at blive 340 mio. kr.

Som ejerleder tror jeg, det er vigtigt at erkende, at det er evnen til at motivere og ikke retten til at bestemme, der skal drive værket. Som leder må man tilpasse sig frem for at diktere. Det er kompromisernes kunst

Bent Larsen, ejerleder, Beritech Group

I øjenhøjde med medarbejderstab

Bent Larsens grundholdning er, at motiverede ­medarbejdere, der virkelig kan lide deres job, gør sig umage. Derfor ser han det også som et mål, at medarbejdere stiger i løn hvert år. ­Ellers er de ikke engagerede og motiverede nok, og så skal de ikke være en del af Beritech Group.

“Jeg tror på, at løn er en motiverende faktor, men endnu mere, at medbestemmelse og friheden til at løse opgaverne, som man vil, er det, der for alvor driver motivationen hos de fleste medarbejdere. Som ejerleder tror jeg, at det er vigtigt at erkende, at det er evnen til at motivere og ikke retten til at ­bestemme, der skal drive værket. Som leder må man tilpasse sig frem for at diktere. Det er kompromisernes kunst.”

Spørger man Bent Larsen, praktiserer han en flad ledelsesstruktur, hvor han forsøger at være i øjenhøjde med medarbejderne. Det indebærer bl.a., at han hver morgen går rundt og hilser på de ansatte på kontoret, lageret og i produktionen i Aalborg. Og så sørger han jævnligt for at tage rundt til de ­forskellige afdelinger i det midt- og nordjyske for at holde infomøder bl.a. om nye ansatte og aktuelle planer for virksomheden.

“Jeg er overbevist om, at det styrker virksomheden, at jeg er synlig. Jeg møder ind klokken fem om morgenen og går klokken 18 om aftenen. Gennem alle mine 27 år som leder, afbrudt af lidt ferie, har jeg mødt ind på arbejdspladsen alle syv dage i ugen. Det har resulteret i, at mange medarbejdere ­vælger at komme forbi mit kontor i weekenden, hvis de vil have en snak med mig, fordi jeg til hverdag kan have svært ved at nå at tage en samtale med alle,” siger Bent Larsen og fortæller, at han inden for en femårig periode ønsker at tiltræde en mere fri rolle i Beritech Group.

“I dag sidder jeg som CEO, og det har jeg egentlig et ønske om at komme væk fra. Jeg vil gerne fokusere på det arbejde, der har med medarbejderne og kunderne at gøre,” forklarer han.

Som ejerleder og CEO i Beritech fortæller Bent Larsen, der i dag er 54 år, at visionen på sigt er at skabe en varigt blivende virksomhed i Aalborg. Han ser meget gerne, at virksomheden forbliver ejerledet, da det giver ham bedre mulighed for at drive forretningen, som han selv ønsker det.

“I dag drives min forretning i høj grad på baggrund af, at ­medarbejderne har det godt. Jeg tror på, at en veldrevet virksomhed i balance kræver oprigtig interesse i medarbejderne. Som ­ejerleder kan jeg gøre en forskel, fordi jeg ikke er styret af KPI’er, og jeg behøver ikke ramme et præcist måltal for året,” siger Bent Larsen.

Han pointerer samtidig, at det på sigt, med virksomhedens vækst og hans egen alder taget i betragtning, kan blive nødvendigt at få en samarbejdspartner ind i foretagendet.

“Når den rette tid kommer, ønsker jeg at finde en stærk partner til næste del af forretningsrejsen.”

Jeg tror på, at en ­veldrevet virksomhed kræver oprigtig interesse i medarbejderne. Som ejerleder kan jeg gøre en forskel, fordi jeg ikke er styret af KPI’er, og jeg behøver ikke ramme et præcist måltal for året

Bent Larsen, ejerleder, Beritech Group

Få nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #32

Læs hele magasinet

Download (PDF of 7.68mb)

Kontakt os

Ulrik Ræbild

Partner, København, PwC Denmark

3945 3288

E-mail