Fra transportvirksomhed til leverandør af bæredygtig logistik

#
 • 06/01/22

Ejerleder Frank Hjortekær-Jensen driver sin virksomhed ud fra en overbevisning om, at man skal opføre sig ordentligt; et mantra, der gennemsyrer hele Dania Connect. Med et omfattende bæredygtigt manifest og med ni omtanker sætter Dania Connect høje standarder inden for bæredygtighed og social ansvarlighed. Både for sig selv og for kunderne.

Dania Connect i Aarhus har hver dag omtrent 150 lastbiler kørende på de danske veje. Virksomheden er specialiseret i indlandskørsel og er en af markedslederne inden for sit nicheområde. De transporterer importvarer fra danske godshavne ud til importører, og de kører eksportvarer fra eksportører tilbage til havnene. “Vi kører containerne på deres første og sidste tur,” som Frank Hjortekær-Jensen formulerer det.

Frank Hjortekær-Jensen er hovedaktionær og ejerleder for transportvirksomheden, der for halvandet år siden skiftede navn fra Dania Trucking til Dania Connect. Et navneskifte, der signalerede en ny retning for virksomheden — fra transportfirma til servicevirksomhed med fokus på bæredygtig logistik og rådgiv- ning. Navneskiftet blev akkompagneret af en ambitiøs og målrettet strategi, der er med til at sætte nye standarder for bæredygtighed i transportsektoren.

Med Frank Hjortekær-Jensen som ejerleder har Dania Connect udviklet et manifest med ni bæredygtige omtanker. En umiddelbart blød formulering, der dog afslører benhårde og ikke mindst målbare forpligtelser i forhold til både bæredygtighed og social ansvarlighed.

“Vi har arbejdet med bæredygtighed i mange år, og vi har også haft klare målsætninger på en række områder, men vi mente, at det var på tide at fortælle om det til omverdenen og ikke mindst til vores kunder. Vi vil gerne vise, at vi tager et samfundsmæssigt ansvar. Vi vil samtidig gerne fortælle vores kunder, at vi leverer et godt og ordentligt produkt, og at vi også kan hjælpe dem til at drive en mere bæredygtig forretning ved at bruge os,” siger Frank Hjortekær-Jensen.

Pointer fra artiklen

 • Fokus på ordentlighed og bæredygtighed er manifesteret i ni omtanker med målbare forpligtelser
 • Digitale værktøjer skal sikre, at Dania Connect leverer et ordentligt produkt, og hjælpe kunderne til at drive en mere bæredygtig forretning
 • Ny portal skal reducere kørsel med tomme containere til et minimum

Miljøet er alles ansvar

De ni omtanker omfatter indsatser på følgende områder:

 1. Lavere CO2-aftryk,
 2. Tomme kilometer,
 3. Bæredygtig teknologi,
 4. Grønne investeringer,
 5. Klimakompensering,
 6. Sikker kørsel,
 7. Arbejdsforhold,
 8. Sundhed & trivsel og
 9. Lokale hensyn.

Alle ni omtanker er med til at sikre, at Dania Connect og kunderne driver en mere bæredygtig forretning. Og alle omtanker er fulgt op med forpligtende mål, fx har man offentligt meldt ud, at man vil halvere virksomhedens CO2-aftryk i 2025.

“Omtrent en femtedel af Danmarks samlede CO2-udslip stammer fra transportsektoren. Som en af markedslederne i vo- res niche føler vi, at det i særlig grad er en del af vores ansvar at deltage aktivt i udviklingen af løsninger, der kan reducere miljø-påvirkningen,” siger Frank Hjortekær-Jensen.

Vi vil gerne vise, at vi tager et samfundsmæssigt ansvar. Vi vil samtidig gerne fortælle vores kunder, at vi leverer et godt og ordentligt produkt, og at vi også kan hjælpe dem til at drive en mere bæredygtig forretning ved at bruge os

Frank Hjortekær-Jensen, ejerleder, Dania Connect

Nye teknologier er stadig dyre

Lastbilernes drivmiddel er en særlig udfordring for at drive en bæredygtig transportvirksomhed, men Frank Hjortekær-Jensen er ikke i tvivl om, at samtlige Dania Connects lastbiler en dag ikke så langt ud i fremtiden vil være CO2-neutrale. Han konstaterer samtidig, at den rigtige teknologi ikke er helt på plads, og at priserne for de mere bæredygtige lastbiler — drevet af biogas og el — lige nu er for høje til, at det er rentabelt at skifte hele flå- den ud. Samtidig fortæller han, at afgiftssystemet ikke er befordrende for kørsel på biogas.

“Vi investerer aktivt i bæredygtig teknologi og har fx forpligtet os til at foretage grønne investeringer for minimum 1 million kroner årligt. Vi gør det gerne, og vi vil gerne gøre den ekstra indsats. Men afgifterne på biogas betyder, at det koster fem kroner ekstra per kilometer at køre med biogas frem for med diesel. Det hjælper ikke til at skubbe transportbranchen i en mere bæredygtig retning. Tværtimod,” uddyber Frank Hjortekær-Jensen.

Dania Connect har alligevel som en af de første transport- virksomheder i landet investeret i en biogas-lastbil, og kunderne kan specifikt bestille denne lastbil til CO2-reduceret kørsel mod en merpris. Af selskabets seneste årsrapport fremgår det, at kørsel med denne lastbil på bare to måneder reducerede CO2 – aftrykket med 11,45 tons i forhold til, hvis transporterne var kørt med fossilt brændstof.

Om Frank Hjortekær-Jensen

Frank Hjortekær-Jensen er født i 1975 og uddannet speditør og akademiøkonom. Hertil en lederuddannel- se fra A.P. Møller-Mærsk samt bestyrelses uddannelse fra INSEAD

Siden 2020 hovedaktionær og ejerleder, Dania Connect

Fra 2012 til 2020 medejer og ejerleder, Dania Connect

Før det erfaring som selvstændig ejerleder i en IT-virksomhed samt partner i en konsulentvirksomhed. Derudover har han bestredet lederstillinger hos DHL, DSV og A.P. Møller-Mærsk

Ingen eksportkørsel hos Dania Connect

Det er også bæredygtighed, der er en stor del af forklaringen på, at Dania Connect kun kører indlandskørsel. Frank Hjortekær-Jensen fortæller, at Dania Connect tidligere også kørte eksportkørsel, men nu udelukkende tilbyder kørsler på korte distancer i Danmark. Dette findes der flere årsager til, men særligt af hensyn til miljøet.

“Vi har foretaget et strategisk valg, der betyder, at vi ikke kører gods til og fra udenlandske havne. Og det har vi gjort, fordi det ikke er bæredygtigt. Vi synes ikke, at det giver mening at køre en container på lastbil fra fx Bremerhaven til Aarhus, hvis man kan sejle den i stedet. Udover de direkte omkostnin- ger, så kan man halvere containerens CO2-aftryk ved at sejle længere og køre kortere,” forklarer Frank Hjortekær-Jensen og fortsætter:

“Det er store tal, vi taler om. Hvis man bare ser på et enkelt af de store containerskibe, så kan det sejle med omkring 20.000 containere. Og det vil sige, at for hvert enkelt af de mange skibe, der kommer i havn, kører der op mod 20.000 lastbiler fra destinationshavnen og ud til kunderne. Og hvis man kan gøre de køreture kortere, så sparer man rigtig meget CO2.”

Ordentlige arbejdsforhold

En anden årsag til, at Dania Connect ikke kører eksport, hæn- ger sammen med den førnævnte omtanke nummer syv — nemlig Arbejdsforhold. Omtanken betyder, at Dania Connect forpligter sig til at sikre alle medarbejdere ordnede arbejdsforhold under gældende overenskomst.

“Eksportkørsel er et typisk lavpris-marked, og derfor bliver konkurrencen i vores optik for meget et fokus på, hvem der er billigst. Og det kommer hurtigt til at handle om, hvem der vil køre for den laveste løn, og det er ikke en konkurrence, vi ønsker at deltage i,” siger Frank Hjortekær-Jensen.

Om Dania Connect

Har rødder tilbage til 1938, hvor skibsagenturet Thor Jør- gensen A/S grundlægges. Udskilt fra Thor Jørgensen i 1976 og fra 1986 til 2012 ejet af A.P. Møller-Maersk. I 2012 overta- ger Anders Christiansen og Frank Hjortekær-Jensen. Siden 2020 med Frank som hovedaktionær

Dania Connect transporterer oversøiske containere i Danmark. Hovedkontor i Aarhus og pladslokationer i Fredericia, København, Køge og Kalundborg. Beskæftiger 85 fuldtidsansatte og har ca. 150 biler på landevejene, heraf ca. 50 egne lastbiler og ca. 100 lastbiler, der er fast tilknyttede selvstændige vognmænd

Tomkørsel er en gordisk knude

Af Dania Connects ni omtanker er det i en vis udstrækning sær- ligt nummer to — Tomme kilometer — der kan vise sig at være særdeles interessant. Ikke bare for klimaet, men også for Dania Connects kommercielle potentiale. Frank Hjortekær-Jensen har således sat sig for at få bugt med en af transportbranchens gordiske knuder, nemlig tomkørsel. Kort fortalt, så er det fast kutyme i branchen, at en container med importvarer bliver kørt ud til kunden og bliver tømt. Derefter bliver den kørt tom tilbage til havnen. Det samme princip gør sig gældende ved eksport. Her bliver der kørt en tom container ud til eksportøren, der fylder den. Og så bliver den kørt tilbage til havnen igen. Det giver mange millioner spildte kilometer hver eneste dag. Men til trods for, at tomkørsel er et udbredt fænomen og en udfordring for klima- et, har det historisk vist sig mere end vanskeligt at komme til livs.

“Det har altid været sådan, at det, der bliver fragtet mest af i transportsektoren, er luft. Mit bud er, at knap halvdelen af alle containere, man ser på vejene, er tomme. Og på trods af, at det strider mod sund fornuft, så er der nogle strukturer, vaner og traditioner i transportbranchen, der gør, at det er vanskeligt at komme af med den omfattende tomkørsel.”

Vi har foretaget et strategisk valg, der betyder, at vi ikke kører gods til og fra udenlandske havne. Og det har vi gjort, fordi det ikke er bæredygtigt

Frank Hjortekær-Jensen, ejerleder, Dania Connect

Målet er at reducere tomkørsel

Men måske har Frank Hjortekær-Jensen og Dania Connect fun- det løsningen. Løsningen er genlæsning. Altså at den tomme container udnyttes til at transportere gods den modsatte vej. Det kræver imidlertid en særdeles effektiv logistik og avancere- de digitale værktøjer. Og det er her, Dania Connect skiller sig ud.

“Vi har et erklæret mål om at reducere kørslen med tomme skibscontainere med fire millioner kilometer i 2025. Og det skal ske ved hjælp af genlæsning. For at lykkes med det har vi investeret i avancerede flådestyringssystemer, der gør, at vi har overblik over antal og placering af import- og eksportcontainere, der kan benyttes til genlæsning i stedet for at blive kørt tomme tilbage til havnen,” siger Frank Hjortekær-Jensen, der kan afsløre, at Dania Connect siden 2015 har sparet mere end 2 millioner kilometer ved hjælp af sin viden og brugen af digitale værktøjer.

“Vi har samtidig udviklet konceptet Spotrate, der giver vores kunder mulighed for at booke en tom ”last minute”-container og få udført deres eksportkørsel til spotpris. Med Spotrate opnår vi med andre ord en win-win, hvor kunderne sparer penge, og vi (og miljøet) sparer tomme kilometer.”

Grøn partner for kunderne

Dania Connect er gennemdigitaliseret, hvilket betyder, at man dokumenterer og rapporterer på omkring 40 operationelle punkter i dagligdagen. Der måles fx på, hvor mange tomme kilometer, der bliver kørt, antallet af genlæsninger, antallet af sparede kilometer på at reducere tomkørsel osv. Alle målepunkter har til hensigt at dokumentere, men også at forbedre, indsatsen på både det kommercielle og på det bæredygtige plan. Det er samtidig et konkurrenceparameter i en verden, hvor ansvarlighed og ordentlighed fylder mere og mere.

“Vi leverer en oversigt over CO2-aftryk til alle vores kunder fordelt på hver enkelt tur, der er kørt for kunden. Og hvis vi fx har lavet en genlæsning på turen, så reducerer det både kilometerantal, pris og CO2-aftryk, og det synliggør vi over for kunden. Derudover laver vi klimaregnskab for vores kunder. Vi kommer også med bud på, hvornår der har været kørsler, der kunne optimeres rent kørselsmæssigt, men også i valg af transportmiddel. Fx kunne vi synliggøre forskellen på CO2-aftrykket ved skib kontra bil.”

Få nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #28

Læs hele magasinet

Download (PDF of 16.72mb)

Contact us

Ulrik Ræbild

Partner, PwC Denmark

Tel: 3945 3288