Grøn omstilling handler grundlæggende om at forvandle en udfordring til en mulighed

#
  • 19/09/22

A.P. Møller – Mærsk vil være klimaneutral i 2040. For at gøre det ambitiøse mål til virkelighed har koncernen gjort ESG til en integreret del af den danske rederigigants ­finansielle maskinrum, fortæller CFO Patrick Jany. Her anskuer man den grønne omstilling som en forretningsmulighed.

A .P. Møller – Mærsk er ikke blot en af verdens største rederikoncerner. Den er også en af verdens mest ambitiøse aktører, når det kommer til grøn ­omstilling i logistikindustrien. A.P. Møller – Mærsk har nemlig ­besluttet at blive CO2-neutral i 2040.

Det er store ord. Især når man tænker på, at koncernen drifter over 730 containerskibe og opererer i mere end 130 lande. Skal den danske rederigigant i mål med den vision, kræver det et nyt og specifikt mindset i hele koncernen: Fra den enkelte havnemedarbejder til det allerøverste ledelseslag – deriblandt CFO Patrick Jany.

Hvis man beder Patrick Jany ridse de store linjer i A.P. ­Møller – Mærsks agenda for ESG (miljø, sociale forhold og ansvarlig ledelsespraksis) op, lægger han vægt på især ét område: Det er at gøre koncernens klimaregnskab neutralt. Det skyldes, at netop dekarboniseringen er det område, hvor rederikoncernen ser, at den kan gøre en markant forskel i den globale grønne omstilling. Han understreger dog samtidig, at der ligeledes er et stort, sideløbende fokus på at have et involverende og sikkert arbejdsmiljø, og at koncernen opfører sig ansvarligt på alle sine lokationer. Hans ansvarsområde har en central rolle i alle facetterne, understreger han.

”Finans spiller en rolle i alle tre elementer. Nok mest åbenlyst, når du ser på at dekarbonisere logistik. Ved at træffe de rigtige beslutninger, foretage de rigtige investeringer og identificere, hvordan det skal gøres. Grøn omstilling handler grundlæggende om at forvandle en udfordring til en mulighed – og om at bruge vores kapital på den rette måde,” siger han og tilføjer:

”Men det handler også om at måle på de rigtige ting, om ordentlig ledelse, om at gøre det, der er rigtigt, og følge de gældende regler. Det handler i høj grad om at være en virksomhed, der bidrager positivt i de lande, vi opererer i.”

Pointer fra artiklen

  • Grøn omstilling handler bl.a. om en ændring af ens mindset – man skal se mulighederne
  • Strategien Green Finance Framework skal sikre, at A.P. Møller – Mærsk kan blive CO2-neutral i 2040
  • Det er ikke sikkert, at A.P. Møller – Mærsks omstillingsplan kan kopieres af alle – men den kan inspirere

Med rettidig omhu

A.P. Møller – Mærsk har været en central og tungtvejende aktør i det danske og internationale erhvervslandskab i årtier. Virksomheden begyndte sin rejse som Dampskibsselskabet Svendborg i 1904, da A.P. Møller søsatte sit livsprojekt i samarbejde med sin far, Peter Mærsk Møller. I dag tæller A.P. Møller – Mærsk over 100.000 medarbejdere. Koncernen har omtrent 100.000 kunder, drifter 67 terminaler i 42 lande og driver lagerbygninger på samlet over tre millioner kvadratmeter. A.P. Møller – Mærsk er en ­logistikgigant – og blandt verdens allerstørste containerrederier.

Igennem årene er A.P. Møller – Mærsk ikke blot blevet beundret for sin vækstkurve og evne til at kaste sig ud i nye forretningsområder. Koncernen er også beundret for sin fornuftige tilgang til drift. Det er nok formuleret bedst og mest kendt gennem den sætning, som A.P. Møller formulerede i et brev til sin søn og senere arvtager, Mærsk Mc-Kinney Møller, 2. december 1946: ”Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu.”

Vi har besluttet at transformere vores flåde. Vi har besluttet, at vi løbende vil bestille containerskibe, der er særligt udviklet til at sejle på grøn metanol. Det vil vi i store træk gøre hvert år fremadrettet og i takt med, at skibene skal skiftes ud

Patrick Jany, CFO, A.P. Møller – Mærsk

Den gamle læresætning er aldrig forsvundet i A.P. Møller – Mærsk. Man kan tværtimod argumentere for, at den er central den dag i dag, hvor den grønne omstilling fejer hen over alle sektorer på globalt plan. A.P. Møller – Mærsk har i den forbindelse valgt at favne omstillingen i en grad, der vækker opsigt verden over: Om blot 18 år skal rederigigantens drift resultere i et klimamæssigt nulregnskab.

Skal den vision blive til virkelighed, er det nu, koncernen skal handle, forklarer finansdirektør Patrick Jany. Rettidig omhu er endnu en gang blevet et helt centralt fikspunkt for forretningen.

”For at blive klimaneutral har vi fastlagte mål for, hvor langt vi skal være i omstillingen om otte år. For at nå det, som lidt forsimplet sagt er at minimere de forskellige segmenters ­emissioner med 50 pct. i 2030, bliver vi nødt til at starte nu. Når du har skibe, der typisk er på havet i 25 år, inden de bliver udfaset, bliver vi nødt til at tage store beslutninger lige nu – ellers når vi aldrig i mål med vores 2040-ambitioner,” siger han.

Om Patrick Jany

Født i 1968, tysk statsborger. Uddannet master i Business Administration (Corporate ­Finance) fra École Supérieure de Commerce de Paris i 1990

Siden 2020 CFO i A.P. Møller – Mærsk samt Executive Vice President

Fra 2006 til 2020 Finansdirektør i kemikoncernen Clariant, der er hjemmehørende i Schweiz

Fra 1990 til 2006 En række finansrelevante ledelses­stillinger i Clariant & Sandoz, som Clariant blev udskilt af i 1995

The Green Finance Framework

Én ting er ord, noget andet er handling. Og når det kommer til handling, er den finansielle afdeling reelt en koncerns bankende hjerte. For det er her, at trådene bliver samlet: Det er her, at midlerne til handling bliver fundet, finansieret og allokeret. Derfor vedtog A.P. Møller – Mærsk sidste år en plan kaldet Green Finance Framework, der fletter ESG sammen med virksomhedens finanser.

”Green Finance Framework er måden, hvorpå vi tilpasser de finansielle rammer i koncernen til strategien. Den overordnede strategi har givet os et klart mål om at være en del af den grønne omstilling – sågar om at indtage en førerposition. Det giver finansafdelingen et klart mål at styre efter, men afdelingen skal internt have rutiner og rammer på plads,” siger han.

Green Finance Framework er en guideline for, hvordan den finansielle afdeling sikrer, at strategien bliver implementeret.

”Vi har grundlæggende fastlagt rammer for, hvordan vi definerer og måler tiltag. Det hele tillader, at de finansielle tiltag harmonerer med vores strategi for dekarbonisering. Det vil sikre, at vores partnere og leverandører understøtter og bidrager til at realisere strategien, at vi kan være transparente – og at vi kan levere de analyser om udviklingen, som vores investorer forventer af os,” siger han.

Derudover vil Green Finance Framework være et vigtigt led i at rejse kapital. Sagen er, at mange af de store investorer lige nu også søger efter investeringsmuligheder, der kan leve op til deres egen grønne strategi.

”Det giver os mulighed for at rejse kapital alternative steder. Der er lige nu en meget stor interesse for – og dermed finansielle muligheder i – grøn omstilling blandt investorer. Det er også et vigtigt element i Green Finance Framework,” siger Patrick Jany.

Et eksempel på det kunne ses, da A.P. Møller – Mærsk i 2020 kunne offentliggøre, at man havde sikret sig en variabel låne­ramme på fem mia. dollars fra et konglomerat af 26 ­internationale banker. Lånet er grundlæggende en likviditetsbuffer, og lånets ramme er afhængigt af, at A.P. Møller – Mærsk når i mål med en række grønne milepæle.

Om A.P. Møller - Mærsk

Mærsk-koncernen er blandt eliten i containerrederier. Lige nu kæmper den danske koncern med sydeuropæiske MSC om at være allerstørst

Blev oprindeligt etableret som Dampskibsselskabet Svendborg i 1904 af A. P. Møller og Peter Mærsk Møller

A.P. Møller – Mærsk er børsnoteret på Københavns Fondsbørs og har en markedsværdi (både A- og B-aktier) i ­omegnen af 240 mia. kr.

Koncernen omsatte i 2021 for 61,8 mia. US dollars og ­leverede en bundlinje på 18 mia. US dollars. Det var det bedste resultat i koncernens historie

Mærsk opererer i over 130 lande, har mere end 730 containerskibe, driver 67 terminaler i 42 lande og har rundt regnet 100.000 ansatte

En flåde af nye grønne skibe

Netop finansiering og kapital er helt centrale elementer, når vi taler om en så fundamental grøn omstilling, som A.P. Møller – Mærsk er ved at gennemføre. Allerede nu tilbyder A.P. Møller – Mærsk at sejle på biobrændsel med eksisterende skibe til de kunder, der gerne vil dække ekstraomkostningen. Men for at nå målet om at være klimaneutral i 2040 er det nødvendigt med gigantiske investeringer i en ny flåde, der bygger på ny teknologi.

”Vi har besluttet at transformere vores flåde. Vi har besluttet, at vi løbende vil bestille containerskibe, der er særligt udviklet til at sejle på grøn metanol. Det vil vi i store træk gøre hvert år fremadrettet og i takt med, at skibene skal skiftes ud. Det er ikke bare én samlet investering for at nå et specifikt mål. Det bliver en vedholdende, konstant indsats over de næste 20 år, som skal resultere i, at vi i sidste ende har fornyet vores flåde,” siger han og tilføjer:

”Så Green Finance Framework handler også om at hjælpe organisationen med at prioritere. Herunder hvilke skibe der skal fornyes først. Det kommer ikke blot til at være en måde, hvorpå vi kan trække på nye finansieringskanaler eller rejse kapital på smart vis. Det udgør simpelthen fundamentet for, hvordan vi kommer til at drifte vores kernevirksomhed fremover.”

I den forbindelse skal der træffes fornuftige valg, og der skal investeres i at sikre, at de store mængder grøn metanol, som der vil være brug for, er tilgængelige dér, hvor skibene skal tankes op. A.P. Møller – Mærsk har foreløbig lavet aftaler med syv leverandører i forskellige regioner om at aftage grøn metanol fra dem i de kommende år, når produktionen er skaleret op.

Samtidig skal der også hentes klimagevinster andre steder i organisationen, så målet om et samlet neutralt klimaregnskab kan nås på koncernbasis, forklarer Patrick Jany.

”Det er klart, at når man ser på de enkelte, største beslutninger, så er de grønne skibe de største brikker. Men vi har planer for alle vores aktiviteter. Vi ser på soldrevne lagerbygninger, elektriske kraner og gaffeltrucks. Vi ser på, hvor teknologien er i dag, og sammenholder det med vores planer for udskiftning af materiel. På den måde tager vi valg, der kan få os i mål med strategien,” siger han.

Vil sejle forrest og inspirere

A.P. Møller – Mærsks grønne omstillingsplan er ambitiøs. Den er sågar blevet endnu mere ambitiøs med årene. Det var allerede i 2018, at den danske rederikoncern fortalte, at målet var at blive klimaneutral. Dengang var sigtepunktet dog 2050.

I begyndelsen af indeværende år meddelte A.P. Møller – Mærsk, at den plan var fremrykket. Nu vil det ske ti år tidligere, i 2040. Et centralt led i, at det vil kunne lade sig gøre, er, at den grønne omstilling med planen Green Finance Framework er rykket helt ind på CFO Patrick Janys skrivebord, og at de finansielle beslutninger bliver truffet ud fra den.

Andre af de store rederikoncerner har individuelle planer for at sejle ind i en grønnere fremtid, men A.P. Møller – Mærsks ­visioner er nok blandt de allermest opsigtsvækkende. Hvis man spørger koncernens finansdirektør, om han forventer, at hele industrien vil følge efter A.P. Møller – Mærsk – og i den forbindelse træffe lignende beslutninger og løbe lignende risici, svarer han beskedent og fornuftigt:

”Risikoen ligger i ikke at gøre noget. Det er jo åbenlyst, at vi alle bliver nødt til at bevæge os fremad. De enkelte virksomheder bliver nødt til at have deres egne prioriteter. Dem kan man ikke påtvinge dem. Alle virksomheder er på en individuel grøn rejse. Vi håber, vi kan vise, at der er en farbar vej, og at hvis man engagerer sig, så er den mulig at vælge,” siger han og tilføjer:

”Jeg synes, at visse virksomheder allerede gør det godt, og at de vejer deres alternativer. Ikke alle har de samme muligheder som os. Alle har forskellige udgangspunkter. Men jeg oplever, at der er bevægelse generelt. Vi kan blot gå forrest og sikre os, at vi i det mindste repræsenterer ét bud på at løse en stor udfordring.”

Få det nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #31

Læs hele magasinet

Download (PDF of 8.67mb)

Kontakt os

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail