Hos Ferring tager ESG-strategien afsæt i virksomhedens fundament

#
  • 19/09/22

Mange virksomheder har et formål, der kan sættes i et større perspektiv. Medicinalselskabet Ferring har brugt sit grundlæggende fundament til at udarbejde den ESG-strategi, som den multinationale virksomhed i dag styrer efter, fortæller Mary Knight, der er ansvarlig for området hos Ferring.

Når en strategi for Environmental, Social & Governance (ESG) skal forankres i en virksomhed, giver det god mening at tage udgangspunkt i allerede etablerede indre værdier. Årsagen er, at de kan udgøre et stærkt fundament at bygge videre på.

Det er holdningen i det multinationale medicinal­selskab Ferring, der også er stærkt repræsenteret i Danmark med omtrent 700 ansatte. Ferring udmærker sig ved at have ­nogle ­klare ESG-retningslinjer, som både interne og eksterne ­interessenter kan spejle sig i.

Den ansvarlige for Ferrings indsats på området er Mary Knight. Hendes formelle titel er Global Director, Ethics & ­Sustainability. Hun arbejder i virksomhedens hovedkvarter ved Lausanne, Schweiz. Det er herfra, at Ferrings ESG-strategi ­bliver rullet ud – og samtidig konkretiseret på en måde, der gør den nærværende og logisk.

“Ferring har altid haft mennesker i centrum af vores filosofi og kultur. Det, vi grundlæggende gør, er at organisere vores allerede eksisterende identitet og forvandle den til en mere formaliseret ESG-strategi. Vi deler den ud på de enkelte elementer, Environmental, Social & Governance, så vi kan konkretisere tiltag og demonstrere og dokumentere vores fremskridt på området på en robust måde,” siger hun.

Det hele handler om at få de til tider lidt højtflyvende ESG-begreber helt ned på jorden, forklarer Mary Knight.

”Vores kerneforretning handler om sundhed og mennesker samt om at sikre, at de kan få adgang til den medicin, vi udvikler og producerer. Det bruger vi i vores ESG-strategi. Det handler om at skabe klarhed og rammer. Sagen er jo, at begreberne i ESG er så brede, at vi har valgt at skabe en strategi, der er ­baseret på, hvad der giver mening for os som virksomhed. Derfor bruger vi også andre begreber, fx Purpose (formål, red.). Det taler til os i hverdagen,” siger hun.

Pointer fra artiklen

  • Medicinalselskabet har brugt sit oprindelige formål som fundament til at skabe sin ESG-strategi
  • Ferring har valgt at konkretisere sin ESG-strategi med begreberne Purpose, People & Planet
  • Slutmålet for ESG vil nok altid flytte sig. Alligevel er vigtigt at vise resultater på alle områder

Kultur og etisk arv

Virksomhedens danske division, Ferring Pharmaceuticals A/S, har netop bygget et nyt hovedkvarter ved kysten på Amager lige nord for Københavns Lufthavn. Historien om Ferring starter dog andetsteds – nærmere betegnet på den anden side af Øresund i svenske Malmø.

Virksomheden blev oprindeligt etableret som Nordiska Hormon Laboratoriet i 1950 af parret Dr. Frederik Paulsen og Dr. Eva Paulsen. Det skulle være en nordisk virksomhed, der fokuserede på hormoner – det inkluderede produktion, kemisk og psykologisk forskning samt til brug i medicin.

I 1954 blev virksomheden omdøbt til Ferring. Den voksede taktfast, og få år senere flyttede den formelt sit hovedkvarter til København. Udviklingen fortsatte de næste årtier og ind i det nye årtusinde. I 2006 åbnede virksomheden nye produktionsfaciliteter i Schweiz og valgte samtidig at flytte sit hovedkvarter hertil.

Ferring er bygget på en stærk kultur og en etisk arv. Den blev etableret i et lille laboratorium i Malmø som en familievirksomhed. Den har ­altid været fokuseret på at bruge enhver mulighed til at bidrage positivt til samfundet – samt i de enkelte lokalsamfund, hvor vi opererer

Mary Knight, Global Director, Ethics & Sustainability, Ferring

I dag har den familieejede virksomhed over 5.000 ansatte fordelt på kontorer i 60 lande og har et distributionsnet, der når 110 lande. På trods af at virksomheden er global, ligger Ferrings største udviklingsafdeling i København.

Ferring er markedsleder, når det kommer til medicinsk ­behandling inden for fertilitet og graviditet. Netop det fokusområde og virksomhedens historik er en helt central del af Ferrings strategi, når det kommer til at gøre ESG nærværende for medarbejdere, stakeholdere og kunder.

”Ferring er bygget på en stærk kultur og en etisk arv. Den blev etableret i et lille laboratorium i Malmø som en familie­virksomhed. Den har altid været fokuseret på at bruge enhver mulighed til at bidrage positivt til samfundet – samt i de enkelte lokalsamfund, hvor vi opererer. Det fokus fremgår også af vores formelle mission, der er: To build families and help people live better lives,” siger hun.

Om Mary Knight

Født i 1978, opvokset i Skotland

Har en kandidatgrad i sociologi fra Glasgow University samt en bachelor i jura fra University of Strathclyde

Siden 2021 Global Director, Ethics & Sustainability, Ferring

Fra 2019 til 2021 Senior Manager, Ethics & Sustainability, Ferring

Fra 2018 til 2019 Data Privacy Manager, Ferring

Fra 2017 til 2018 Juridisk konsulent, Ferring

Bevidsthed om agendaen

Selvom Ferring altid har styret efter et velgørende formål og sideløbende har haft stort fokus på CSR, er medicinalvirksomhedens indsats nu kommet i et højere gear. I den forbindelse har FN’s Verdensmål været et vigtigt pejlemærke, forklarer Mary Knight.

”Udviklingen er bl.a. drevet af, at vi er medlem af UN Global Compact, der bygger på verdensmålene, og har været det siden 2016. Det udgør en ramme for alt vores arbejde. Det har vi valgt at deltage i for både at vise vores dedikation til dagsordenen og for at udbrede bevidstheden om agendaen for vores medarbejdere og eksterne partnere,” siger hun.

Men der er også andre ting, der har sat udviklingen i gang. Mary Knight oplever, at den generelle interesse for virksom­heders opførsel, værdisæt og klima-aftryk de seneste par år er accelereret, hvilket også har påvirket udviklingen.

”Det er jo ikke bare os, der gerne vil gøre verden til et bedre sted. I dag er det noget, alle tænker på. Så der er på den ene side et momentum, der er skabt ovenfra og ned – som ledelsen i Ferring advokerer for, og som også er forankret i et forretningsmæssigt formål – og på den anden side er der en bevægelse opad fra græsrodsniveauet,” siger hun og tilføjer:

”Derudover er der ekstern interesse for ESG. Den kommer fra partnere, kunder, finansielle samarbejdspartnere og ikke mindst fra potentielle medarbejdere. I dag spørger kandidater til meget mere end drift og forretning. De spørger om ­ESG-agenda, ­ambitionsniveau og om, hvor alvorligt man tager udfordringen. Der er simpelthen et stort fokus på det fra alle sider af.”

Netop derfor mener Mary Knight også, at det er essentielt, at alle virksomheder, inklusive hendes egen, samler ­udfordringen op og bruger kræfter på at gøre ESG håndgribeligt og reelt til noget, man kan eksekvere og måle på. Det har Ferring netop gjort på sin egen måde.

Om Ferring

Multinational medicinalvirksomhed, der i stort omfang arbejder inden for områderne fertilitet og graviditet

Blev etableret som Nordiska Hormon Laboratoriet i 1950 af Dr. Frederik Paulsen og Dr. Eva Paulsen i Malmø, Sverige

Er privatejet og har hovedkvarter uden for Lausanne, Schweiz. Største R&D-afdeling ligger i København

Omsatte i 2021 for 2.162 mio. euro og leverede et drifts­resultat på 358 mio. euro

Ferring har over 5.000 ansatte i 60 lande. Virksomheden distribuerer til 110 lande

Purpose, People, Planet

Ferring har transformeret begreberne i ESG til sin egen model, der forklarer, hvor medicinalvirksomheden sætter ind og hvordan. Planen er kendt som de tre søjler: Purpose, People, Planet.

  • Purpose: At sikre en ansvarlig og etisk forretningsledelse, der fremmer missionen. ”To build families and help people live better lives.”
  • People: At skabe værdi i samfundet ved at påvirke det positivt de steder, hvor man opererer. Samt at sikre helbredet og trivslen hos patienter og medarbejdere.
  • Planet: At beskytte miljøet ved at minimere den negative påvirkning og bidrage til at skabe en bedre fremtid.

At Ferring vælger at stille sin ESG-strategi op på denne måde er logisk, forklarer Mary Knight.

”For at tage den første, Purpose, så handler det om, at der er én ting, der er helt klar for Ferring: Det er vores formål: To build families and help people live better lives. Det er vores mantra, som medarbejderne arbejder efter. Det skal vi understøtte gennem ledelse. Det er simpelthen det, der styrer vores Governance,” siger hun.

I forlængelse heraf kommer virksomhedens fokus på People, hvilket i ESG-sammenhæng kan oversættes til Social.

“Vores filosofi fastslår, at mennesker kommer først hos ­Ferring. Det er kernen i virksomheden og vedrører patienter, ­læger, kunder og vores ansatte. Det gælder også i de ­lokalsamfund, vi kommer i berøring med. Det hele handler om mennesker. Det er jo dejligt jordnært og noget, som alle kan identificere sig med.”

Den sidste søjle er Planet. Det handler her om det sidste ESG-element, Environmental. Her erkender Mary Knight, at en virksomhed som Ferring måske har et mindre potentiale end virksomheder i andre industrier, men der er alligevel fokus på området. Analyser og målinger skal sikre, at Ferrings klima-­aftryk bliver så begrænset som muligt.

”Vi bliver nødt til at holde vores eget hus rent,” som Mary Knight siger.

ESG-agendaen bliver ved med at udvikle sig. Ambitionerne bliver hele tiden større. Målet flytter sig hele tiden

Mary Knight, Global Director, Ethics & Sustainability, Ferring

Rejsen fortsætter

Selvom man forvandler ESG til mere jordnære mål, som dem, Ferring har med Purpose, People og Planet, skal indsatsen i ­sidste ende blive til konkrete og jordnære resultater. Mary Knight nævner en række eksempler, der viser, at det også sker.

“På produktsiden har vi udviklet CARBETOCIN FERRING, der forhindrer blødning i livmoderen i forbindelse med fødsel. Tidligere versioner skulle opbevares ekstremt koldt, men vores nye produkt er temperaturstabilt. Det er vigtigt. Det betyder i praksis, at det kan komme ud til patienter, der ikke kunne nås tidligere – og det beskytter fødende kvinders liv. Produktet er et eksempel på, hvad vi gerne vil udrette,” siger hun og tilføjer:

”Hvis vi vender blikket indad i Ferring, så har vi i juli i år lanceret et program, der skal understøtte, at vores egne medarbejdere har de bedst mulige vilkår for selv at skabe en familie. Alle medarbejdere har nu ret til 26 ugers betalt forældreorlov. Derudover støtter vi uden finansielt loft medarbejderes fertilitetsbehandling, adoption m.m. Vores værdier gælder alle. Det inkluderer vores ansatte.”

I det hele taget er Ferrings fokus på ESG blevet en integreret del af alle hjørner af den store, multinationale virksomhed.

“Vi har været på en rejse. Vi har transformeret en traditionel CSR-politik til en bredere paraply for bæredygtighed. De seneste to år er det arbejde accelereret, og ESG er i dag blevet forankret i alle dele af virksomheden. En stor driver har været vores finansafdeling, der fremmer agendaen i dagligdagen. Vores CFO, Dominic Moorhead, er sponsor for ESG i topledelsen sammen med vores CEO, Per Falk,” siger hun og tilføjer:

”Det er spændende at følge udviklingen og at se ting ske. ESG-agendaen bliver ved med at udvikle sig. Ambitionerne bliver hele tiden større. Målet flytter sig hele tiden. Vi er kommet langt på få år, og det gør mig stolt. Det gør også, at jeg er optimistisk med hensyn til fremtiden.”

Få det nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #31

Læs hele magasinet

Download (PDF of 8.67mb)

Kontakt os

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail