Kapitalfonden CataCap: Det hele handler grundlæggende om mennesker

#
  • 31/03/22

Det centrale omdrejningspunkt i en virksomheds succes er menneskene i den. Det mener stiftende partner i kapitalfonden CataCap Vilhelm Hahn-Petersen, og det illustrerer to cases fra fondens portefølje, REKOM og GSV, ganske klart.

Kernen i alle virksomheder er de mennesker, der arbejder i dem. Derfor er ledelse og engagement et ekstremt vigtigt fokusområde, når man som ejer vil udvikle virksomheden og gøre den til en bedre forretning, end da man overtog den. Det mener Vilhelm Hahn-Petersen. Han er stiftende partner i kapitalfonden CataCap og har gennem sine mange år i branchen akkumuleret stor indsigt i, hvad succesfulde virksomheder er skabt af, og hvordan man sikrer, at de har potentiale til at fortsætte den positive udvikling. Der er naturligvis mange elementer i at bygge gode virksomheder, men Vilhelm Hahn-Petersen pointerer og understreger igen og igen værdien af at tage udgangspunkt i mennesker. Pointen er vigtig for ham. Ikke mindst fordi kapitalfondsbranchen, Private Equity, ofte bliver anskuet ud fra nogle helt andre parametre.

”Jeg har været i Private Equity i 17 år. Jeg var partner i en anden fond, før jeg selv startede op. I processen indser man nogle ting. Du erkender mere og mere, at kapitalfonde og deres interaktion med porteføljevirksomheder handler om mennesker,” siger han og tilføjer:

”Der er fordomme om kapitalfonde. Det er, at det er nogle regnedrenge, typisk fra København, som kommer ud med kedelige regneark og ser på tingene på en indskrænket måde. Den slags fonde findes måske. Men hos os er det anderledes. Dygtig Private Equity-aktivitet handler reelt om at få mennesker til at spille sammen.”

I Vilhelm Hahn-Petersens optik er netop fokus på de mennesker, der står bag og arbejder i CataCaps porteføljevirksomheder, altafgørende for den rejse, som kapitalfonde har med deres opkøbsemner. Fra start til slut. Det handler om mennesker hele vejen igennem.

”Det er her, du skaber værdien. Navnlig når man arbejder tæt sammen med de mennesker, der har skabt virksomheden. Det handler om at få folk til at klikke. Derfor er det også afgørende, at vi allerede i due dilligence-fasen kan se hinanden i øjnene, og at ejerne føler sig trygge ved os. Det er her, det hele starter.”

Pointer fra artiklen

  • CataCap anser sig selv som en katalysator, der får virksomheder til på sigt selv at skabe deres vækst
  • Engagerede medarbejdere er nøglen til et succesfuldt ejerskab, viser erfaringerne fra GSV og REKOM
  • Kapitalfonden arbejder målrettet på at få ESG dybt forankret i sine porteføljevirksomheder

Mange uslebne diamanter

CataCap blev etableret i 2012 af Vilhelm Hahn-Petersen, hans bror Jens Hahn-Petersen og tidligere CFO i Royal Unibrew Peter Ryttergaard. Senere er Rasmus Lokvig blevet føjet til partnerkredsen. Det oprindelige trekløver etablerede kapitalfonden på eget initiativ. Det vil sige, at de ikke udsprang af en institutionel investors ønske om en ny fond, som det ellers ofte er tilfældet med kapitalfonde, men af en passion for at udvikle og vækste virksomheder.

Fokus var fra start til den dag i dag mellemstore danske virksomheder med en omtrentlig omsætning på mellem 150 mio. kr. og én mia. kr. Derudover skal de selvsagt have potentiale til skalering. Den slags virksomheder er der mange af i Danmark, noterer Vilhelm Hahn-Petersen sig.

”Når vi kigger på det danske erhvervslandskab, kan vi notere os, at der er relativt få store virksomheder, mens der er rigtig mange i den mindre ende. Det betyder, at der reelt er en masse spændende ejerledede virksomheder derude, som bygger på stærkt købmandskab og entreprenant kultur. Det er lidt unikt. Også på verdensplan,” siger han.

Vilhelm Hahn-Petersen mener, at der i mange ejerledede virksomheder ligger et stort potentiale for vækst. Men der er også udfordringer. Nogle gange handler det simpelthen om det mindset, som menneskene bag virksomhederne har.

”Der er mange uslebne diamanter i Danmark, som har skabt høje vækstrater. Men det er nok også karakteristisk, at vi i Danmark ikke er så gode til at skalere succeserne, når de når en vis størrelse. Det er her, at CataCaps eksistensberettigelse ligger,” siger han og tilføjer:

”Luften går ofte ud af virksomheder, når de når en vis størrelse og kompleksitet, og det pludselig ikke længere virker med uformelle processer og slanke organisationer. Det er spændende at finde den slags virksomheder, og navnlig dem, hvor ejerne erkender, at de har brug for kapital og sparring. Vi går efter de ejere og ledere, der har ild i øjnene og gerne vil fortsætte med at give den gas. Vores mål er at niveauskifte disse virksomheder.”

Om Vilhelm Hahn-Petersen

Er født i 1960 og har læst statskundskab på Aarhus Universitet

Var i 2012 med til at etablere kapitalfonden CataCap

Fra 2004-2010 var han partner i kapitalfonden Axcel

Fra 1999-2004 COO i EasyJet

Sidder i dag i bestyrelsen af REKOM, TP Aerospace, AerFin, Lyngsoe Systems, Luxplus og DAFA Group

Konsolideringsgevinst i GSV

Til formålet har CataCap indtil videre rejst to investeringsfonde og er begyndt at se på mulighederne i en tredje. Første fond var på 1,1 mia. kr. og anden fond er på 1,8 mia. kr. Pengene kommer fra en blanding af investorer, der inkluderer pensionskasser og fonde, der investerer på vegne af institutionelle investorer. En stor del er fra udlandet.

Nogle af midlerne er gået til to platformsinvesteringer, som Vilhelm Hahn-Petersen mener er illustrative til at vise, hvordan CataCap går til sine porteføljevirksomheder og skaber den value creation, der er slutmålet.

En af virksomhederne er GSV. Det er en materieludlejningsvirksomhed, der blev etableret af partnerne Grunnet, Svendsen og Vaskær i 1964 og siden voksede til at blive en af de største aktører inden for sit felt i Danmark.

I 2015 købte CataCap en aktiemajoritet i GSV Materieludlejning A/S og erhvervede samtidig konkurrenten Pitzner Materiel A/S. Baggrunden var, at kapitalfonden øjnede potentialet ved en konsolidering af et meget fragmenteret marked, og tanken var at skabe en landsdækkende, finansielt robust spiller, der kunne blive en troværdig one-stop-shop-leverandør til de store kunder inden for entreprenørbranchen og industri.

”Med hensyn til GSV, så opererede den i en fragmenteret branche, hvor ingen havde mere end ti pct. af markedet. I lande som Tyskland og Sverige er branchen væsentligt mere konsolideret. Det stod derfor klart, at der var potentiale og behov for at skabe en større spiller herhjemme,” siger han og tilføjer:

”I både GSV og Pitzner så vi stærke familieejede selskaber, der havde sunde værdier og gjorde det godt. Dem ville vi gerne modne. Begge viste sig efter dialog at være parate til at sælge ud. Vi lavede en dobbeltdeal i samme uge og skabte dermed en platform til at bygge en markedsleder.”

Dobbeltdealen udgjorde en kickstart for GSV og Pitzner, der umiddelbart efter købene blev formelt fusioneret, samtidig med at CataCap tilkøbte yderligere virksomheder i branchen.

GSV har i høj grad for- stået værdien af at videre- uddanne folk for at udvikle virksomheden. Det gør os stolte over at have været en del af den rejse, de har været på

Vilhelm Hahn-Petersen, stiftende partner, CataCap

Mennesker før maskiner

Som årene gik, fik CataCap udviklet den fusionerede virksomhed, så den i dag har en dansk markedsandel på 25 pct. Kapitalfonden havde fra start overvejet, om man skulle søge et exit via et salg til en større europæisk aktør, der havde sult på at udvide til Danmark og resten af Norden. Det er i dag lykkedes. Den franske koncern Kiloutou Group overtog i foråret 2022 GSV for et ikke offentliggjort milliardbeløb.

Under CataCaps ejerskab er GSV vokset voldsomt. Omsætningen er næsten firdoblet til ca. én mia. kroner, og medarbejderantallet i den traditionsrige danske virksomhed er svulmet til ca. 500. Virksomheden er i mellemtiden voldsomt transformeret på flere områder. Vilhelm Hahn-Petersen nævner to.

”Vi har kunnet investere heftigt i digitalisering. Det er jo en meget traditionel branche. Der har ikke været de store initiativer før. Men nu har de skabt sig en førerstilling, hvor de tracker deres udstyr og digitaliserer maskineriet. De har også lavet en kundevendt platform med en app, så man kan få kunder til selv at bestille ydelser. Virksomheden har udviklet sig ekstremt meget på det område og på den måde kommet ind i fremtiden,” siger han.

Fundamentet for både den digitale og den forretningsmæssige udvikling er dog noget helt andet. Vilhelm Hahn-Petersen nævner et sammenfald mellem GSV’s interne fokus og kapitalfondens.

”GSV’s motto har meget sigende været: mennesker før maskiner. Det fokus beskriver også meget godt vores indgangsvinkel til udvikling af virksomheden. Der har været store investeringer i medarbejdere. Bl.a. for at øge kompetencer og motivation i hele organisationen til at styrke salg og kunderelationer. GSV har i høj grad forstået værdien af at videreuddanne folk for at udvikle virksomheden. Det gør os stolte over at have været en del af den rejse, de har været på.”

Om GSV

GSV udlejer materiel og udstyr til byggebranchen. Virksomheden blev etableret af partnerne Grunnet, Svendsen og Vaskær i 1964

Blev købt af CataCap i 2015 og er siden blevet fusioneret med en række virksomheder i byggebranchen, deriblandt Pitzner, Bilsby, Bramsnæs og Ramirent

Har knap 500 ansatte og en omsætning tæt på en mia. kr. Er i dag dansk markedsleder med en markedsandel på omtrent 25 pct.

CataCap har i foråret 2022 solgt GSV til den franske koncern Kiloutou Group. I 2021 exitede man endvidere virksomhederne SkyBrands, HB Care, CASA og LanguageWire

Stifterne havde ild i øjnene

Et andet eksempel på CataCaps fokus og strategi er virksomheden REKOM, der siden kapitalfondens køb af 51 pct. af ejerskabet har gennemgået en enorm transformation. Et af de væsentlige kodeord er igen menneskene i virksomheden.

REKOM blev etableret i 2007 og driver partybarer og natklubber. Baggrunden var en entusiastisk stiftergruppe, der ville udvikle og professionalisere i første omgang det danske marked. CataCap købte sig ind i virksomheden i 2018 med en plan om at udvide og udvikle forretningen. Vilhelm Hahn-Petersen bed dengang specielt mærke i stiftergruppen bag virksomheden.

”Vi mødte ejerlederne. Det var et team og et klassisk eksempel på dedikerede mennesker med ild i øjnene. De ville skabe Nordeuropas største nattelivskoncern, og det erkendte de ikke at kunne gøre alene. De skulle have en partner. Vi klikkede rigtig godt på det personlige plan. Vi så vanvittige ambitioner, energi og dygtighed i teamet,” siger han.

Men ikke nok med det. CataCap så også, at virksomheden havde truffet de helt rigtige strategiske valg, selvom stifterne måske ikke var helt bevidste om det.

”De havde startet en professionalisering af en meget fragmenteret branche med et blandet ry. Sådan er det jo i nattelivet. Der er mange fordomme om branchen. Men de havde sat sig for, at det skulle gøres på den rigtige måde. De var, uden at kalde det ESG, begyndt på en ESG-rejse. Det vakte vores interesse.”

Vi sidder kontinuerligt på toppen af 8-14 selskaber, og hvis vi tager fat på ESG-agendaen, så kan vi virkelig rykke på den. Vi har muligheden. Vi har også ambitionen

Vilhelm Hahn-Petersen, stiftende partner, CataCap

Fra problem til opportunity

COVID-19 ramte i 2020 hele underholdningsindustrien som en hammer. Det inkluderede REKOM. Stort set al aktivitet blev sat på standby. En naturlig reaktion fra en investor kunne være at trække følehornene til sig og begrænse skaden. CataCap valgte en anden strategi.

”Sammen med de øvrige aktionærer, der alle arbejder i REKOM, rejste vi et mindre trecifret millionbeløb for at sikre virksomheden. Bankerne kom med ombord og gav henstand på rentebetalinger. Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at fastholde medarbejderne, så de kunne stå klar i startblokkene, når genåbningen kom,” siger han.

COVID-19 var en udfordring. CataCap og REKOMs ledelse valgte dog at anskue situationen som noget andet: en mulighed.

”Sammen med ledelsen omdøbte vi corona-problem til corona-opportunity. Vi begyndte at kigge på muligheder. Det resulterede i, at vi købte et par kæder i Norge i efteråret 2020. Den store gamechanger kom, da vi fandt ud af, at Storbritanniens største natklubkæde var på vej mod betalingsstandsning. Vi endte med at købe 42 ud af deres 55 klubber,” siger han og tilføjer:

”Vi fastholdt medarbejderne. Det betød, at der var et cash burn i de efterfølgende måneder. Men i juli blev restriktionerne ophævet i Storbritannien. Siden har det kørt fantastisk. Den britiske forretning har siden åbningen gennemsnitligt ligget i indeks 125 ift. før pandemien. Ligesom i den nordiske forretning har det vist sig at være en rigtig god investering at understøtte virksomheden og holde fast på medarbejderne gennem krisen.”

Om REKOM

REKOM er en dansk underholdningskoncern, der blev etableret i 2008 af en række personer i branchen

Virksomheden driver i dag over 200 natklubber i Danmark, Storbritannien, Norge og Finland

Samlet arbejder ca. 6.500 mennesker i REKOM, der efter genåbningen har en forventet omsætning på over to mia. kr.

Kapitalfonden CataCap købte i 2018 51 pct. af REKOM. Resten af ejerskabet ligger hos ledelse og medarbejdere

Kan fremme udviklingen

CataCap ejer stadig REKOM, og der foreligger ikke planer om et exit endnu. Virksomheden er i dag blevet stor. Den har næsten 7.000 ansatte og en run rate-omsætning på den pæne side af to milliarder kroner. Både REKOM og GSV udgør i Vilhelm Hahn-Petersens optik eksempler på, hvad CataCap er god til.

”Der er en grund til, at vi hedder CataCap. Det står for katalysator-kapital. Den kemiske definition på en katalysator er, at du indfører en substans i en proces, som kraftigt accelerer udvikling og forandring og på den måde skaber et niveauskifte, der efterfølgende er selvkørende. Det er det, vi gør,” siger han.

CataCap mener, at engagerede mennesker er centralt i alle erhvervs succeser. Det bliver også tydeligt, når man spørger ind til kapitalfondens syn på ESG. Faktisk mener Vilhelm Hahn Petersen, at kapitalfonde som CataCap har et meget stort ansvar på området – men også en mulighed for at gøre reelle forskelle for mennesker og de virksomheder, de arbejder i.

”ESG-dagsordenen er meget væsentlig for os, og den passer godt til os som kapitalfond. Vi har store muligheder for at fremme udviklingen. Større muligheder end de fonde og institutioner, der skyder penge i os. De er også med på agendaen, men det er os, der har kontakt med virksomhederne og kan påvirke udviklingen i praksis,” siger han og tilføjer:

”Vi kan konvertere ESG-ambitioner til noget, der virkelig rykker. Ikke bare for den enkelte virksomhed. Vi sidder kontinuerligt på toppen af 8-14 selskaber, og hvis vi tager fat på agendaen, så kan vi virkelig rykke på den. Vi har muligheden. Vi har også ambitionen.”

Få nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #29

Læs hele magasinet

Download (PDF of 4.68mb)

Contact us

Ulrik Ræbild

Partner, PwC Denmark

Tel: 3945 3288