Ledere ser øget dataanvendelse som en løftestang for bedre offentlige services

  • 25/05/22

Det danske samfund hører til blandt de mest ­digitaliserede i verden, og der er en bred anerkendelse af, at teknologi, dataanvendelse og digitalisering er væsentlige faktorer i forhold til at skabe en endnu mere velfungerende og værdiskabende offentlig sektor til glæde for medarbejdere, borgere, erhvervsliv og myndigheder.

Interviews foretaget til denne udgave af CXO Magasinet viser, at ledere og eksperter ser øget dataanvendelse som en løfte­stang for bedre offentlige services, og at man flere steder i den ­offentlige sektor er i fuld gang med at afdække og indfri ­potentialet ved det datadrevne samfund.

I Region Hovedstaden konstaterer regionsdirektør Jens Gordon Clausen, at dataanvendelse skaber små revolutioner, og at ­anvendelsen af data er flyttet helt ind i kernen af sundhedsvæsenet – selve behandlingen af patienterne og i patienternes møde med sundhedsvæsenet.

I Københavns Kommunes socialforvaltning fortæller direktør Søren Munk Skydsgaard om en digital omlægningsproces, hvor datadrevet ledelse skal styrke den daglige drift samt øge ­kvaliteten af borgerydelserne.

Også hos Skattestyrelsen er man opmærksom på, hvordan data og digitale værktøjer kan være med til at løfte s­tyrelsens opgaver betragteligt. Således også hos fagområdet ­Særlig ­Kontrol, hvor fagdirektør Steen Bechmann Jacobsen og hans k­olleger har ­ansvaret for at bekæmpe systematisk og ­organiseret ­økonomisk kriminalitet på skatteområdet.

Magasinet går tæt på Styrelsen for Dataforsyning og ­Effektivisering (SDFE), og hvordan man arbejder med at højne ­kvalitet og tilgængelighed af offentlige data. Vicedirektør ­Morten ­Hvidberg forventer, at data integreres mere i opgaveløsningen hos myndigheder og virksomheder. Han forventer også, at vi vil se en stigning i antallet af brugere samt en større forståelse for, hvordan data kan gøre gavn. Hos DMI fortællerafdelingschef for ­afdelingen Frie data, risiko- og kvalitetsstyring Morten Thaarup om, ­hvordan f­rigørelse af vejrdata har gjort netop det.

Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen, konkluderer, at danske sundhedsdata er i verdensklasse, men fortæller også om de udfordringer, man arbejder med for at realisere potentialet ved anvendelse af sundhedsdata yderligere. I branchenetværket Danish Life Science Cluster ser CEO Diana Arsovic Nielsen frem til bedre adgang til sundhedsdata for forskerne og vurderer, at det vil skabe bedre diagnosticering og behandling i fremtiden.

I magasinet kan du også læse om, hvordan data anvendes hos Sund & Bælt-koncernen. Bl.a. forklarer CEO Mikkel Hemmingsen, hvordan droner og tusindvis af sensorer bruges til at indsamle data på fx Storebæltsforbindelsen. Data, der er med til at spare Sund & Bælt – og dermed også samfundet – f­or store beløb og dertil hjælpe med at reducere CO2-udledningen.

Produkt- og udviklingsdirektør hos e-nettet, Michael Hald Graversen, fortæller, hvordan e-nettet i samarbejde med ­finanssektoren, offentlige myndigheder, andre private ­aktører og d­atadistributører har udviklet løsninger, der har sparet ­finanssektoren og samfundet for mange millioner kroner.

I PwC har vi en ambition om at inspirere til løsninger og dermed udvikle både mennesker, organisationer og samfund. ­Magasinet er et eksempel på dette, og med det vil vi gerne sige en stor tak til de ledere og eksperter, der har valgt at bidrage med deres tid og indsigt i forhold til nyttiggørelse af data i den offentlige sektor.

Rigtig god fornøjelse.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Få nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #30

Læs hele magasinet

Download (PDF of 6.58mb)