Maj Invest Equity har boostet Icoteras vækst: ”Vores rolle er at gå til hånde uden at gå i vejen”

#
  • 31/03/22

Fibernet-udstyrsproducenten Icotera er vokset voldsomt under Maj Invest Equitys ejerskab. Det er sket, uden at kapitalfonden har skullet blande sig for meget i den daglige drift. Det er en helt bevidst strategi, når det kommer til investeringer i vækstvirksomheder, forklarer Maj Invest Equity partner Mads Andersen.

Det optimale scenarie for en ekstern investor vil ofte være, at der i det købte selskab allerede foreligger en solid vækststrategi, og at den allerede er ved at blive eksekveret. For kapitalfonden Maj Invest Equity er det ofte mere end et optimalt scenarie – det vil i mange tilfælde være et krav.

Det forklarer Mads Andersen, partner i Maj Invest Equity, der er en del af Maj Invest-koncernen, der gør sig i både bankvirksomhed, asset management og tillige er en af Danmarks tunge kapitalfondsaktører med historisk forvaltning af fem fonde på i alt omkring 10 mia. kroner.

Maj Invest Equity har siden 2017 ejet omtrent 70 pct. af Brøndby-virksomheden Icotera. I Mads Andersens optik er Icotera et strålende eksempel på den type investeringer, Maj Invest Equity fokuserer på.

”Vi kan godt lide virksomheder, der har en klar strategi, og som allerede er fokuseret på vækst. For os handler det om at accelerere det, der allerede er sat i gang – og i processen støtte op om det. På det punkt er Icotera en klassisk case. De har fra start haft en ambitiøs, international plan, og den plan er for alvor blevet rullet ud under vores medejerskab,” siger han.

Icotera-eksemplet viser ifølge Mads Andersen også, hvordan Maj Invest Equity i sine Private Equity-opkøb prioriterer at sætte et stærkt lederhold fra start og herefter overlader det meste af ansvaret for driften til virksomheden selv.

”Vi bruger altid mange kræfter på at sætte et stærkt hold helt fra start – både i bestyrelse og direktion. Generationsskifte er ofte en faktor i vores porteføljevirksomheder, og det er det også i eksemplet Icotera. Det er vigtigt for os at holde ejerlederen i bestyrelsen, så vi beholder essentiel specialviden og DNA i virksom­ heden. Det er reelt grundlaget for, at vi herefter kan trække os lidt i baggrunden og lade dem få arbejdsro,” siger han.

Pointer fra artiklen

  • Icotera var interessant for Maj Invest Equity, fordi virksomheden allerede var skaleret til vækst
  • For at fastholde vigtig viden i virksomheden bør den tidligere ejer blive i bestyrelsen
  • Fokus på ESG er essentielt, da det kan blive afgørende i et senere salg af virksomheden

Strategi for international udrulning

Icotera blev oprindeligt etableret i 2007. Virksomheden udvikler, producerer og sælger udstyr til de fiberforbindelser, der i dag er fundamentet for en stor del af danske borgere og virksomheders internetforbindelser.

Icoteras produkt er de slutterminaler, som mange kender i form af en router-boks, der tilsluttes boligens fiberinternetstik. Icoteras kunder er internetleverandørerne – fx i form af teleselskaber – der sender Icoteras udstyr ud til slutbrugeren.

Det er vigtigt for os at holde ejerlederen i bestyrelsen, så vi beholder essentielspecialviden og DNA i virksomheden. Det er reelt grundlaget for, at vi herefter kan trække os lidt i baggrunden og lade dem få arbejdsro

Mads Andersen, partner, Maj Invest Equity

Indtil Maj Invest Equity i 2017 kom ind som medejer, var Icotera drevet af majoritetsaktionær og direktør Peter Lund. Da Maj Invest Equity begyndte at interessere sig for Icotera forud for investeringen, så man nogle mønstre, der passede godt til kapitalfondens tjekliste. Det var bl.a. en vækstplan, der inkluderede de såkaldte DACH-lande, forstået som Tyskland, Østrig og Schweiz.

”Der var flere ting i virksomheden, som var spændende for os. Icotera stod stærkt i Danmark – ikke mindst fordi vi har et udbygget fibernet herhjemme. Allerede dengang var de kommet ind i Sverige og var på vej ind i DACH-landene, der udgør et kæmpemarked. Icotera havde simpelthen en strategi for international udrulning, hvilket tiltalte os,” siger han og tilføjer:

”Derudover lå deres udviklingsafdeling i Polen, hvilket er en fordel med hensyn til at skaffe kvalificerede softwareudviklere og ingeniører. Samtidig var de i gang med at rykke deres produktion fra Ungarn til Fjernøsten, hvilket også gav god mening. Men de manglede måske lidt ekspertise til udrulningen, og samtidig var majoritetsaktionæren interesseret i at trække noget af sin gevinst hjem. På den måde blev det til en oplagt case for os.”

I 2017 købte Maj Invest Equity således ca. 70 procent af Icotera. De tidligere TDC-topfolk Carsten Dilling og René Brøchner blev hentet ind som henholdsvis bestyrelsesformand og CEO, mens den tidligere majoritetsejer og direktør, Peter Lund, rykkede over i bestyrelsen. Kort tid efter kom der for alvor gang i væksten.

Om Mads Andersen

Mads Andersen er født i 1973 og er uddannet cand.merc. fra CBS

Siden 2008 har Mads Andersen været partner i Maj Invest Equity

Som partner i Maj Invest Equity sidder han i en række bestyrelser, herunder Sovino Brands, Icotera, Holding og N’Age

COVID-19-krisen blev en lakmusprøve

Da Maj Invest Equity kom ind i Icotera, havde virksomheden omtrent 40 ansatte. I dag er der 100. I samme periode er omsætningen mere end fordoblet. I takt med, at udrulningen af fibernet i Europa har taget fart, er det lykkedes Icotera at blive en væsentlig aktør, der rider med på bølgen.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke har været bump på vejen. Krisen i kølvandet på COVID-19 viste sig f.eks. at blive en lakmusprøve for Icoteras evne til at tackle udfordringer. Det skyldtes ikke mindst, at Icotera havde underleverandører omkring det område, hvor det hele startede: kinesiske Wuhan.

”Icotera oplevede faktisk udfordringerne ved COVID-19 et godt stykke tid, før Danmark blev ramt. I Wuhan lukkede man nemlig hurtigt ned, og det ramte vores underleverandører. Oven i det kom yderligere udfordringer med at skaffe komponenter, supply-chain-problemer m.m. Ledelsen i Icotera formåede heldigvis at navigere rigtig godt igennem det hele,” siger han.

”Icotera oplevede faktisk udfordringerne ved COVID-19 et godt stykke tid, før Danmark blev ramt. I Wuhan lukkede man nemlig hurtigt ned, og det ramte vores underleverandører. Oven i det kom yderligere udfordringer med at skaffe komponenter, supply-chain-problemer m.m. Ledelsen i Icotera formåede heldigvis at navigere rigtig godt igennem det hele,” siger han.

Paradoksalt nok er situationen for Icotera i dag, at den nærmest står stærkere, end før pandemien fejede hen over verden, fortæller Mads Andersen.

”COVID-19 har gjort det tydeligt for mange lande, at der er behov for investeringer i internetinfrastruktur. Der er kommet en erkendelse af, at man har brug for fiber for at få den båndbredde, som f.eks. hjemmeskole og hjemmearbejde kræver. Krisen har vist, at der er et kæmpe efterslæb i Europa. Det vil i sidste ende blive en fordel for Icotera,” siger han.

Udviklingen er særligt tydelig i Storbritannien, hvor investeringerne er accelereret i kølvandet på COVID-19. Udfordringerne omkring COVID-19 kan således ende med at blive det, der for alvor sætter gang i en europæisk fiberudrulning. Icotera arbejder hårdt på at sikre, at den bliver en af hovedproducenterne bag de utallige elektroniske bokse, der sørger for, at forbrugerne kan få internetforbindelse via fiberkablerne.

Om Icotera

Icotera er etableret i 2007 og havde indtil 2017 Peter Lund som majoritetsaktionær og adm. direktør Virksomheden udvikler, producerer og sælger fiberforbindelsesbokse til teleselskaber, der sender dem videre til forbrugerne

Icotera har lidt over 100 ansatte og hovedkvarter i Brøndby. Udviklingsafdelingen ligger i Polen, mens produktionen finder sted i Fjernøsten

Virksomheden har i årevis været en stærk aktør på det danske marked, der i europæisk sammenhæng allerede har et udbygget fibernet. En lang række europæiske lande er dog ved at gå samme vej

I den forbindelse er Icotera ved at ekspandere i bl.a. Sverige, Tyskland, Østrig, Schweiz og Storbritannien

Virksomheden udvikler, producerer og sælger fiberforbindelsesbokse til teleselskaber, der sender dem videre til forbrugerne

Investerer foran kurven

Maj Invest Equity har en klar model for sine investeringer og value creation. Kapitalfonden er ikke af den type, der har til formål at tjene sine penge på blot at trimme en porteføljevirksomhed eller foretage et såkaldt break-up, forstået som en opdeling og frasalg af dele af virksomheden.

Mads Andersen forklarer, at Maj Invest Equity i stedet primært arbejder efter en model, hvor investeringsobjektet typisk er ejerledet, står foran et generationsskifte og har en klar vækstplan. Derudover fokuserer kapitalfonden på opkøbsvirksomheder i omsætningsfeltet 200 til 800 mio. kr.

Oftest vil Maj Invest Equity være virksomhedens første institutionelle investor. Det er også heri, at man skal finde årsagen til, at kapitalfonden prioriterer en model, hvor den tidligere ejer forbliver medejer. Fokus er at skabe et ledelsesteam fra start, som kan agere på egen hånd. De interne kompetencer i Maj Invest Equity bliver som udgangspunkt kun aktiveret i forbindelse med støttefunktioner – f.eks. i form af analysekræfter og strategisk sparring.

Realiteten er i dag, at ESG i sidste ende har betydning for voresporteføljevirksomheders værdi. Den næste ejer vil have samme fokus. Det fokus bliver bare større og større. Vi skal være på forkant med udviklingen – også inden for ESG

Mads Andersen, partner, Maj Invest Equity

”Det er ikke noget tilfælde, at vi har et motto, der hedder, at vores rolle er at gå til hånde uden at gå i vejen. Vi indsætter ofte en ny ledelse. I Icoteras tilfælde drejede det sig udover bestyrelsen om CEO, CFO og salgsdirektøren,” siger han og tilføjer:

”Vi vil gerne investere lidt foran kurven. Vi vil gerne foretage de omsiggribende ændringer fra start, så vi efterfølgende ikke hele tiden skal kigge på, om der mangler båndbredde eller kompetence i ledelsen. Det skal være på plads fra start. Vi får folk ind, som kan holde hele vejen, og som i sidste ende kan være med til at sælge virksomheden,” siger han.

Om Maj Invest equity

Maj Invest-koncernen blev etableret i maj 2005. Den ejes i dag af ledelse og medarbejdere og har lidt over 100 ansatte fordelt på fire lande

Koncernen gør sig inden for asset management, bankdrift og private equity. Den har samlet ca. 117 mia. kr. under forvaltning

Mht. Private Equity har Maj Invest Equity forvaltet i alt fem fonde på i alt omkring ti mia. kr. En sjette fond er lige nu undervejs

Maj Invest Equity fokuserer på at investere i virksomheder, der typisk har en omsætning på mellem ca. 200 og 800 mio. kr.

Typisk erhverver Maj Invest Equity 45 til 75 pct. af ejerskabet i sine porteføljevirksomheder

Stigende fokus på ESG

Maj Invest Equitys investeringshorisont er omtrent fem til syv år. Ofte sælger man videre til en strategisk køber, alternativt anden kapitalfond, der har fokus på og ekspertise i større virksomheder. I Icoteras tilfælde betyder det, at Maj Invest Equity efter ca. fem års ejerskab nu er i en fase, hvor exit nærmer sig, bekræfter Mads Andersen.

Forudsætningen for et salg er, at forretningen er sund og progressiv, og at der foreligger en strategi for, hvordan væksten fortsætter i næste fase. Men det er ikke alt.

Realiteten er, at der i den internationale investeringsverden i dag er så meget fokus på ESG (Environmental, Social & Governance), at der også skal være styr på den, før et salg i praksis kan lade sig gøre. Det gælder også i casen Icotera, hvor Maj Invest Equity også har noteret sig, at der er sket en udvikling mht. ESG.

Vi vil gerne investere lidt foran kurven. Vi vil gerne foretage de omsiggribende ændringer fra start, så vi efterfølgende ikke hele tiden skal ­kigge på, om der mangler båndbredde eller kompetence i ledelsen

Mads Andersen, partner, Maj Invest Equity

”Udviklingsafdelingen i Polen er blevet suppleret med et større warehouse, der inkluderer et dedikeret område til test og refurbishment. Det vil sige, at man her modtager og tester det udstyr, som slutbrugerne har sendt retur. Det kender mange nok, når de selv har skiftet internetudbyder og herefter har sendt den gamle router retur. De skal genbruges. Det forventer kunderne. Icoteras opgave har bl.a. været at lave et profitabelt setup på det område,” siger han og tilføjer:

”Kravene kommer dog ikke kun fra forbrugerne. Maj Invest Equitys investorer er også fokuserede på bæredygtighed. Og realiteten er i dag, at ESG i sidste ende har betydning for vores porteføljevirksomheders værdi. Den næste ejer vil have samme fokus. Det fokus bliver bare større og større. Vi skal være på forkant med udviklingen – også inden for ESG.”

Få det nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #29

Læs hele magasinet

Download (PDF of 4.68mb)

Contact us

Ulrik Ræbild

Partner, PwC Denmark

Tel: 3945 3288