Nutidens ledelser skal tættere på deres stakeholdere og være klar til at justere strategien

#
  • 14/03/23

Den børsnoterede danske producent af medicinaludstyr Ambu A/S har gennemgået en turbulent tid med manglende levering på planer og tab af aktionærernes tillid til virksomheden. Nu er billedet ved at vende, både med hensyn til salg og resultater. CEO Britt Meelby Jensen mener, det er karakteristisk for nutiden, at uventede trusler kommer ud af det blå. Derfor skal ledelser i dag vænne sig til at være tættere på deres stakeholdere og klar til at justere strategien, når virkeligheden forandrer sig.

De seneste års erfaringer viser, at alvorlige trusler kan manifestere sig lynhurtigt og fra uventede sider. Krigen i Ukraine samt COVID-19-pandemien og konsekvenserne deraf er de mest åbenlyse eksempler. Dette har medført, at nutidens topledelser skal være parate til at analysere trusler hurtigt, træffe beslutninger og eksekvere på dem i et stadigt stigende tempo. Det mener Britt Meelby Jensen, CEO for Ambu A/S, den børsnoterede danske producent af udstyr til verdens sundhedsvæsener med flere end 4.500 ansatte og hovedkvarter i Ballerup.

Hun vurderer, at de dage, hvor en virksomhed med en fornuftig forretningsstrategi og en langsigtet plan for at rulle den ud kunne føle sig på sikker grund, hører fortiden til. Det gælder internt i den virksomhed, hun er topchef for, og det gælder generelt i erhvervslivet.

”Sigtbarheden er mindsket betragteligt i forhold til, hvordan du planlægger din forretning i dag. Det er der ingen tvivl om. Det har vi også tilpasset vores strategi efter. Jeg er helt overbevist om, at tiderne, hvor du lagde femårsstrategier og fulgte dem slavisk, er forbi,” siger hun.

Faktisk mener Britt Meelby Jensen, at ledelse i dag bør inkludere risikovurderinger, der er langt mere omsiggribende end tidligere, og derudover en generel parathed til at handle hurtigt, når truslerne manifesterer sig.

”I Ambu har vi bygget en strategi op på at have et fleksibelt mindset. Samtidig planlægger vi for scenarier, der var nærmest utænkelige for bare et par år siden. Det bliver vi nødt til. Vi er i dag parate til løbende at analysere på de udfordringer, vi møder. Derudover har vi hele tiden fokus på at eksekvere. Det er blevet endnu mere vigtigt end tidligere,” siger Britt Meelby Jensen.

Pointer fra artiklen

  • Ledelsen skal være parat til at eksekvere hurtigere end nogensinde før
  • Både interne og eksterne faktorer har fået Ambu til at implementere en transformativ strategi
  • I en tid præget af uro er der ikke kun trusler, men også muligheder for en virksomhed som Ambu

Udfordret på flere fronter

Ambu er en virksomhed med en lang historie bag sig. Den blev grundlagt af ingeniøren Holger Hesse som Testa Laboratorium i 1937 og byggede på en opfindelse, der gjorde læger i stand til at måle mængden af hæmoglobin i blodet uden at skulle sende en blodprøve til et eksternt laboratorium.

Innovationen stoppede dog ikke her. Med årene kom mange flere produkter til, og salget blev globalt. I 1986 blev navnet ændret til Ambu International, og seks år senere blev virksomheden noteret på Københavns Fondsbørs. Efter 2001 blev produktionen flyttet til Asien, og i 2009 lancerede Ambu det engangsendoskop, der også i dag udgør en helt central del af forretningen.

Godt et årti senere endte Ambu dog med at stå med en række konkrete udfordringer foran sig. COVID-19 skabte medvind på en række områder, men betød også, at virksomheden måtte døje med hjemsendte medarbejdere samt hurtige tilpasninger på produktions- og logistikfronten for at håndtere den generelle usikkerhed, som pandemien skabte.

Alt dette skete samtidig med, at virksomheden lige havde lanceret en ny strategi, der indebar en stor satsning på mavetarm-området, som indebar markante investeringer inden for R&D, produktion og salg. Men planerne var for ambitiøse, og salget kunne ikke følge med visionerne. Resultaterne skabte utilfredshed hos aktionærerne, kursfald på børsen samt beslutning om at indsætte Britt Meelby Jensen som ny CEO. Hun tiltrådte i slutningen af maj 2022 og skulle genskabe væksten og tilliden. Et par måneder efter sin tiltrædelse afskedigede hun ca. 200 medarbejdere for at forbedre den finansielle position.

”Ambu er en virksomhed, der har et stærkt DNA inden for innovative løsninger. Vi har fokus på at ændre og forbedre vaner og assistere sundhedspersonalet til at være bedst muligt i stand til at hjælpe deres patienter. Det er der et stort potentiale i. På den måde var det en vækstopgave, jeg kom ind i, men også én, hvor der skulle ske nogle hurtige tilpasninger,” siger Britt Meelby Jensen og tilføjer: ”Vi havde samtidig behov for at genskabe aktionærernes tillid, der havde lidt knæk gentagne gange. Det var også en opgave, hvor vi havde brug for at styrke vores finansielle situation, både mht. indtjening og balance. Og så var det en opgave med at genskabe gejsten hos medarbejderne.”

Om Britt Meelby Jensen

Født i 1973 og uddannet fra Solvay Universitet i Bruxelles og Copenhagen Business School

Siden maj 2022 CEO i Ambu A/S

Fra 2019 til 2022 CEO for svenske Atos Medical

Fra 2015 til 2019 CEO for Zealand Pharma

Fra 2013 til 2015 CEO for Dako A/S under Agilent Inc

Startede sin karriere som konsulent hos McKinsey i år 2000 og blev i 2002 ansat i Novo Nordisk, hvor hun var Corporate Vice President, Global Marketing, Market Access & Commercial Excellence fra 2011 til 2013

Hun sidder derudover i bestyrelsen for Novo Holdings og Hempel Fonden

Sigtbarheden er mindsket betragteligt i forhold til, hvordan du planlægger din forretning i dag. Det er der ingen tvivl om. Det har vi også tilpasset vores strategi efter. Jeg er helt overbevist om, at tiderne, hvor du lagde femårsstrategier og fulgte dem slavisk, er forbi

Britt Meelby Jensen, CEO, Ambu

Virksomhederne skal tilpasse sig

Det er dog ikke udelukkende medarbejderne og aktionærerne, som Britt Meelby Jensen koncentrerer sig om. Når man beder hende om at identificere nogle overordnede områder, som hun holder blikket rettet imod de kommende år, nævner hun fire:

  • At skabe bedst mulig værdi for vores kunder, sundhedsvæsnet, der er præget af personalemangel og budgetudfordringer efter nogle hårde år med pandemien.
  • At styrke vores innovationslederskab og være på forkant med nye teknologier, der kan skabe nye muligheder.
  • At løbende vurdere de geopolitiske risici, som fx krigen i Ukraine, der i høj grad kan påvirke virksomheder.
  • At blive ved med at tage klimaforandringerne alvorligt og fortsat handle derpå.

Alle nævnte områder kræver, at man tilpasser sig som virksomhed. Hos Ambu inkluderer det at sørge for, at medarbejderne noterer sig, hvordan kundernes udfordringer manifesterer sig. Den viden skal lynhurtigt videreformidles internt, så der kan tages hurtige beslutninger og eksekveres på dem.

”Vi arbejder målrettet på at gøre vores reaktionstid kortere og vores tilpasningsevne større i fremtiden. Det kan vi gøre, fordi vi er en agil virksomhed. Selvom vi har over 4.500 ansatte, er vi mindre end de fleste af vores konkurrenter. Vi vil prioritere at være en organisation med korte kommunikationslinjer på kryds og tværs af organisationen. Vi vil gøre os endnu bedre til hurtigt at opfange tendenser, så vi kan sætte os og diskutere, hvordan vi forholder os til og handler på dem,” siger hun.

Evnen til at reagere hurtigt tror Britt Meelby Jensen vil blive en nøgle til succes fremadrettet. Det tror hun også, mange andre virksomheder vil have gavn af at favne.

”Der sker en masse forandringer i disse år. På alle planer. Som topledelse er du nødt til at være tættere på, hvad der foregår ude hos kunderne som konsekvens af forandringerne. Du er nødt til at være parat til at tilpasse dig, for dine planer bliver hele tiden påvirket. Sådan er nutiden. Det bliver man bare nødt til at acceptere som et grundvilkår for at drive forretning.”

Om Ambu A/S

Børsnoteret virksomhed, der udvikler, producerer og sælger udstyr til sundhedsvæsener globalt

Etableret som Testa Laboratorium af ingeniøren Holger Hesse i 1937 på hans blodprøveteknologi

Har med årene udviklet en lang række produkter til sundhedssektoren. Seneste store gennembrud var Ambus engangsendoskoper

Har godt 4.500 ansatte globalt. Hovedsædet ligger i Ballerup. Produktion er i Malaysia, Kina, USA og Mexico

Kunne i seneste årsregnskab fra november melde om en omsætning på 4,4 mia. kr. og en bundlinje på 93 mio. kr.

I spidsen for en transformation

Britt Meelby Jensen har en lang karriere i medicinalindustrien bag sig. Blandt hendes tidligere arbejdsgivere finder man navne som Atos Medical, Zealand Pharma og Novo Nordisk. Hun sad tillige i Ambus bestyrelse fra 2019 og op til sin ansættelse som CEO i virksomheden.

Britt Meelby Jensen blev ansat i Ambu maj 2022 for at tackle de udfordringer, som virksomheden stod med. Hun skal grundlæggende transformere virksomheden. Hjørnestenen i transformationen er en ny strategi.

”Vi har lanceret en strategi, som vi kalder ZOOM IN. De to nøgleord i strategien er fokus og eksekvering. Fokus handler bl.a. om færre projekter i vores innovation og klare prioriteter. Men det handler også om at få løsninger ud til kunderne hurtigst muligt og i den rette kvalitet. Det er det, der skal sikre vores vækst,” siger Britt Meelby Jensen.

I den forbindelse er medarbejderne helt centrale. Det er dem, der møder eksisterende og potentielle kunder i hverdagen på bl.a. hospitalerne. Det er medarbejderne, der kan se, hvor kundernes behov ligger, og hvor der er mulighed for at få Ambus produkter og ekspertise i spil.

”Vi skal hele tiden forbedre, hvordan vi skaber værdi for vores kunder. De skal prøve vores produkter, så de kan se, hvordan de bidrager til at forbedre deres behandling af patienterne, både hvad angår processen og resultatet. Vi er også ved at strømline vores forretning og måde at gøre ting på for dermed at gøre den mere effektiv,” siger hun.

Den indgangsvinkel bygger i høj grad på medarbejdernes indsats. Derfor indeholder Ambus strategi et ekstremt stort fokus på at klæde medarbejderne på til deres arbejde og sørge for, at de er engagerede og klar på, hvordan de bidrager til at levere på strategien. Det er også et stort element i ZOOM IN, forklarer Britt Meelby Jensen.

Vi skal hele tiden forbedre, hvordan vi skaber værdi for vores kunder. De skal prøve vores produkter, så de kan se, hvordan de bidrager til at forbedre deres behandling af patienterne, både hvad angår processen og resultatet

Britt Meelby Jensen, CEO, Ambu

Nye tider, nye muligheder

Ambu har oplevet udfordringer og tab af aktionærernes tillid til virksomheden. Seneste årsrapport, der dækker det skæve regnskabsår oktober til september, blev offentliggjort i november. Her kunne Ambu melde om en omsætningsfremgang til 4,4 mia. kroner, hvilket repræsenterer en organisk omsætningsfremgang på fire pct. Bundlinjen viste 93 mio. kr. Selvom årsrapporten skuffede aktionærerne, noterer Britt Meelby Jensen sig alligevel, at det går den rigtige vej, men også at det tager tid at gennemføre en transformation.

Hun og resten af ledelsen har lige nu fokus på at fortsætte innovationsindsatsen og værdiskabelsen hos kunderne samtidig med at strømline virksomheden så meget, at aktionærerne bliver tilfredse og genfinder tilliden. Hun ser potentiale forude. Den uro, der er i verdensøkonomien i øjeblikket, skaber ikke alene flere trusler, men også flere muligheder for en virksomhed som Ambu. Det har hun flere eksempler på.

”Pandemien var en udfordring. Mange operationer blev aflyst, og det betød, at der var mindre brug for vores udstyr. Men pandemien skabte også muligheder for os, bl.a. pga. vores bronkoskoper, der fx bliver brugt til at behandle patienter med luftvejskomplikationer,” siger Britt Meelby Jensen.

Derudover har COVID-19 ændret en masse grundlæggende rutiner på de hospitaler, der i bund og grund er Ambus kundefundament.

”Sundhedssektorerne er mange steder hårdt presset efter pandemien. Det er en udfordring for os, da operationer bliver forsinkede og aflyst pga. personalemangel. Men det er også en stor mulighed for os, for der er flere ting i sundhedssektoren, der med fordel kan tænkes anderledes i løsningen af opgaverne. Her kan vi hjælpe med at reducere kompleksitet og optimere på ressourceforbruget ved at tilbyde engangsprodukter. I dag bliver der fx brugt meget tid og energi på at rengøre endoskoper, og den tid kan fjernes og bruges bedre ved at benytte vores produkter,” siger Britt Meelby Jensen og afslutter:

”Så der er både trusler og nye muligheder for en virksomhed som vores. Vi fokuserer på at være parate til at håndtere de udfordringer, der er. Men vi er også parate til at gribe de muligheder, der kommer fra forandringerne.”

Så der er både trusler og nye muligheder for en virksomhed som vores. Vi fokuserer på at være parate til at håndtere de udfordringer, der er. Men vi er også parate til at gribe de muligheder, der kommer fra forandringerne

Britt Meelby Jensen, CEO, Ambu

Få det nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #33

Læs hele magasinet

Download (PDF of 2.94mb)

Kontakt os

Kim Domdal

Partner, Head of Business Transformation, PwC Denmark

3070 1853

E-mail