Topledere har fokus på muligheder – og ruster sig til fremtid med store forandringer

  • 14/03/23

Topledere i danske og globale virksomheder ser ind i en fremtid, hvor det især er vanskeligt at spå om, hvordan morgendagen ser ud. De senere år har understreget, at det at være agil og kunne omstille sig hurtigt ikke er nogen ledelsesmæssig kliché, men derimod en mere og mere betydningsfuld kapabilitet for erhvervsledere, ligesom det gælder for medarbejdere og organisationer i det hele taget.

På ganske få år har virksomheder og topledere håndteret effekterne af en pludseligt opstået COVID-19-pandemi, der bogstavelig talt lukkede det meste af verden ned. I kølvandet herpå forvandlede krigen i Ukraine gryende optimisme til nye udfordringer i form af bl.a. geopolitisk uro, høj inflation og makroøkonomisk volatilitet. Helt naturligt præger den økonomiske usikkerhed derfor CEO’ernes fremtidssyn på verdensøkonomien. PwC’s CEO Survey 2023 viser, at næsten 9 ud af 10 danske topledere (86 pct.) forventer faldende vækst de kommende 12 måneder. Konklusionerne bakkes op af de topledere, der er interviewet til denne udgave af CXO Magasinet, og står i skærende kontrast til resultaterne fra sidste års CEO Survey, hvor 7 ud af 10 danske topledere forventede øget vækst i verdensøkonomien.

Positivt er det at se, at toplederne i en vis udstrækning bevarer optimismen med hensyn til vækst i egen virksomhed, og at de ikke mindst handler proaktivt på mulighederne. Lidt flere end hver tredje danske CEO (36 pct.) tror i høj grad eller i meget høj grad på vækst i egen virksomhed i 2023, hvilket dog er et fald sammenlignet med sidste år, hvor det var knap 6 ud af 10 (58 pct.). Justering i priser, produkter og markeder er sammen med investering i teknologi og automatisering nogle af de veje, der bliver valgt at gå for at sikre den fremadrettede vækst.

Positivt er det at se, at toplederne i en vis udstrækning bevarer optimismen med hensyn til vækst i egen virksomhed, og at de ikke mindst handler proaktivt på mulighederne

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC

Interessant er det samtidig at iagttage, hvordan business transformation, operationel modstandsdygtighed og robusthed optager de danske topledere. Hver fjerde danske CEO vurderer således, at deres virksomhed ikke vil være økonomisk levedygtig om 10 år, hvis de fortsætter deres nuværende kurs. For at ruste sig til fremtiden planlægger virksomhederne som nævnt en række investeringer, hvor otte ud af ti topledere (81 pct.) planlægger at investere i automatisering de kommende 12 måneder, syv ud af ti (69 pct.) investerer i teknologi (som fx cloudløsninger og AI), og 63 pct. investerer i upskilling af medarbejdere.

Særligt opmuntrende er det også at se, at de danske topledere bevarer fokus på bæredygtighed i en usikker tid, hvor det kortsigtede fokus måske kunne friste. Knap 9 ud af 10 danske CEO’er har iværksat initiativer for at reducere udledninger af CO2, hvilket er noget højere end globalt, hvor det gælder 66 pct. Topledere i Danmark er også længere fremme, når det gælder udviklingen af klimavenlige produkter og processer, ligesom de i langt højere grad end deres kolleger i andre lande investerer i klimatiltag.

Det samlede indtryk fra de input, vi har fået til magasinet, er, at danske topledere og virksomheder står godt rustet til en fremtid, der formentlig fortsat vil være præget af store forandringer.

Vi i PwC vil gerne rette en stor tak til de fremtrædende erhvervsledere, der har bidraget med indsigt og viden til denne udgave af CXO Magasinet. Det er afgørende, at vi kan inspirere hinanden til, hvordan vi griber ledelsesopgaven an. Succes skaber vi sammen.

Få nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #33

Læs hele magasinet

Download (PDF of 2.94mb)