Vi kommer med meget mere end blot kapital – vi kommer med knowhow

#
  • 31/03/22

Nordic Capital er blandt de ældste kapitalfonde i Skandinavien. 33 års sektorfokuseret erfaring gør, at den har et solidt fundament for at transformere og internationalisere sine porteføljevirksomheder. Ejerskabet af teknologiselskabet Conscia er et stærkt eksempel på, hvordan fonden kan udvikle sine selskaber, fortæller Jess Tropp fra Nordic Capital.

Kapitalfondes styrke ligger ikke blot i deres finansielle muskler. Den ligger i høj grad også i den akkumulerede knowhow, som fondens ansatte besidder.

Det fortæller Jess Tropp, der har den formelle titel Principal hos kapitalfonden Nordic Capital, hvilket vil sige, at han i praksis har ansvaret for at vækste en række af de porteføljevirksomheder, som Nordic Capital har under vingerne.

En af de virksomheder er teknologiselskabet Conscia, hvor Jess Tropp sidder i bestyrelsen. Virksomhedsnavnet er muligvis mindre kendt i offentligheden, men realiteten er, at Conscias produkter udgør en helt central del af den forretningskritiske digitale infrastruktur, som mange store virksomheder benytter sig af. Det i sådan et omfang, at 19 ud af de 25 største selskaber på Københavns Fondsbørs benytter sig af Conscias ydelser i dag.

Conscia har været ejet af Nordic Capital siden 2019. Den er et eksempel på, hvordan en kapitalfond på allerbedste vis kan bruge sin interne knowhow til at vækste en porteføljevirksomhed, forklarer Jess Tropp.

”Vi er jo en kapitalfond med mange års erfaring og en stor portefølje af virksomheder. I dag omfatter porteføljen 42 selskaber. Samtidig er vi fokuseret på tre overordnede sektorer. Det er healthcare, tech og financial services. Det betyder, at vi har akkumuleret stærke sektorkompetencer hen over årene, og dem bruger vi på tværs af virksomhederne,” siger han og tilføjer:

”Det er Conscia et godt eksempel på. Det er en virksomhed, som vi har udviklet voldsomt, siden vi erhvervede den. Vi har bl.a. flyttet den, så den i dag er en europæisk virksomhed og ikke blot nordisk, som den var tidligere. Det har vi kunnet gøre, fordi vi har specialviden og erfaring. Hele idéen er, at vi kommer med meget mere end blot kapital – vi kommer med knowhow.”

Pointer fra artiklen

  • Nordic Capitals styrke er bl.a. en dyb specialviden, som fonden deler på tværs af sine porteføljevirksomheder
  • Kapitalfonden har forvandlet teknologivirksomheden Conscia fra en nordisk til en europæisk aktør
  • Buy and build har været et redskab til at vækste Conscia, der er gået fra 600 til 900 medarbejdere

Muskler til endnu et løft

Nordic Capital startede sin eksistens i Sverige i 1989 og har efterfølgende bredt sig til resten af Norden. Det danske kontor i København blev åbnet ved årtusindeskiftet. Det er i høj grad institutionelle investorer, der lægger penge i Nordic Capital, der indtil videre har rejst til store investeringsfonde. Seneste fond er på 6,1 mia. euro.

Nordic Capital har historisk fokuseret på large cap-selskaber, men for halvandet år siden etablerede kapitalfonden et nyt ben. Under navnet Evolution arbejder kapitalfonden nu også med middle market-virksomheder via en specialfond på 1,2 mia. euro. Jess Tropp leder teknologiinvesteringer i Evolution Fonden.

Nordic Capital er karakteriseret ved at være en af de tunge Private Equity-aktører herhjemme. Den har musklerne til at tage porteføljevirksomheder til næste niveau. Det er også tilfældet med casen Conscia, som Nordic Capital købte af kapitalfonden Axcel i 2019. Jess Tropp fremhæver, at ejerskabet af Conscia er et illustrativt eksempel på, hvordan kapitalfonden går til sine porteføljevirksomheder og i processen udvikler dem.

Baggrundshistorien er en ejerledet Brøndby-virksomhed, der blev etableret i 2003. Den arbejder med it-netværk, cloudinfrastruktur og cyber security – det er typisk for store kunder, deriblandt banker, der har brug for løsninger af allerhøjeste kvalitet.

I Axcels ejerskabsperiode havde Conscia udviklet sig fra at være en dansk virksomhed til at være en nordisk virksomhed med 500 ansatte. Nu var det så Nordic Capitals tur til at løfte den endnu højere. Fundamentet så mere end fornuftigt ud.

”Der var flere ting, vi godt kunne lide ved Conscia, da Nordic Capital stod foran at købe den. Den havde en stærk position og var markedsleder i sit segment. Mange af dens kunderelationer gik flere år tilbage. Den er lidt speciel, da den mister meget få kunder – faktisk under to pct. Derudover er det et område, der har stærk medvind. Det underliggende marked vokser,” siger han og tilføjer:

”Men markedet i Europa er meget fragmenteret. Der er mange små spillere og ingen klar markedsleder. Så vi så muligheden for Nordic Capital for at købe en virksomhed, som vi kunne bygge videre på, bruge i en konsolidering via opkøb – og på den måde bygge en meget stærk europæisk spiller.”

Om Conscia

Virksomheden etablerer og driver IT netværk, cloudinfrastruktur og cyber security

Virksomheden har 900 medarbejdere og har kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Holland, Slovenien og Tyskland

Conscia omsatte i 2021 for 2.750 mio. kr. og har haft en gennemsnitlig vækst på 20 pct. årligt de seneste tre år

Virksomheden blev købt af kapitalfonden Nordic Capital i 2019 for et ikke offentliggjort milliardbeløb

Værktøjskassen bliver åbnet

Nordic Capital stod således med en virksomhed, der var stærk på sit nordiske marked og var vækstfokuseret. Det stod tydeligt, at Conscia havde potentiale til en omfattende europæisk udrulning. Milliardopkøbet blev gennemført. Tiden var kommet til at aktivere Nordic Capitals eksperthold. Jess Tropp forklarer hvordan:

”Conscia passer meget godt ind i den strategi og den værktøjskasse, vi har. Vi har vores sektorstrategi, og i den forbindelse har vi lavet en playbook for hver eneste sektor. Den indeholder 20-30 års erfaringer med investeringer i sektoren. Hvad har virket, hvad har ikke virket? Idéen er, at vi ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang,” siger han.

Værktøjskassen består bl.a. af et fast Nordic Capital Operations Team af industrieksperter. Den inkluderer også en køreplan for value creation.

”Det første, vi gør, efter at Nordic Capital har købt en virksomhed, er, at vi sammen med ledelsen laver en såkaldt value creation-plan. Det er ikke sådan, at der ikke ligger en investeringscase forud for opkøbet, men den plan for værdiskabelsen, vi lægger, går et spadestik dybere,” siger han og tilføjer:

”Vi bruger typisk de første tre til fire måneder på at oversætte den overordnede ambition til initiativer. Herefter prioriterer ledelsen og bestyrelsen, hvori Nordic Capital er repræsenteret, initiativerne tidsmæssigt, så vi ikke skal implementere for meget på én gang.”

En af de ting, som Nordic Capital valgte at fokusere på ved købet af Conscia, var omsætningspotentialet fra de kunder, som Conscia allerede havde. Det inkluderede det, man kan kalde managed services – altså ydelser, der indeholder et fortløbende serviceelement.

”Nogle af de ting, vi godt kunne lide ved Conscias forretning, var, at vi så en mulighed for Conscia for at vokse i det område, vi kalder managed services. Et eksempel kunne være, at du bygger en stor it-netværksstruktur for en bank. Den beder banken dig om at servicere efterfølgende. Du tegner en femårsaftale om at vedligeholde den. Måske beder kunden dig efterfølgende om at monitorere den. Det næste er, at du bliver bedt om at stå for al cybersikkerhed for infrastrukturen. Der kan komme flere og flere lag på,” siger han og tilføjer:

”Det øger recurring revenue, altså den gentagne omsætning. Det giver dig en fast indtægt, frem for at du hele tiden skal ud og finde nye kunder. Det var en af de centrale elementer i strategiplanen for Conscia. Vi ville øge den gentagne omsætning. Da vi gik ind, var den ca. 15 pct. af omsætningen. I dag er det næsten 40 pct.”

Vi bruger typisk de første tre til fire måneder på at oversætte den overordnede ambition til initiativer. Herefter prioriterer ledelsen og bestyrelsen, hvori Nordic Capital er repræsenteret, initiativerne tidsmæssigt, så vi ikke skal implementere for meget på én gang

Jess Tropp, Principal, Nordic Capital

Buy and build

Her kommer begrebet ”buy and build” i spil. For at kunne tilbyde kunder udvidede aftaler, krævede strategien nye services. Derfor kom virksomhedskøb hurtigt på bordet. Men der var flere årsager til, at Conscia skulle udbygges med opkøb. Det handlede om markeder.

”Nordic Capital har supporteret med seks tilkøb til Conscia under fondens ejerskab. Det til forskellige formål. Blandt andet købte Conscia et tysk selskab, der nærmest er en lille udgave af Conscia, for at få adgang til det tyske marked. Men Conscia har også købt et slovensk selskab, der havde et security operations center. Herfra overvåger man, om der skulle være angreb. Det er en skalerbar service. Det kan monitorere mange virksomheder samtidig. Derfor passer det godt til Conscia,” siger han.

Opkøb og fusion er således en helt central del af Nordic Capitals værktøjskasse. Men det er ikke uproblematisk. Det kan skabe udfordringer. Ved opkøb svulmer medarbejderantallet, og det fordrer et stort fokus på kultur.

”Conscia var allerede før vores indtræden sammensat af flere virksomheder. Flere er kommet til undervejs. Det har været udgangspunktet for et initiativ kaldet: one platform. Når du har tilkøbt virksomheder, så er der fx utallige titler. Med one platform har vi i dag klare karriereplaner, få titler og ens rapporteringssystemer. Det er med til at skabe én kultur på tværs af virksomheden,” siger han.

ESG er jo blevet ekstremt vigtigt. Derfor er det også et fokusområde i vores virksomheder. I Conscia handler det bl.a. om diversitet i bestyrelsen, hvor den i dag har en 50/50-repræsentation af eksterne mænd og kvinder

Jess Tropp, Principal, Nordic Capital

Om Nordic Capital

Nordisk kapitalfond, der oprindeligt blev etableret i Sverige i 1989. Ved årtusindeskiftet oprettede den et kontor i København

Kapitalfonden har i dag ti kontorer med over 170 medarbejdere ansat

Fokuserer på large­cap­virksomheder, men har i dag også oprettet en fond, der investerer i mid­cap

Har i sine 33 år rejst ti investeringsfonde, der er blevet brugt på investeringer i 120 selskaber. Den seneste store fond er på 6,1 mia. euro, mens Evolution Fonden er på 1,2 mia. euro

Dens nuværende virksomhedsportefølje er på 42 selskaber, der har en samlet omsætning på ca. 12 mia. euro og 72.000 ansatte

People Business

Ovennævnte er et vigtigt område. For at få en virksomhed som Conscia til at blomstre, kræver det et godt fundament, der kan være udgangspunkt for, hvordan man håndterer menneskene i den.

”Conscia er jo en people business, og når du tilkøber virksomheder i forskellige lande, er der forskellige kulturer, som du skal samle. Hvis du ikke har en underliggende stærk platform at stå på, der inkluderer systemer og strukturer og governancemodeller, er det svært at få det hele til at køre gnidningsfrit,” siger han og tilføjer:

”Noget af det, vi er allermest stolte af, er, at da vi gik ind, var de 600 medarbejdere. I dag er de 900. På trods af det, er der kommet en stærk kultur med en meget høj Net Promotor Score blandt medarbejderne. Man har fået integreret de nye mennesker og kulturer. Men det har også krævet investeringer. Vi har i den forbindelse tredoblet omkostningerne til vores hovedkvarter i Brøndby for at understøtte den rejse bedst muligt.”

Fokus på medarbejdernes kompetencer og sammenhold er også vokset ud af den interne uddannelsesorganisation, der er blevet etableret. Den har navnet Conscia University og er også en af grundene til, at det er lykkedes at fastholde en meget stor andel af virksomhedens højt specialiserede medarbejdere.

Jess Tropp anskuer på alle måder ejerskabet af Conscia som en mønstercase for kapitalfonden. Den har siden overtagelsen kunnet præstere en gennemsnitlig vækst på cirka 20 pct. årligt på både top og bundlinje. Ikke nok med det, så har Conscia også skruet op for indsatsen inden for ESG (Environmental, Social & Governance). Det er også vigtigt i forbindelse med, at Nordic Capital som ejer strømliner sin porteføljevirksomhed og stille og roligt gør den klar til næste ejer.

”ESG er jo blevet ekstremt vigtigt. Derfor er det også et fokusområde i vores virksomheder. I Conscia handler det bl.a. om diversitet i bestyrelsen, hvor den i dag har en 50/50-repræsentation af eksterne mænd og kvinder. I Conscia prioriterer vi også at tilbyde kunderne grønne og bæredygtige it-løsninger, der hjælper dem med at reducere deres klimaaftryk,” siger Jess Tropp og tilføjer:

”Vi har også målrettet arbejdet på at videreuddanne medarbejdere. Det fokus går på tværs af alle vores porteføljevirksomheder. Dem har vi 42 af i dag. Det udgør et stort ansvar – og det ansvar gør vi alt for at leve op til.”

Få nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #29

Læs hele magasinet

Download (PDF of 4.68mb)

Contact us

Ulrik Ræbild

Partner, PwC Denmark

Tel: 3945 3288