”Vores ejerskab gør, at VELUX kan holde fast i strategien i svære tider”

#
  • 14/03/23

Med energikrisen er det blevet endnu tydeligere, at der er behov for, at der kommer mere fart på den grønne omstilling. I byggebranchen betyder det blandt andet et stort potentiale for at sætte yderligere gang i renovering af bygninger. Og det ser man store muligheder i hos VELUX Gruppen, hvor man tidligt valgte at satse på bæredygtighed.

I en tid, hvor energiforsyning og energipriser udfordrer fremtidsperspektiverne i byggeriet, ser VELUX Gruppen muligheder. Foruden en grundlæggende, ambitiøs vækststrategi er bæredygtighed her en vigtig strategisk prioritet, der gennemsyrer virksomheden, og som skal bidrage til væksten i takt med, at der kommer endnu mere fart på den grønne omstilling. Dette fokus er helt centralt i virksomhedens bestræbelser på at vokse trods en verden under store forandringer. For mens nybyggeri nærmest er sat på hold, ser VELUX et stort potentiale i bæredygtige renoveringer af den aldrende boligmasse.

“Med et familieejerskab i ryggen er VELUX i den situation, at vi kan fokusere mere på den langsigtede værdiskabelse. Så når verden raser omkring os, holder vi kursen i forhold til vores overordnede vækststrategi, der handler om at få flere kunder til at vælge VELUX, og om at investere i at skabe nye, innovative løsninger, mens vi undervejs sørger for at tilpasse os vilkårene på kort sigt. Lige nu gør omstændighederne, at renovering af byggeriet er dér, hvor udviklingen er størst. Og her ligger en stor vækstmulighed for os, som vi udnytter ved på alle måder at visualisere for forbrugerne, hvad det betyder for både livskvalitet og energieffektivitet at renovere et hus,” lyder det fra den nye CEO i VELUX Gruppen, Lars Petersson.

Han understreger, at balancegangen er vigtig mellem at tilpasse sig og undlade at overtilpasse sig verdens aktuelle tilstand, så man mister det langsigtede perspektiv. Og med bæredygtighed som grundlag for ny vækst ser VELUX primært de aktuelle kriser som en mulighed for at sikre sig, at virksomheden til hver en tid kan levere det, som kunderne efterspørger, samtidig med at man bruger kræfter på at gøre sig til den bedste partner for alle interessenter i værdikæden.

“Det er klart, at verden lige nu rummer risici, også for os. Forbrugertillid betyder meget for os, og den er banket i bund af stigende renter og folks bekymring for fremtiden som følge af både den økonomiske og den geopolitiske situation. Det medfører kortsigtede udfordringer for vores finansielle situation. Men i stedet for at lade os friste til at gå efter kortsigtede løsninger ser vi på omstændighederne som et faktum, vi ikke kan ændre på. Vi kan ikke påvirke, hvor mange nye huse der bliver bygget, eller hvordan forbrugertilliden udvikler sig. Og derfor handler det for os om at vise folk, hvordan vores produkter også giver mening i en krisetid – eksempelvis i form af istandsættelse, der gør huse sundere og mere bæredygtige,” understreger Lars Petersson.

Pointer fra artiklen

  • Kriser frister ikke VELUX til at gå efter kortsigtede løsninger
  • VELUX ser stort potentiale i yderligere renoveringer af bygninger
  • VELUX er opmærksom på, at politik og forretning hænger mere sammen end nogensinde

Forbrugertillid betyder meget for os, og den er banket i bund af stigende renter og folks bekymring for fremtiden som følge af både den økonomiske og den geopolitiske situation. Det medfører kortsigtede udfordringer for vores finansielle situation. Men i stedet for at lade os friste til at gå efter kortsigtede løsninger ser vi på omstændighederne som et faktum, vi ikke kan ændre på

Lars Petersson, CEO, VELUX Gruppen

Verdens tilstand skal ind i ligningen

Konkret er de største trusler mod VELUX således relateret til den verdensøkonomiske situation.

Hertil kommer dog de geopolitiske trusler, der ifølge Lars Petersson i stigende grad er en realitet og fylder stadig mere i erhvervslivets vurdering af risici, samtidig med at de stiller nye krav til virksomhedernes ageren. For eksempel som det skete, da krigen i Ukraine brød ud – og VELUX besluttede at forlade Rusland så hurtigt som muligt.

“Der er ingen tvivl om, at den politiske og den forretningsmæssige agenda lapper mere og mere ind over hinanden. Man kan sige, at vi i erhvervslivet plejede at være snævert fokuseret på vores kunder og medarbejdere, mens vi i dag er nødt til at tage udviklingen rundt om i verden meget mere ind i ligningen. Vi er tvunget til at kunne navigere i en mere politisk verden, hvor miljø, klima og bæredygtighed heldigvis står højt på agendaen, og hvor udenrigspolitik i bred forstand også fylder langt mere. Og faktisk er det en god udvikling, for jeg mener, at vi som privat virksomhed har en rolle at spille her. Både i forhold til at fremme en mere bæredygtig verden, og i forhold til at sikre et åbent samfund, hvor vi kan handle på tværs af grænser uden for mange hindringer,” siger Lars Petersson.

For VELUX betyder dette, at man har valgt en mere holistisk tilgang til sin ageren og i dag vurderer hele sin værdikæde i lys af samfundsudviklingen og ser på, hvordan virksomhederne påvirker omverdenen. Og det går hånd i hånd med VELUX’ bestræbelser på at tage lederskab i den grønne omstilling, når det gælder den branche, virksomheden er en del af.

“Tag for eksempel byggebranchens råmaterialer. Det er ikke ligefrem dem, der driver udviklingen, og det er bare ét område, hvor vi gerne vil sætte os i spidsen for at få hele sektoren til at sætte et mere bæredygtigt aftryk. Blandt andet via bedre adgang til og øget brug af genbrugsmaterialer, low-carbon, cirkulær drift osv. Vi er selv langt fremme her. Og når vi tror, vi kan drive udviklingen, er det, fordi vi er forholdsvis store, har en stærk platform samt værktøjerne og ressourcerne til at gøre det,” siger Lars Petersson og peger på, at der i sådan et lederskab også ligger muligheden for at få indflydelse på den samfundsmæssige dagsorden på området.

For VELUX giver det, foruden en konkurrencefordel, også mulighed for at sikre, at virksomheden med sine produkter og løsninger vedbliver at være relevant for de kommende generationer af forbrugere. For det er helt afgørende, mener Lars Petersson, at de løsninger, virksomheden tilbyder verden, er præcis, hvad verden har brug for. Ellers kan man ikke blive ved at vokse.

Om Lars Petersson

Født i 1969 og uddannet civilingeniør i 1993 fra Chalmers University of Technology i Göteborg

Siden 2022 CEO i VELUX Gruppen

Fra 2019 til 2022 Group President og CEO, Hempel

Fra 2015 til 2019 Group Executive Vice President og COO, Hempel

Næstformand i bestyrelsen for ISS

Vi kommer ikke uden om, at der skal to parallelle træk til for virkelig at fremme den grønne omstilling. Hvis lovgiverne medvirker til at skabe incitamenter for folk og virksomheder til at gøre det rigtige, bliver det også meget lettere for en branche som vores at bidrage med det, vi kan

Lars Petersson, CEO, VELUX Gruppen

Fokus på organisk vækst

Den overordnede strategi for VELUX har Lars Petersson arvet fra sine forgængere, og han ser ingen behov for væsentlige ændringer i den.

“Målet med strategien er en markant vækst, hvilket vi oplever gode muligheder for på alle vores markeder. Det er klart, at vi holder øjnene åbne for relevante fusioner og opkøb, men det er ikke en umiddelbar prioritet, da vi har styrken til at vokse organisk og derfor holder vores fokus dér. At sætte tal på vores vækstmål er svært med den turbulens, der er i verden lige nu. Så jeg vil nøjes med at sige, at vi grundlæggende går efter at sikre, at vi evner at udnytte potentialet for vækst,” siger han.

I forhold til målene for den bæredygtige vækststrategi er VELUX imidlertid meget mere klare i mælet.

“Vi har nogle meget ambitiøse bæredygtighedsmål, og vi arbejder systematisk på at nå dem. Det kræver en kæmpe indsats i alle hjørner af virksomheden. For det er jo let nok at sætte ambitiøse mål, mens det absolut ikke er let at orkestrere, hvordan hele forsyningskæden skal agere, for at vi kan levere på målene,” understreger Lars Petersson.

Han peger på, at VELUX allerede er kommet et godt stykke vej i forhold til virksomhedens 10-årige bæredygtighedsstrategi, der rækker frem til 2030. Blandt andet er man i fuld sving med at reducere produkternes CO2-aftryk med 50 pct. i 2030, ligesom emballagen vil være helt uden plastik og fremstillet af ét enkelt, 100 pct. genanvendeligt materiale. Overordnet er det VELUX’ bæredygtighedsmål at have reduceret egne emissioner (det, der kaldes scope 1 og 2) med 100 pct. i 2030 og emissioner i hele værdikæden (scope 3) med 50 pct. i 2030. Oven i det er det målet i 2041, ved virksomhedens 100-års jubilæum, at have indfanget, hvad der svarer til virksomhedens historiske CO2-emissioner siden etableringen.

Om Velux Gruppen

VELUX Gruppen er grundlagt i 1941 af Villum Kann Rasmussen og ejet af VKR Holding

Virksomheden udvikler Virksomheden udvikler og producerer ovenlysvinduer og moduler til både skrå og flade tage samt diverse solafskærmning

VELUX Gruppens ejer VKR Holding havde i 2021 en omsætning på 26,1 mia kr.

Virksomheden har kontorer i 36 lande og hovedsæde i Hørsholm

Beskæftiger 12.500 medarbejdere, hvoraf de 2.500 arbejder i Danmark

“Vi tror på, at vi har værktøjerne til at nå hele vejen. Det kommer til at kræve investeringer og ændrede vaner. Og det fordrer også, at vi gør vores CO2-aftryk til et succeskriterium i alle de beslutninger, vi tager i virksomheden. Mindre kan ikke gøre det, hvis vi vil lykkes – og det vil vi,” fastslår han og fortæller, at man lige nu også er i gang med på alle virksomhedens fabrikker at skifte energikilder, sådan at man går fra brug af gas til at blive selvforsynende med vedvarende energi.

Tager man VELUX’ størrelse i betragtning, er det vigtigt for Lars Petersson, at virksomheden går forrest, når det handler om bæredygtighed. Branchen som helhed står i dag for knap 40 pct. af det samlede CO2-aftryk i verden, påpeger han.

“Ser man på hele byggebranchen, har vi ikke just været erhvervslivets dukse. Og fordi branchen generelt har så stort et aftryk, skal vi være særligt ambitiøse. Ellers når verden ikke de nødvendige bæredygtighedsmål, der overordnet set er sat.”

Han noterer sig, at der heldigvis er andre store virksomheder i branchen, der også har ambitiøse bæredygtighedsmål. Men han gør det også klart, at man som helhed har brug for lovgiverne til at bakke bestræbelserne op, både på Christiansborg og i EU.

“Vi kommer ikke uden om, at der skal to parallelle træk til for virkelig at fremme den grønne omstilling. Hvis lovgiverne medvirker til at skabe incitamenter for folk og virksomheder til at gøre det rigtige, bliver det også meget lettere for en branche som vores at bidrage med det, vi kan,” afslutter Lars Petersson.

Vi kommer ikke uden om, at der skal to parallelle træk til for virkelig at fremme den grønne omstilling. Hvis lovgiverne medvirker til at skabe incitamenter for folk og virksomheder til at gøre det rigtige, bliver det også meget lettere for en branche som vores at bidrage med det, vi kan

Lars Petersson, CEO, VELUX Gruppen

Få det nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #33

Læs hele magasinet

Download (PDF of 2.94mb)

Kontakt os

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail