Den nye geopolitiske virkelighed bør stå øverst på listen over trusler, som ledelser skal fokusere på

#
  • 05/06/23

Tom Knutzen, der sidder i bestyrelsen for en række selskaber, mener ikke, vi skal lade os påvirke negativt af nutidens omskiftelige verden. Virksomheder bør være vant til at navigere i en verden præget af store forandringer – alligevel mener han, at der er én overordnet trussel, alle bør være opmærksomme på: den nye geopolitiske virkelighed.

Der er mange udfordringer, som nutidens virksomhedsledelser skal se i øjnene. Men der er især én, der bør tiltrække sig mest opmærksomhed. Det er globaliseringen og konsekvenserne af den. Den har nemlig radikalt ændret den spilleplade, virksomhederne spiller på. Det mener tidligere CEO for Danisco Tom Knutzen, der i dag er formand for FLSmidth og Tivoli, næstformand i Jeudan samt medlem af bestyrelsen i begge de globale ingredienskoncerner Givaudan og Jungbunzlauer, som begge er forankret i Schweiz.

Efter ti år som topchef for Jungbunzlauer er Tom Knutzen tilbage i Danmark, og han har medbragt sit globale udsyn. Hvis man spørger ham, hvilke af de nuværende transformative tendenser han ser på med størst alvor, lægger han netop vægten på geopolitik.

”Der er flere udfordringer, men jeg vil nok sætte det geopolitiske ind som overskrift. Sagen er jo, at vi alle efter murens fald i 1989 tænkte, at det humanistisk-liberalistiske system havde vundet. Tanken var, at hvis vi handler nok sammen på tværs af grænserne, vil vi alle sikkert ende med samme system og værdier. Det drev en globalisering, der i dag har vist sig at skabe uventede problemstillinger,” siger han.

Tom Knutzens pointe er, at globaliseringens store fordele er blevet vendt til udfordringer, nu hvor vi fx under pandemien har set, hvor skrøbelige globale forsyningskæder til tider kan være – og i hvor høj grad vi er underlagt politiske beslutninger hos samhandelspartnere som Rusland og Kina.

”Erfaringerne fra COVID-19 viste jo, at man ikke kan være sikker på at få sine varer eller delkomponenter. Systemet er ikke fejlfrit. Det var et wakeup-call. Specielt fordi globale politiske beslutninger nu også er en væsentlig faktor for erhvervslivet. Før troede vi, at Kina ville blive verdens fabrik, men så simpelt er det altså ikke. Historien har vist os, at vi bliver nødt til kontinuerligt at se på vores flow af varer og underleverandører med kritiske øjne,” siger han.

Pointer fra artiklen

  • Pandemi og geopolitisk udvikling viser, at globaliseringen har konsekvenser på godt og ondt
  • Nutidens fokus på klimaproblematikken skaber udfordringer, men også enorme muligheder
  • Ledelser skal holde sig orienterede og være parate til at træffe beslutninger, der går mod strømmen

Det gælder om at have is i maven

Tom Knutzen er i dag 61 år og har en lang karriere i specielt ingrediensbranchen bag sig. Han blev uddannet i økonomi på Copenhagen Business School i 1988, hvorefter han kastede sig ind i ledelseslivet, hvilket førte ham til den danske kabelvirksomhed NKT, hvor han arbejdede fra 1996 til 2005 – først som CFO og senere som CEO.

Herefter blev han hentet til Danisco, der i årene forinden med stor succes havde fokuseret sine forretningsområder og var blevet en magtfuld spiller i ingrediensbranchen. Omstillingen vakte opsigt. Endda så meget, at den nordamerikanske gigantkoncern DuPont fik mere end almindelig interesse for det danske foretagende.

Hvis du ser på, hvordan samfund, erhvervsliv eller globaliseringsprocessen ser ud i dag, så er det hele et resultat af et hav af forandringer. Vi har været i det før. Derfor skal vi heller ikke genopfinde værktøjskassen. Der er store udfordringer derude. Men vi kan også tillade os at sige: Ro på, vi har klaret os igennem svære tider før

Tom Knutzen, bestyrelsesformand og professionelt bestyrelsesmedlem

I 2011 købte DuPont Danisco i en opsigtsvækkende milliardhandel. Kort derefter forlod Tom Knutzen koncernen. I 2012 rejste han til Schweiz, hvorefter han arbejdede ti år som CEO for Jungbunzlauer, inden han sidste år vendte tilbage til København for at koncentrere sig om sine bestyrelsesposter.

Tom Knutzens karriere er præget af det internationale miljø i ingrediensbranchen. Den er også præget af, at han igennem årene har set og oplevet flere konjunkturmæssige op- og nedture. Det hele har været med til at forme hans grundholdning til transformationsagendaen.

”Alle taler om, at vi lever i en tid med transformation og forandring, men min holdning er, at det har vi grundlæggende altid gjort. Vi glemmer nogle gange alle de andre forandringer og kriser, der har været: oliekrisen, murens fald, finanskrisen osv. Det er ikke et udtryk for, at jeg vil negligere den forandringstid, vi står i nu, men vi har løbende skullet tackle store forandringer – og det har vi kunnet gøre med succes,” siger han.

Derfor mener Tom Knutzen også, at det er værd at have lidt is i maven på trods af de forandringer, vi ser lige nu.

”Hvis du ser på, hvordan samfund, erhvervsliv eller globaliseringsprocessen ser ud i dag, så er det hele et resultat af et hav af forandringer. Vi har været i det før. Derfor skal vi heller ikke genopfinde værktøjskassen. Der er store udfordringer derude. Men vi kan også tillade os at sige: Ro på, vi har klaret os igennem svære tider før,” siger han.

Om Tom Knutzen

Født i 1962 og uddannet i økonomi fra Copenhagen Business School i 1988

Siden 2022 bestyrelsesformand og professionelt bestyrelsesmedlem for en række virksomheder

Fra 2012 til 2022 CEO for ingredienskoncernen Jungbunzlauer i Schweiz

Fra 2006 til 2011 CEO i Danisco

Fra 1996 til 2005 CFO og senere CEO for NKT

Fra 1988 til 1996 CFO i Niro A/S

Globalisering og gensidig afhængighed

Når det er sagt, så erkender Tom Knutzen, at de seneste års udfordringer i form af pandemien, krigen i Ukraine og konsekvenserne af den udgør nye, uventede udfordringer for alle virksomhedsledelser. Han forudser, at konsekvenserne af de nye udfordringer først vil blive fuldstændig klare noget tid ude i fremtiden. Lige nu er vi blot ved at lære, hvordan vi navigerer i den nye virkelighed.

”Jeg tror ikke, at vi kan drage alle konklusioner fra pandemien endnu. Men den har i hvert fald været med til at forstærke nogle af de andre udviklingstendenser, vi også arbejder med at forstå. Det er især konsekvenserne af den geopolitiske situation og klimaforandringerne. Begge dele har mindet os om, at vi alle bor på samme klode, og at globaliseringen har gjort, at vi er dybt afhængige af hinanden,” siger han og tilføjer:

”Og dertil kommer den teknologiske revolution af digitalisering og kunstig intelligens, som vi alle prøver at udnytte og forstå potentialet af.”

Tom Knutzen bider særligt mærke i, at klimabevidstheden har spredt sig til alle dele af samfundet i dag. En udvikling, han bifalder, og han erklærer sig samtidig som forsigtig optimist med hensyn til at få vendt udviklingen og stoppe klimaforandringerne. Igen vender han blikket bagud og minder om, at vi tidligere har adresseret lignende trusler.

”Vi må ikke undervurdere udfordringerne i klimaændringerne, men vi må gerne minde os selv om, at det er problemer, der bør kunne løses. Ikke mindst fordi vi tidligere har gjort lignende. Hvis vi tænker tilbage, er det jo formidabelt, hvad vi tidligere har kunnet gøre, da vi blev bevidste om andre miljøproblemer,” siger Tom Knutzen og tilføjer:

”Husk på udfordringen fra ozonlaget og på debatten om syreregnen. Husk på, at man ikke badede i Københavns havn for 30 år siden, fordi vandet var for forurenet. Det er problemer, vi har kunnet løse. Vi står nu i en klimakrise, der selvsagt er mange gange større i omfang, men det er altså ikke ukendt terræn for os. Jeg er muligvis en født optimist af sind, men jeg tror fuldt og fast på, at vi kan gøre noget ved udfordringerne.”

Bestyrelsesposter

Bestyrelsesformand for Tivoli A/S siden 2017

Bestyrelsesformand for FLSmidth & Co A/S siden 2012

Næstformand for Jeudan A/S siden 2022

Bestyrelsesmedlem i den schweiziske ingredienskoncern Jungbunzlauer Holding AG siden 2022

Bestyrelsesmedlem i den schweiziske ingredienskoncern Givaudan SA siden 2022

Tidligere bestyrelsesposter i bl.a. Nordea Bank AB, C.W.Obel A/S, ISS A/S og DI

Udfordringer skaber muligheder

Når det kommer til konsekvenserne af klimaændringerne, så vælger Tom Knutzen at se muligheder, hvor andre måske vil se problemer. Det skyldes ikke mindst, at han er formand for den danskfunderede globale leverandør af udstyr til især mine- og cementindustrien, FLSmidth.

Cementindustrien har en alvorlig klimaudfordring. Den er blandt de allerstørste, når det kommer til global udledning af CO2. Det skyldes, at produktionen er ekstremt energikrævende, og at den kalk, der bliver forarbejdet i processen, også udleder drivhusgasser.

Cementindustrien står samlet for over syv pct. af den globale CO2-udledning, viser tal fra Det Internationale Energiagentur. Det er et problem. Men det er også en gigantisk mulighed, mener Tom Knutzen.

”Man kan jo forsøge at løse problemet på forskellig vis. Man kan se på byggestandarder og forsøge at bruge andre materialer. Men man kan omvendt også tage udfordringen på sig og sige: Der er et problem, vi skal have løst i cementproduktionen. Og det er lige netop, hvad man gør flere steder – deriblandt i Danmark,” siger han og tilføjer:

”Ambitionerne er høje i cementindustrien, og man arbejder allerede med alternativer til kalk i produktionen. Man kan faktisk se en vej til at nedbringe emissionerne. Tænk på potentialet i det. Hvis man reelt finder den teknologiske løsning i cementproduktionen og enten kan reducere eller helt eliminere emissionerne i produktionen, vil det udgøre en fantastisk forretningsmulighed.”

Pointen er, at man ikke nødvendigvis altid skal gøre det, der står i toppen af alle managementbøger. For så bliver du som alle andre. Nogle gange er det smartere at analysere situationen og sige: Find fem fejl ved det, de andre gør. Nogle gange viser det, hvor muligheden for at differentiere sig ligger

Tom Knutzen, bestyrelsesformand og professionelt bestyrelsesmedlem

Man skal turde gå imod strømmen

Tom Knutzen mener grundlæggende, at vi i samfundet og erhvervslivet har alle muligheder for at adressere nutidens udfordringer. Men han understreger alligevel, at netop én ting – nemlig konsekvenserne af nye geopolitiske hændelser – stiller store krav til direktioner og bestyrelser. De gør i hans optik klogt i at holde sig velorienterede med hensyn til udvikling og konsekvenser.

Tom Knutzen mener ikke, at vi skal frygte de omskiftelige tider, og vi skal ikke lade os påvirke negativt af dem. Vi skal for alt i verden heller ikke droppe den innovative tankegang og blot følge efter konkurrenterne, selvom det måske kan virke som det mest sikre, når udfordringerne står i kø. Han kommer med et illustrativt eksempel fra den schweiziske ingredienskoncern Jungbunzlauer, som viser værdien af at turde gå imod strømmen.

”Jungbunzlauer er en familieejet virksomhed, der på et tidspunkt var presset af, at kinesiske konkurrenter via lave prispunkter endte med at sætte sig på to tredjedele af verdensmarkedet. Mange vestlige aktører mente, at løsningen ville være at bygge fabrik i Kina, men Jungbunzlauer reagerede anderledes. De investerede i omkostningsreduktioner og produktion i Nordamerika og Europa,” siger han og afslutter:

”Da pandemien ramte, viste det sig at være den bedst tænkelige beslutning, man kunne have taget. Pointen er, at man ikke nødvendigvis altid skal gøre det, der står i toppen af alle managementbøger. For så bliver du som alle andre. Nogle gange er det smartere at analysere situationen og sige: Find fem fejl ved det, de andre gør. Nogle gange viser det, hvor muligheden for at differentiere sig ligger. Og det kan være værdifuldt.”

Få det nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #34

Læs hele magasinet

Download (PDF of 8.62mb)

Kontakt os

Rasmus Friis Jørgensen

Direktør og leder af revisionsforretningen, København, PwC Denmark

3945 3223

E-mail