Sanne og Svend har gjort forladt slot til økologisk landbrug og kulturbrand

#
  • 07/12/23

Mere tid til familien, et ønske om at etablere økologisk landbrug og samtidig skabe en samlende kulturattraktion i regionen. Det var drivkraften bag Sanne og Svend Brodersens køb af Gram Slot og den tilhørende landbrugsjord i 2007. Drømmen fik en hård start med den største globale finanskrise i historien, men vedholdenhed, kreative idéer og et tæt partnerskab med REMA 1000 har været med til at gøre drømmen til virkelighed.

Det startede en dag tilbage i 2006, hvor Svend Brodersen foreslog sin kone, Sanne, at de skulle købe et slot: Gram Slot, der havde stået tomt i 25 år. Det lød som en skør idé – som oplægget til en feel good Hollywood- film. Men Svend Brodersen havde gjort sig mange overvejelser.

”Jeg var i politik på deltid som medlem af Kolding Byråd, drev vores økologiske landbrug, og Sanne havde travlt med sit job. Vi havde små børn, og vi havde travlt. Men som familie var vi ikke sammen på den måde, som vi ønskede. Det her projekt med slottet kunne blive et livsprojekt for os, for det havde det hele. Vi kunne være sammen som familie, og samtidig kunne vi realisere vores ønske om at påvirke verden lidt i den rigtige retning. For mig var det også spændende i forhold til politik, der jo egentlig handler om holdninger til, hvordan andre folks penge skal bruges. Nu skulle det vise sig, om mine holdninger kunne stå distancen, når jeg selv fik hånden på kogepladen,” siger Svend Brodersen.

Sanne Brodersen var lidt skeptisk, for hun var vant til Svend Brodersens mange idéer. Men da de havde besøgt slottet, var hun helt med på idéen og visionen bag den. Så begyndte et langt forberedende arbejde. Parret gik i gang med at lave en detaljeret plan for det økologiske landbrug, og hvordan slottet skulle forvandles til en kulturattraktion med events, koncerter og rundvisninger.

I februar 2007 købte familien Brodersen slottet med de 440 hektar landbrugsjord samt 250 køer for 90 mio. kr. Det var ikke penge, de bare havde på lommen. Men for at låne penge i banken skulle de kunne stille med mere egenkapital, og det løste sig heldigvis, da en bekendt af familien trådte til som investor.

Pointer fra artiklen

  • Den økonomiske kerne i Gram Slot er det økologiske landbrug og brandopbygningen
  • Slottet og de mange aktiviteter og events omkring det har skabt en kulturattraktion, der understøtter brandet
  • Svend og Sanne Brodersen har en stærk vision om at inspirere dansk landbrug i en mere bæredygtig retning

Familien flytter ind på slottet

Familien med de fire børn flyttede ind på slottet. Nu var den første del af visionen blevet til virkelighed med en hverdag, hvor familien var tættere sammen. Men nu skulle der også tjenes penge. De skulle primært komme fra det økologiske landbrug, der var en anden del af visionen.

Med en økonomisk uddannelse fra SDU og mange års erfaring som landmand fra familiens økologiske landbrug på Kolding-egnen var det Svend Brodersens job at tage sig af landbruget og al den administration, der følger med. Men den grønne bølge var ikke ligefrem en tsunami på daværende tidspunkt.

Det var svært at få folk til at betale mere for økologiske landbrugsprodukter – især i trange økonomiske tider med en finanskrise, der begyndte at vise advarselstegn i USA allerede i 2006 og kulminerede i 2008 – godt halvandet år efter købet af slottet. Lehman Brothers gik konkurs, og det sendte chokbølger igennem finanssystemet over hele kloden. Det gav samfundet økonomiske tømmermænd og forbrugerne mindre lyst til at bruge penge. Der var derfor brug for at tænke alternativt.

”Vores oprindelige tanke var jo, at det landbrugsmæssige fundament skulle bygges op omkring Gram Slot som et brand. Men det skulle gøres med omtanke, for det kunne godt give bagslag hos forbrugere med begrænsede midler, hvis de så, at der var et slot som afsender og produktet var meget dyrere. Vores plan var derfor, at vi skulle spare de mange mellemled, før varerne når ud til forbrugerne, i et samarbejde med en landsdækkende butikskæde. Så vi satte en analyse af alle detailkæder i landet i gang i samarbejde med eksterne konsulenter. Pilen endte med at pege på REMA 1000, der også er familieejet. Vi kunne se, at familiens holdninger og måde at drive forretning på matchede vores egne værdier,” fortæller Svend Brodersen.

I bund og grund står vores fundament på konturerne af 800 års kulturarv. Og om vi laver landbrugsprodukter, eller vi laver en rundvisning, en koncert, holder bryllup, eller hvad det nu er, så er det stadig den kulturarv, som vi står på, og som er fundamentet for det hele

Sanne Brodersen, ejerleder, Gram Slot

Aftalen med REMA 1000

Det endte med, at REMA 1000 blev medejer og indgik en eksklusivaftale, der blev afgørende for økonomien i slottet – dengang som nu. Men der var også en anden vigtig del af konceptet, der skulle i spil. Gram Slot skulle være det bærende brand, der understøttede produkterne ved at blive positioneret som en kulturattraktion. Det var Sanne Brodersens afdeling. For mens de havde aftalt før købet af slottet, at Svend Brodersen skulle være direktør for virksomheden, så havde de også lavet en anden aftale.

”Vi kom hertil fra Kolding-egnen, og dengang arbejdede jeg ude af huset. Da vi kom herned, faldt tingene bare på plads på den helt rigtige måde, fordi vores uddannelser og baggrund passede sammen i forhold til projektet. Vi valgte ret hurtigt at sige, at for at være lige i projektet, skulle vi begge have en direktørstilling. Så Svend blev direktør for virksomheden, og jeg blev direktør for familien. I og med at vi bor og lever på vores arbejdsplads, har denne deling af direktørstillingerne været en nødvendighed, for at vi alle kan yde vores bedste. Derudover blev jeg også kulturformidler for stedet og hele fundamentet, herunder vores positionering som kulturattraktion,” siger Sanne Brodersen.

Om Gram Slot

Det økologiske landbrug er omdrejningspunktet for Gram Slot og Nybøl Godser. Virksomheden driver økologisk landbrug, der omfatter 3.500 hektar landbrugsjord og 1.250 malkekøer. I det daglige leveres der bl.a. økologisk mælk, kartofler og havregryn til REMA 1000’s butikker under varemærket Gram Slot. Gram Slot er også en kulturinstitution med levende formidling af historie, arkitektur, kultur, landbrug og natur. Slottet har omkring 500 rundvisninger årligt og 120.000 gæster. Derudover huser Gram Slot mange events og opholdsmuligheder fra konferencer, firmafester, bryllupper, konfirmationer og talrige koncerter til besøg på restauranten og ophold på værelser og lejligheder i tilhørende huse og på Gramgård. REMA 1000 blev medejer af Gram Slot i 2010 i forbindelse med en kapitaludvidelse.

800 års kulturarv

Sanne Brodersen er cand.mag. i litteraturvidenskab og virksomhedskommunikation, og den baggrund har hun brugt til at tage sig af de kulturelle dele af virksomheden og alle de opgaver, der følger med.

”I bund og grund står vores fundament på konturerne af 800 års kulturarv. Og om vi laver landbrugsprodukter, eller vi laver en rundvisning, en koncert, holder bryllup, eller hvad det nu er, så er det stadig den kulturarv, som vi står på, og som er fundamentet for det hele.”

Hun er glad for sin nye karriere – ikke mindst i forhold til den familiemæssige vision, der er blevet opfyldt ved, at hun og Svend Brodersen altid er tilgængelige for deres børn. Sanne Brodersen er også glad for sin rolle som formidler af historien bag Gram Slot, ikke mindst det økologiske landbrug og de værdier, der ligger i det.

”Det er jo den vildeste luksus at have så mange rundvisninger, sige goddag til så mange mennesker og se dem blive glade af at være her. Og måske få nogen af dem, der arbejder med kultur eller landbrug, til at tænke på, hvordan de med idéer fra vores måde at gøre det på kan gå hjem og inspirere deres lokalsamfund. Det fås bare ikke større,” siger Sanne Brodersen.

Det er jo den vildeste luksus at have så mange rundvisninger, sige goddag til så mange mennesker og se dem blive glade af at være her. Og måske få nogen af dem, der arbejder med kultur eller landbrug, til at tænke på, hvordan de med idéer fra vores måde at gøre det på kan gå hjem og inspirere deres lokalsamfund. Det fås bare ikke større

Sanne Brodersen, ejerleder, Gram Slot

Gram Slot er blevet et brand

Det er i høj grad lykkedes at forvandle Gram Slot til en kulturattraktion, der understøtter brandet og den økonomiske kerne i virksomheden, som er det økologiske landbrug.

Slottet tegner sig i dag for 20 pct. af den samlede omsætning og har en meget vigtig markedsføringsmæssig værdi. Der er omkring 120.000 gæster årligt og ca. 500 rundvisninger. Slottet tilbyder konferencer, firmafester, bryllupper, konfirmationer samt talrige koncerter, restaurant og ophold på værelser og lejligheder i tilhørende huse og på Gramgård.

Det økologiske landbrug er også blevet markant større. I dag er der 3.500 hektar og 1.250 køer, og det er et af Danmarks største økologiske landbrug. De seneste fem år er den samlede virksomhed vokset fra 100 mio. kr. til 140 mio. kr. i årlig omsætning. EBIT er vokset fra 8 pct. til 11 pct., og bundlinjen voksede med 5 pct. i 2022 i forhold til året før.

Om Sanne Brodersen

Født i 1970 og uddannet cand.mag i litteraturvidenskab og virksomhedskommunikation

Siden 2007 Ejer af og direktør for Gram Slot

Fungerer som kulturformidler og ansvarlig for brand og kulturattraktion

Har tidligere arbejdet for Dansk Flygtningehjælp

Om Svend Brodersen

Født i 1966 og uddannet på Bygholm Landbrugsskole med grønt bevis i 1988. Læst økonomi på SDU 1995-1998

Siden 2007 Ejer af og direktør for Gram Slot

Fra 1998 til 2007 Lokalpolitiker for Venstre og medlem af Kolding Byråd

Økologisk landmand igennem mange år – på Koldingegnen i årene før købet af Gram Slot. Desuden foredragsholder, iværksætter og ildsjæl med et bankende hjerte for naturen

Næste skridt – større ansvar for klimaet

Ambitionerne stopper dog ikke dér. For det er også vigtigt for parret, at det ikke bare er en økonomisk succes og et kulturelt samlingspunkt, de har skabt. Det økologiske landbrug er kernen i det hele, og her håber de at kunne inspirere det konventionelle landbrug til at flytte sig i en mere bæredygtig retning. Svend Brodersen har flere tiltag parat, der skal gøre det økologiske landbrug endnu bedre. Det gælder bl.a. et projekt, der handler om at reducere påvirkningen af vandmiljøet ved at tage lavbundsjorde ud af produktionen.

”Vi deltager i et projekt sammen med Københavns Universitet og de omkringliggende kommuner, hvor vi stiller en af vores lavbundsjorde til rådighed. Det kan fx kombineres med grøn energi. I stedet for at opstille solcelleanlæg på vores bedste jord, hvor vi kan dyrke korn, så er det en bedre idé at opstille det på lavbundsjorde.”

Han er åben over for mange muligheder på Gram Slot og vil investere betydeligt i bæredygtighed fremover. Det omfatter bl.a. vindenergi, solenergi, biogasanlæg, mere bæredygtige kvægtyper, mere energieffektive teknologier, et skift fra import af foder til egenproduktion og en større produktion af grøntsager. Og så er der alle de foredrag, som Svend Brodersen holder landet over, som bl.a. omhandler, hvordan man får mere biodiversitet i agerlandet.

”Vi tænker rigtig meget over, hvordan vi rent faktisk kan være med til at gøre en forskel for vores egne og alle andres børn og børnebørn. Jeg tror på, at man kan inspirere folk igennem det, man selv gør. Folk spejler sig i dem, der viser vejen med handling og praktiske løsninger,” siger Svend Brodersen.

Jeg tror på, at man kan inspirere folk igennem det, man selv gør. Folk spejler sig i dem, der viser vejen med handling og praktiske løsninger

Svend Brodersen, ejerleder, Gram Slot

Mød Sanne & Svend Brodersen

Playback of this video is not currently available

2:44

CXO Magasinet #36

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev og få nyeste CXO Magasin i din indbakke.

Kom godt i gang med ESG-rejsen

Få inspiration til, hvordan du starter ESG-arbejdet i din organisation.

Kontakt os

Ulrik Ræbild

Partner, København, PwC Denmark

3945 3288

E-mail

Palle H. Jensen

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2961 3097

E-mail