Topledere er klar til at søge vækst gennem transformation af strategi og ledelse

  • 05/06/23

Transformationsagendaen har for alvor gjort sit indtog hos danske og globale topledere. Hastige forandringer er blevet en del af topledernes hverdag, siden COVID-19-pandemien stort set lukkede verden ned i 2020. I kølvandet heraf har bestyrelser og ­direktioner i tiltagende grad håndteret hastige forandringer i form af bl.a. geo­politisk uro, forstyrrelser i forsyningskæder, udpræget og langvarig materialemangel, krig i Ukraine, kraftigt stigende inflation, makroøkonomisk volatilitet osv. Senest har vi set fremvæksten af kunstig intelligens som en faktor, der kan skabe omfattende forandringer i en lang række brancher.

Meget tyder da også på, at transformationsagendaen og ­hastige forandringer også fremadrettet vil være et vilkår for danske og globale virksomheder. Dét er konklusionen, når man spørger toplederne om, hvilken virkelighed de forventer vil præge de kommende år. Hver fjerde danske CEO (26 pct.) vurderer så­ledes, ifølge PwC’s CEO Survey 2023, at deres virksomhed ikke vil være økonomisk levedygtig om ti år, hvis de fortsætter deres ­nuværende kurs. Globalt ser vi endda, at hele 39 pct. af CEO’erne har samme forventning.

Når vi spørger de topledere, der har bidraget med viden og indsigt til dette magasin, så peger de særligt på øget geopolitisk usikkerhed, digitalisering, herunder den hastige fremvækst af kunstig intelligens samt klimaudfordringen, herunder ESG-­agendaen, som de væsentligste agendaer. Særligt når de ser på fremtiden i det lidt længere perspektiv.

Det er værd at notere, at flere af de fremtrædende CEO’er, bestyrelses­ledere og -medlemmer, der er interviewet i ­magasinet, ser, at transformationsagendaen stiller nye krav til ledelserne. På det strategiske niveau forventes det bl.a., at strategien gen­besøges og justeres betydeligt oftere end tidligere. Kompetencemæssigt vil vi se, at bestyrelser i højere grad søger nye kompetencer – enten i form af nye bestyrelsesmedlemmer med særlige specialer – eller inspiration fra eksterne eksperter.

Danske topledere er klar til at søge vækst gennem transformation af virksomhederne, både på strategisk niveau og i forhold til, hvordan de håndterer ledelses­opgaven fremadrettet

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC

Som en naturlig konsekvens af transformationsagendaen er ­topledere i øjeblikket særligt optaget af, hvordan de bedst muligt ­ruster virksomhederne til den nye virkelighed. Interessant er det at se, at business transformation og operationel robusthed i stigende grad er i fokus hos bestyrelser og ledere. I den forbindelse er det positivt at se, at et stort flertal af topledere planlægger en række investeringer, der skal ruste virksomhederne til fremtiden. Således planlægger otte ud af ti topledere (81 pct.) at investere i automatisering i de kommende 12 måneder, syv ud af ti (69 pct.) investerer i teknologi (som fx Cloud-løsninger og AI), og 63 pct. investerer i upskilling af medarbejdere. Det viser PwC’s CEO Survey 2023.

Det samlede indtryk fra de interviews, vi har fået til magasinet, er, at danske topledere er klar til at søge vækst gennem transformation af virksomhederne, både på strategisk niveau og i forhold til, hvordan de håndterer ledelsesopgaven fremadrettet.

Vi i PwC vil gerne rette en stor tak til de fremtrædende topledere, der har bidraget med indsigt og viden til denne udgave af CXO Magasinet. Det er afgørende, at vi kan inspirere hinanden til, hvordan vi griber ledelsesopgaven an. Succes skaber vi sammen.

Få det nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #34

Læs hele magasinet

Download (PDF of 8.62mb)