Ventherm har skabt succes gennem teknologisk innovation og satsning på sværindustrielle brancher

#
  • 07/12/23

De to ejerledere af Ventherm, Allan Hansen og Rune Lund Bendixen, startede deres vækstrejse for blot fire år siden. Samarbejdet mellem dem har vist sig at være et velfungerende miks af kompetencer, der har resulteret i en fokuseret satsning på udvikling af avancerede sprøjtekabiner til store kunder i den tunge industri. Ventherm har med unikke teknologier åbnet dørene til vindmøllebranchen og andre sværindustrielle brancher fra forsvar til togindustri, og satsningen har ramt perfekt ind i den igangværende grønne transformation.

Ventherm blev stiftet i 1983 af Knud Hansen med fokus på sprøjtemaling og overfladebehandling. I 2006 blev virksomheden generationsskiftet til sønnen Allan Hansen, og i 2019 blev Rune Lund Bendixen medejer. Sammen har de to ejerledere skabt en virksomhed, der på tre år har fordoblet omsætningen, og som har opnået en markedsledende position inden for sprøjtekabiner og andre typer male- og overfladebehandlingsanlæg. Kunderne tæller globale aktører inden for vindmøllebranchen, forsvar og togindustri. Positionen er bl.a. skabt gennem investering i robotteknologi og dataindsamling samt satsning på såkaldte turn-key-løsninger for kunderne.

Vejen til at blive betroet samarbejdspartner for både vindmølleindustrien og andre store globale industrielle aktører er gået via fokus på disse sværindustrielle branchers særlige behov og herigennem målrette investeringer i innovation og ny teknologi. Eksempelvis har Ventherm i en årrække udviklet stadigt større specialindrettede og automatiserede sprøjtekabiner, der er særligt velegnede til kunder med serieproduktion.

“Vi er lykkedes med at skabe et godt navn i flere store industrier. Vi har en god track record, vi har styr på vores processer og har en enorm grundviden om det, vi laver. Vi kender de brancher, vi opererer i, vi leverer til tiden, og vi har en unik teknologi,” siger Allan Hansen, ejerleder og adm. direktør, Ventherm.

Pointer fra artiklen

  • Investering i innovation og teknologi har skabt en stærk position hos globale kunder
  • Ejerledere med vidt forskellige kompetencer er en styrke for virksomheden
  • Medarbejdernes kompetencer testes for at sætte det bedste hold – hver gang

Firstmover på væsentlige områder

Vindmølleindustrien er et af Ventherms store kundesegmenter, og her leverer man eksempelvis fuldautomatiske malekabiner, der integreres direkte i vindmøllefabrikker over hele verden. Netop overgangen til vindenergi og den stigende interesse for vindmøller har derfor været en afgørende faktor for den eksplosive vækst hos Ventherm de senere år.

“Vi kan mærke, at den grønne omstilling får stadig mere momentum, og at der bl.a. etableres mange store havvindmølleprojekter over de kommende år. Vi har heldigvis fået foden indenfor i branchen og har opnået en god historik allerede,” siger Allan Hansen.

Ventherm har med en bevidst strategisk satsning skabt en position som firstmover i forhold til udvikling af automatiserede og energieffektive løsninger. Virksomheden udvikler således robotløsninger, der både er selvprogrammerende og i stand til at 3D-scanne store emner i den tunge industri. Resultatet er, at Ventherms robotløsninger kan beregne den mest effektive maleproces, der både minimerer spild og sikrer optimal dækning. To faktorer, der er afgørende for både holdbarhed, levetid og pris på kundernes produkter.

”Med vores robotteknologi kan kunderne reducere forbruget af maling fra en forbrugsfaktor på 2,2 til kun 1,3-1,5 – altså en besparelse på ca. 40 procent. På store projekter, som en monopæl til en havvindmølle med 2.000 kvadratmeter over udvikflade, kan denne besparelse hurtigt tjene anlægsinvesteringen hjem. Det er vel at mærke uden at gå på kompromis med kvaliteten. Tværtimod, så sikrer vi, at malekvaliteten er i orden, hvilket er uhyre vigtigt, da disse monopæle skal kunne stå i havet i 30 år uden vedligeholdelse,” siger Rune Lund Bendixen, salgsdirektør og ejerleder, Ventherm.

Næste store skridt for Ventherm er realisering af verdens største malerobot. En kolos, der kan håndtere emner, der vejer over 300 tons og er specielt egnet til de enorme monopæle på havvindmøller, der kan være op til 54 meter i længden og 15 meter i bredden. Robotten er netop i september 2023 leveret til den første kunde og forventes benyttet første gang i produktion i foråret 2024.

Hvis jeg ser nogle spændende muligheder, så rykker jeg på det, og så er Allan den, der sørger for, at vi har struktur på processen, og at vi holder hinanden på banen. Dét modspil og samarbejde er en afgørende faktor for vores succes

Rune Lund Bendixen, ejerleder og salgsdirektør, Ventherm A/S

Dataindsamling er afgørende for kunderne

En anden meget væsentlig faktor for Ventherms positive udvikling de senere år er noget så umiddelbart simpelt som at udvikle en app, der opsamler væsentlige data i forbindelse med maleprocessen.

“Flere af vores kunder er store globale virksomheder, og de efterspørger i stigende grad data, der på flere måder kan effektivisere deres produktion og forbedre deres produkter. Vores app-løsning opsamler de vigtigste data og giver kunderne afgørende indblik i maleprocessen,” siger Allan Hansen.

Ventherms app giver kunderne kontrol over maleanlægget, dataopsamling og et overblik over produktet. Udover at tracke forbrug af maling registrerer appen også flere ESG-parametre, herunder energiforbruget, der med Ventherms fuldautomatiske kabineløsninger er reduceret med 60-83 pct.

”Vores app-løsning har spillet en stor rolle for Ventherms position over for de største kunder. Men den har også spillet en stor rolle i vores egen udvikling. Vi har fået et betydeligt stærkere fokus på data og dataindsamling, og vi forbedrer løbende vores kompetencer inden for varmegenindvinding og energibesparelser,” siger Rune Lund Bendixen, der forklarer, at Ventherm har igangsat et stort dataindsamlingsprojekt på robotanlæggene for at styrke viden på området hos sig selv og kunderne.

“Det er den slags projekter, som kunderne efterspørger og forventer, især i vindenergiindustrien, hvor præcise data og dokumentation er afgørende,” supplerer Allan Hansen.

Det er vigtigt, at man kender sine egne og kollegaens styrker og svagheder og er ærlige omkring det. Jeg har en økonomisk og ledelsesmæssig baggrund, men har ikke ret meget med teknik at gøre, selv om der er meget teknik i det, vi sælger

Allan Hansen, ejerleder og adm. direktør, Ventherm A/S

Om Ventherm A/S

Ventherm A/S er en global leverandør af maleanlæg og sprøjtekabiner til sværindustrielle brancher såsom vindkraft, offshore, forsvar, transport, landbrug og øvrige tunge maskinindustrier. Virksomheden har udviklet malerobotter, der kan håndtere de allerstørste emner inden for bl.a. vindenergi, hvor Ventherm har fået et stærkt fodfæste. Ventherms unikke løsninger sælges verden over, bl.a. via et veludbygget agentnetværk.

Ejerledere, der komplementerer hinanden

Allan Hansen og Rune Lund Bendixen er ret forskellige personligheder, og det mener de selv er årsagen til, at de har skabt den fremgang hos Ventherm, som de har.

”Vi er ret forskellige, men har stor respekt for hinandens evner. Det er vigtigt, at man kender sine egne og kollegaens styrker og svagheder og er ærlige omkring det. Jeg har en økonomisk og ledelsesmæssig baggrund, men har ikke ret meget med teknik at gøre, selv om der er meget teknik i det, vi sælger. Mine styrker ligger omkring organisering, struktur og om vi tjener penge på det, vi laver. Som økonom og med den baggrund, jeg har, er jeg også typen, der har en tendens til at trække i håndbremsen. Her har jeg brug for Rune til at udfordre mig,” fortæller Allan Hansen.

Rune Lund Bendixen kan godt lide at skubbe til grænserne og hele tiden være på jagt efter muligheder for, at virksomheden kan vokse og blive den bedste i branchen.

”Jeg er typen, der presser lidt på og argumenterer for, at vi skal slippe håndbremsen en gang imellem. Hvis jeg ser nogle spændende muligheder, så rykker jeg på det, og så er Allan den, der sørger for, at vi har struktur på processen, og at vi holder hinanden på banen. Dét modspil og samarbejde er en afgørende faktor for vores succes,” siger Rune Lund Bendixen.

Om Rune Lund Bendixen

Født i 1978 og uddannet fra Mercuri Business School (2013)

Siden 2019 Ejerleder og salgsdirektør, Ventherm

Har desuden været Cooling Engineer hos Gram Commercial, Area Sales Manager hos Pers Kemi, Sales and Export Manager hos Clemco Danmark. Stifter af Pro- Bro og CEO hos KIMAS

Om Allan Hansen

Født i 1970 og uddannet HD i regnskab og økonomistyring på SDU. Senere Executive Board Programme hos INSEAD

Søn af Knud Hansen, der startede Ventherm A/S i 1983

Siden 2006 Ejerleder og adm. direktør, Ventherm

Fra 2003 til 2005 CEO, MESH Technologies

Fra 1997 til 2002 CEO, SAPA Holding

Stort fokus på at sætte det rigtige hold

Men det er ikke kun i samarbejdet mellem Allan Hansen og Rune Lund Bendixen, at det er vigtigt, at man supplerer hinanden i Ventherm. De to ejerledere er meget opmærksomme på, at medarbejderne komplementerer hinanden i samme grad, så man får det stærkeste hold til at løse de krævende opgaver bedst muligt.

”Vi arbejder med det, vi kalder high performance teams. Det går i al sin enkelhed ud på at sikre, at vi til enhver tid er i stand til at sætte det bedste hold med de bedste kompetencer. Denne afvejning af styrker og svagheder er en meget vigtig del af processen med at sammensætte den rigtige stab af medarbejdere hos Ventherm,” siger Allan Hansen.

Alt dette forudsætter, at ledelsen kender medarbejderne til bunds. Derfor bliver der lavet personprofiler på alle medarbejdere i Ventherm, så ledelsen, men også medarbejderne selv, bliver bevidste om stærke og svage sider. Og den viden bliver brugt til at udvikle medarbejderne og i særdeleshed til at sammensætte de enkelte teams i virksomheden, så de performer bedst muligt.

”Vi får simpelthen kortlagt teamets samlede kompetencer, og det holder vi op mod de opgaver, der skal løses. Og hvis der er nogle opgaver, hvor vi ikke har de bedste kompetencer, så fokuserer vi på at få styr på det. På den måde sikrer vi, at teamet altid er bygget op omkring de rette kompetencer på de rette pladser,” siger Allan Hansen.

Allan Hansen og Rune Lund Bendixen er fuldt ud bevidste om, at de ikke er eksperter på alle områder, og derfor har de heller ikke problemer med at hente hjælp ind fra eksperter og konsulenter, når de mener, at der er behov for det. Det gælder eksempelvis i forhold til udarbejdelse af personprofiler og sammensætning af high performance teams. Det gælder også i forhold til strategiarbejdet. Med hjælp fra en professionel bestyrelse er en ny strategi under udarbejdelse, da målsætningerne i strategiplanen for 2021-2026 allerede er indfriet.

Vores app-løsning har spillet en stor rolle for Ventherms position over for de største kunder. Men den har også spillet en stor rolle i vores egen udvikling

Rune Lund Bendixen, ejerleder og salgsdirektør, Ventherm A/S

Klar til at møde fremtiden

De to ejerledere ser ind i en fremtid, hvor der er fokus på at styrke virksomhedens position som foretrukken leverandør af turn key-løsninger til den tunge industri.

“Vi tror på, at vi med de initiativer, vi har taget med hensyn til automatisering og fokus på data, har gode muligheder for at komme endnu tættere på vores kunder. Vi kommer til fortsat at styrke vores position i de brancher og segmenter, vi satser på, og vi forventer at få flere opgaver, hvor vores løsninger indgår som en integreret det af kundernes produkter og produktion,” siger Rune Lund Bendixen.

Når man ser på de kommende år, er der flere faktorer, der giver Allan Hansen og Rune Lund Bendixen grund til optimisme, og de forventer da også, at væksten fortsætter i de kommende år.

“Når vi ser på offshore og havvind og de planlagte projekter, så er vurderingen, at den industri alene formentlig vil femdobles inden for de kommende syv til otte år. Skulle det vise sig, at det kun bliver en tredobling eller en fordobling, vil potentialet stadig være virkelig stort,” siger Allan Hansen.


Mød Ventherm

Playback of this video is not currently available

2:31

CXO Magasinet #36

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev og få nyeste CXO Magasin i din indbakke.

Kom godt i gang med ESG-rejsen

Få inspiration til, hvordan du starter ESG-arbejdet i din organisation.

Kontakt os

Ulrik Ræbild

Partner, København, PwC Denmark

3945 3288

E-mail

Palle H. Jensen

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2961 3097

E-mail