Danske topledere ser store forandringer som følge af generativ AI

  • maj 2024

I en tid, hvor fremvæksten af generativ AI skaber hastige forandringer i det teknologiske landskab, ser vi en bred erkendelse hos danske topledere af, at denne nye, kraftfulde teknologi vil have stor effekt på både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Godt syv ud af ti danske CEO’er svarer således i PwC’s CEO Survey 2024, at generativ AI vil medføre ‘betydelige forandringer i måden, som deres virksomhed skaber og leverer værdi på’.

Resultaterne i PwC’s CEO Survey 2024 understøttes af de topledere, der er interviewet til dette nummer af CXO Magasinet. Herfra ser vi en klar anerkendelse af, at generativ AI vil revolutionere måden at drive forretning på, fx ved at transformere produkter, skabe forretningsudvikling og optimere operationelle processer. Det er positivt, hvordan toplederne generelt ser muligheder i øget anvendelse af AI-teknologi. Der er dog også et klart potentiale i, at flere virksomheder begynder at implementere og anvende AI. PwC’s CEO Survey 2024 viser således, at blot 14 pct. af toplederne fortæller, at de har implementeret generativ AI i deres organisation. Der tegner sig et billede af, at mange ser potentialet, men at flertallet for alvor mangler løsninger til at få teknologien ind i strategien og ud i organisationen.

I denne udgave af CXO Magasinet har vi bedt udvalgte topledere om at bidrage med deres viden om og erfaringer med netop implementering og anvendelse af AI, herunder også generativ AI. Flere af dem fremhæver, at en strategisk tilgang til implementering af AI-teknologi er afgørende for at få succes, og at værdien af AI typisk kommer som følge af en klar strategi og dybdegående implementering, herunder bl.a. tilpasning af virksomhedens organisation og processer. 

"Det er positivt, hvordan toplederne generelt ser muligheder i øget anvendelse af AI-teknologi. Der er dog også et klart potentiale i, at flere virksomheder begynder at implementere og anvende AI"

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC

I magasinet har vi desuden fokuseret på anvendelse af AI i sundhedsvæsenet, hvor teknologien ikke blot optimerer nuværende processer, men også åbner op for nye anvendelsesmuligheder. Med udfordringer som en aldrende befolkning og mangel på kvalificeret arbejdskraft står AI som en nøglekomponent i fremtidens sundhedsvæsen med et væld af potentialer.

Når vi ser på fremvæksten af AI, er der således ingen tvivl om, at vi med AI vil se store erhvervsmæssige og samfundsmæssige fremskridt. Samtidig er det afgørende at være bevidst om de trusler, der følger med – det gælder bl.a. øgede cyberrisici og spredning af misinformation, som det også fremhæves af de danske CEO’er i PwC’s CEO Survey.

Danske topledere står derfor med en udfordring i bl.a. at sikre en ansvarlig implementering og overvågning af AI-teknologier for at opretholde et højt niveau af informationsintegritet. Her er det relevant at være opmærksom på EU’s AI Act og sikre, at nuværende og fremtidige AI-systemer lever op til EU’s krav.

Vi håber, at vi fra PwC’s side kan være med til at inspirere flere virksomheder til at styrke indsatsen og være med til at fokusere på både muligheder og udfordringer. Tak til alle, der har bidraget til denne udgave af CXO Magasinet, og som dermed er med til at bringe inspirationen videre. Vi tror på, at vi sammen kan gøre en forskel.

Rigtig god fornøjelse.

CXO Magasinet #38

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev og få det nyeste CXO Magasin i din indbakke.

Transformér din virksomhed med AI

Muligheder, løsninger og risici