“Modet til at satse på bæredygtighed har styrket vores forretning og konkurrenceevne”

#
  • februar 2024

For tre år siden tog ledelsen bag Bramming Plast-Industri (BPI) beslutningen om at skabe en mere bæredygtig forretningsmodel. En beslutning, der har resulteret i konkurrencemæssige fordele og en stærk position på markedet for avancerede, teknologibaserede løsninger i polyuretan (PU). Det fortæller R&D Director hos BPI, Kasper Kamp Jensen, der har ledet virksomheden i overgangen væk fra brug af fossile råvarer og mod cirkulær genanvendelse i produktionen.

Bramming Plast-Industri (BPI) besluttede i 2021 at transformere virksomheden og skabe mere bæredygtige kundeløsninger understøttet af industrielle og skalérbare processer. Fokus skulle samtidig være på langsigtede forretningspartnerskaber, og den beslutning har været skelsættende for virksomhedens grønne transformation. Det fortæller Kasper Kamp Jensen, R&D Director hos BPI, der udvikler avancerede, teknologibaserede løsninger i polyurethan (PU), herunder forskellige former for skumplast til eksempelvis madrasser og lydisoleringsprodukter. 

Pointer fra artiklen

  • Overgang til en mere bæredygtig forretningsmodel har styrket samarbejdet med kunderne
  • Etablering af ESG War Room skaber transparens og deraf følger øget opbakning og engagement i hele organisationen
  • Flere kunder viser interesse i at flytte produktion fra fx Kina tilbage til Danmark og BPI

“Bæredygtighed er i dag en integreret del af vores virksomhedskultur, hvor ESG- og miljørelaterede KPI’er er lige så væsentlige som vores finansielle mål. I vores industri ser vi stigende lovgivningsmæssige krav og et øget fokus på carbon footprint samt ansvarlige løsninger på produkters levetid. Derfor kommer man hurtigt til at gå bagud af dansen, hvis man ikke har de gode løsninger på bæredygtighedsområdet,” indleder Kasper Kamp Jensen.

Ledelsen bag BPI tog på et tidligt tidspunkt en beslutning om at fremtidssikre virksomheden og styrke fokus på bæredygtighed, og det har vist sig at være en god beslutning. Da den svenske koncern Indutrade AB i 2022 købte BPI af ledelsen og kapitalfonden Blue Equity, var begrundelsen i høj grad, at virksomheden var førende på bæredygtighedsområdet. 

"I dag kan vi producere kernen af en madras ved brug af genbrugsskum, mens toppen af madrassen kan fremstilles i jomfrueligt skum ved anvendelse af biomasse."

Kasper Kamp Jensen, R&D Director, BPI

“Indutrade AB begrundede bl.a. købet med, at man kunne se gode muligheder i at bringe vores viden, mere miljøvenlige løsninger og måde at arbejde struktureret med bæredygtighed på videre til koncernens søsterselskaber,” siger Kasper Kamp Jensen og skitserer en ny markedstendens:

“Vi ser lige nu en interessant bevægelse i markedet mod en delvis tilbagerulning af globalisering med insourcing til Europa som følge. I den proces ser vi, at bæredygtighed er et af de vigtige parametre i skiftet af forsyningskæde, hvor kunder ønsker at flytte deres produktion retur fra kinesiske leverandører og over til BPI.”

Omstilling fra fossil olie til biomasse

BPI har igennem årene forandret sig fra at være en simpel produktleverandør til i dag, i tæt samarbejde med kunderne, at være en aktiv medskaber af løsninger.

Virksomhedens store arbejde på bæredygtighedsområdet har gjort, at BPI har oparbejdet specialiseret viden og samtidig indtager en førende position på markedet. Kasper Kamp Jensen henviser til virksomhedens omstilling fra olie til biomasse, i form af organisk affald, i produktionen af skumplast til formstøbte møbler samt madraskomponenter.

Michael Ebbe, Group CFO

Om Kasper Kamp Jensen

Født 30. maj 1980 og hhx-uddannet fra Ribe Handelsskole i 2000

Siden 2023 R&D Director, BPI

Fra 2019 til 2023 R&D Manager, BPI

Fra 2012 til 2019 Business Development Manager, BPI

Fra 2007 til 2012 Export Manager, BPI

Fra 2002 til 2007 Sales Consultant, BPI

Startede sin karriere i BPI i 2000 som Sales Trainee

“Tidligere anvendte vores underleverandør fossil olie til at lave den flydende kemi, som vi selv blander og bruger til fremstilling af skumplast. I dag kan den erstattes med bioolie, så da teknologien var ved at være moden for to til tre år siden, valgte vi at omstille vores produktion af skumplast mod mere miljøvenlige løsninger. Det har betydet, at der i dag kun findes en grøn version af udvalgte produkter – specifikationerne er ellers uændrede, og produktet kan det samme i forhold til levetid og komfort,” fortæller Kasper Kamp Jensen og henviser til, at BPI i den kommende tid vil lancere flere produkter, hvor denne type teknologi er anvendt, bl.a. formstøbte hovedpuder samt tekniske produkter til lyddæmpning.

Han påpeger også, at BPI, på trods af højere priser på virksomhedens skumplast som følge af dyrere fremstillingsmetoder, stort set ikke har mistet kunder i omstillingsfasen.

“Vi samarbejder med forskellige kundegrupper, herunder kunder i møbelindustrien, der beskæftiger sig med polstring af møbler og skumstøbning til komfortprodukter. Vores skumplast udgør en betydelig del af deres produkter, så vi har prioriteret at konvertere produkterne til møbelkunderne først, hvor vores bidrag og impact er størst. De er ikke en naturlig del af den grønne omstilling, hvorfor de har en brændende platform og er motiverede for at betale lidt ekstra for en grøn løsning. Det modsatte gør sig fx gældende i vindmølleindustrien, som vi også leverer komponenter til. Her udgør vores produkter ikke nok til at gøre en signifikant forskel på vindmøllernes klimaaftryk, og desuden har disse virksomheder ikke en brændende platform, idet de allerede er en central del af den grønne omstilling. Derfor har vi endnu ikke konverteret vores produkter til denne sektor,” forklarer Kasper Kamp Jensen.

Udvikling af ansvarlige end of life-løsninger

Det er ikke nyt for BPI at tænke grønt. De seneste 35 år har virksomheden anvendt restprodukter og granulering af skumaffald fra industrien og brugt dem i lydisoleringsprodukter og emballage. I dag går virksomheden skridtet videre og udvikler produkter i skumplast med affald fra privatforbruget. Her er der, ifølge Kasper Kamp Jensen, et uudnyttet stort potentiale. Derfor har BPI bl.a. indgået et samarbejde med en hollandsk partner, der leverer affaldsfraktioner fra gamle madrasser.

"Anvendelsen af post consumer-affald, især fra madrasser, er næsten ikke-eksisterende i Skandinavien, og i Danmark mangler infrastrukturen og systemerne for denne type genanvendelse. I Europa kasseres der årligt 40 mio. madrasser, hvoraf 35 mio. slet ikke genbruges. 20 mio. madrasser bliver årligt brændt, mens der hvert år deponeres og graves 15 mio. madrasser ned – det er helt bizart at tænke på. For at afhjælpe dette problem har vi i løbet af 2022 og 2023 erhvervet 300 tons hollandske madrasser, der efter at være blevet presset transporteres til Bramming i lastbiler,“ udtaler Kasper Kamp Jensen.

Samarbejdet med den hollandske partner har givet BPIs kunder konkrete løsninger og produkter udviklet ved hjælp af genbrugsmaterialer og uden brug af carbon og olie. Netop denne tilgang, hvor brug af biomasse og genanvendelse af affaldsprodukter fra madrasser kombineres, skaber nye, spændende muligheder og løsninger.

“I dag kan vi producere kernen af en madras ved brug af genbrugsskum, mens toppen af madrassen kan fremstilles i jomfrueligt skum ved anvendelse af biomasse,” forklarer Kasper Kamp Jensen.

Han understreger, at der foregår en effektiv sortering hos den hollandske partner, og at alle madrasser steriliseres ved brug af varm damp på fabrikken i Bramming.

Kasper Kamp Jensen oplever, at der er en øget opmærksomhed og en større vilje til at finde bæredygtige løsninger generelt i markedet. Han ser også, at der sker meget rent teknologisk, men understreger, at der stadig er store muligheder for forbedring.

“Inden for nogle industrier oplever vi, at kunderne – i højere grad end tidligere – er villige til at revidere designkriterier og materialevalg for at skabe mere bæredygtige løsninger. Selvom man ikke kan erstatte alle komponenter én til én, og selvom vi i den perfekte verden ville have et mere lukket kredsløb frem for at genanvende andres affald, så er vores løsninger trods alt langt mere bæredygtige end de konventionelle og gør en forskel, mens der arbejdes på endnu mere cirkulære teknologier,” fortæller Kasper Kamp Jensen.

Om Bramming Plast-Industri (BPI)

Virksomheden blev etableret i 1971

BPI udvikler avancerede og teknologibaserede løsninger i polyuretan – herunder forskellige former for skumplast – til eksempelvis madrasser og lydisoleringsprodukter

Virksomheden beskæftiger i dag ca. 300 ansatte

BPI er gået fra at være en familieejet virksomhed (indtil 2008) til at være ejet af ledelsen og danske kapitalfonde frem til 2022, hvor den svenske børsnoterede industrikoncern Indutrade AB opkøbte virksomheden

Michael Ebbe, Group CFO

Standarder og certificeringer som bremseklods

For at muliggøre genanvendelse af affaldsprodukter fra privatforbrugere i større skala nu og i fremtiden påpeger Kasper Kamp Jensen behovet for at videreudvikle og tilpasse eksisterende standarder og certificeringer.

“I dag findes der et væld af compliance-standarder, hvor ønsket om renhed er ekstremt præcist defineret. Samtidig har der været udfasning af visse typer stoffer i EU. Reguleringen har i det store hele sin berettigelse, men når vi genbruger madrasser, der er mellem ti og tyve år gamle, har vi ikke samme kontrol over råmaterialerne, da vi ikke kan teste alt mellem himmel og jord på den enkelte madras, hvilket er en klassisk recycle-udfordring. Dette dilemma stiller forbrugerne over for valget mellem at vælge en nyproduceret madras, der opfylder de strengeste standarder, eller bidrage til oprydningen efter tidligere generationer ved at vælge et recycle-produkt, der måske ikke opfylder de absolut strengeste standarder, men stadig forbliver inden for EU’s grænseværdier,” siger Kasper Kamp Jensen. Han efterspørger derfor standarder og certificeringer, der kvitterer for værdien i at genanvende affaldsprodukter fra forbrugerne, som ellers ville være blevet destrueret, og som minimerer affaldsmængden og reducerer miljøpåvirkningen.

Etablering af ESG War Room

For at realisere virksomhedens bæredygtighedsmål har BPI etableret et fysisk ESG War Room, hvor tværfaglige teams mødes regelmæssigt for at evaluere, omsætte og accelerere deres initiativer, der ifølge R&D-direktøren er fakta- og datadrevet.

“For at opnå succes på bæredygtighedsområdet er det afgørende, at vi involverer og engagerer hele organisationen. Ved at etablere det her fysiske mødested, hvor vi hver anden måned evaluerer vores kort- og langsigtede mål, får vi tydeliggjort, hvordan vi differentierer os fra konkurrenterne. Ligesom vi bl.a. livestreamer vores ordreindgang og udviklingen i indkøbspriser, livestreamer vi nu også vores andel af genanvendt polyurethan. Et initiativ, der skaber overblik over, hvor mange tusinde madrasser vi har genbrugt via de mange tons polyurethan-affald, vi har erhvervet, samt hvordan vores emissioner udvikler sig.

"For at opnå succes på bæredygtighedsområdet er det afgørende, at vi involverer og engagerer hele organisationen. Ved at etablere det her fysiske mødested, hvor vi hver anden måned evaluerer vores kort- og langsigtede mål, får vi tydeliggjort, hvordan vi differentierer os fra konkurrenterne."

Kasper Kamp Jensen, R&D Director, BPI

Hensigten er at visualisere og øge opmærksomheden på vores ESG-KPI’er og samtidig fremme en forbedringskultur i virksomheden,” forklarer Kasper Kamp Jensen.

Han fortæller afslutningsvis, at næste skridt for BPI er at kvantificere virksomhedens klimaaftryk for at være på forkant med udviklingen. Det er en opgave, der tager tid og er kompleks, pointerer han.

CXO Magasinet #37

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev og få det nyeste CXO Magasin i din indbakke.

Kom godt i gang med ESG-rejsen

Få inspiration til, hvordan du starter ESG-arbejdet i din organisation.

Kontakt os

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail